Jednání o pohotovostní službě pokračují

aktualita 18. 01. 2018| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Zastupitelstvo v závěru minulého roku, ve snaze zachovat stávající kvalitu a rozsah roudnické zdravotní péče, schválilo navýšení podílu financování místní lékařské pohotovostní služby. Město se má podílet stejnou částkou, jakou na její provoz poskytne Ústecký kraj. V tomto týdnu proběhlo jednání vedení města s hejtmanem o navýšení krajské finanční podpory. O její výši má být rozhodnuto do konce měsíce.

Lékařská pohotovostní služba, v ORP Roudnice nad Labem každoročně zajišťovaná Podřipskou nemocnicí s poliklinikou, s.r.o. (dále PNsP), je ohrožena. Město Roudnice nad Labem je sice připraveno spolupodílet se rovným dílem na financích nutných k zachování jejího provozu, avšak za předpokladu, že Ústecký kraj navýší její podporu. V tomto týdnu proto proběhla schůzka s hejtmanem Ústeckého kraje, na které starosta Vladimír Urban s místostarostou Mgr. Jiřím Řezníčkem jednali o dalších možnostech financování. 

"Podřipská nemocnice dosud poskytovala jak běžnou, tak i dětskou lékařskou pohotovostní službu, na kterou však nedostávala krajské prostředky a zajišťovala ji z vlastních zdrojů. Bohužel za současných personálních a finančních podmínek bude nucena provoz dětské pohotovosti omezit, hrozí však i její úplné zrušení. Proto jsme neprodleně zahájili jednání na všech úrovních tak, abychom pro místní občany tuto službu zachovali," řekl místostarosta Mgr. Jiří Řezníček.

„Dětská pohotovost v PNsP bojuje dlouhodobě s přetížeností lékařů. Dětští soukromí ambulantní lékaři se do služby nezapojují nebo za podmínek, které jsou bez dotace kraje pro nemocnici neřešitelné. Tento stav je dlouhodobý, trvá de facto od července 1997. Nic na tom bohužel nezměnila ani loňská úprava zákona, která jednoznačně ukládá povinnost ambulantním lékařům pohotovostní služby sloužit“, vysvětlil lékařský ředitel, MUDr. Josef Krajník.

Ze společného jednání o zabezpečení LPS na rok 2018 vyplynulo, že PNsP bohužel není schopna LPS za stávajících finančních podmínek nadále zajišťovat. Město Roudnice nad Labem proto neprodleně zahájilo návazné jednání nejen s PNsP a lékaři, ale především s Ústeckým krajem, o možnostech zajištění služby a navýšení jejího financování tak, aby byla zachována ve stávajícím rozsahu i kvalitě a zároveň nedošlo k enormnímu navýšení výdajů na LPS z městského rozpočtu.  20. prosince 2017 tak bylo přijalo usnesení, kterým Roudnice rozhodla ze svého rozpočtu na pohotovostní službu poskytnout stejné finanční prostředky, kterými se na provozu bude podílet ÚK.

"Již z jednání s panem Rybákem, náměstkem hejtmana pro zdravotnictví, vyplynula reálná možnost navýšení financování ze strany kraje o 10%. Tímto však zdaleka nepokryjeme potřebnou částku pro provoz dětské pohotovosti v původním režimu. Po posledním jednání přímo s hejtmanem Bubeníčkem je již jasné, že ji bude třeba do jisté míry omezit, jsme však přesvědčeni, že se službu podaří zachovat. V tuto chvíli je naše žádost projednávána příslušnými krajskými orgány a výsledek očekáváme ještě tento měsíc," dodal místostarosta Řezníček.

Prozatím roudnická lékařská pohotovostní služba funguje beze změn, a to do doby, než dojde k vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Záleží tak na rozhodnutí Ústeckého kraje, zda roudničtí budou muset v budoucnu využívat dětskou pohotovost litoměřické nemocnice, která tuto službu v rámci smlouvy s krajem pro náš region nabízí.

„Podřipská nemocnice s poliklinikou je ochotna dětskou pohotovost sloužit v případě, že dojde k domluvě s Krajským úřadem v Ústí nad Labem. Abychom prokázali dobrou vůli k zajištění těchto služeb, pokračuje pohotovost pro děti a dorost i v 1. polovině ledna a věřím, že k dohodě nakonec dojde i spoluprací s Městem Roudnice nad Labem, které rozhodlo, že polovinu nákladů bude nést. Ve stále složitější situaci českého zdravotnictví, které se kromě nedostatku prostředků potýká také s enormním nedostatkem zdravotníků, si nemůžeme dovolit tuto činnost dotovat a tím ohrozit poskytování akutní zdravotní péče“, sdělil lékařský ředitel, MUDr. Josef Krajník.

 

Více o rozhodnutí Zastupitelstva města Roudnice nad Labem naleznete zde:

 https://www.roudnicenl.cz/samosprava/aktuality/2601-roudnice-navysila-finance-pro-pohotovostni-sluzbu.html

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook