Vize pro náplň činnosti městského architekta Roudnice nad Labem

aktualita 04. 01. 2018| Správce | Architekt města

Městský architekt má být rádcem a partnerem pro rozvoj města. Vše co se týká stavebnictví, architektury a urbanismu má být konzultováno s městským architektem. Městský architekt pak má být profesionál, který zná perfektně místo a dokáže jednat se zástupci vedení města, ostatními projektanty a architekty i s individuálními stavebníky. Musí si zachovat nadhled, potlačit své ego a myslet jen na to, aby Roudnice nad Labem byla do budoucna ještě lepší než nyní.

Vzhledem k tomu, že titul městský architekt není pevně stanoven v právním rámci České republiky, musí být jeho činnost založena spíše na dobrovolnosti a profesních argumentech.

Hlavní pilíře práce městského architekta Roudnice nad Labem:

 1. Konzultace projektů a investic města
 2. Zadávání změn a koordinace případného nového územního plánu
 3. Spolupráce s komisí pro rozvoj města a okolí
 4. Konzultace stavebních záměrů s individuálními stavebníky v Roudnici nad Labem

Roudnice nad Labem je historické město s velmi výhodnou polohou na mapě ČR. Spolu s příležitostmi pro vzdělání, sport, rekreaci a s přírodními hodnotami je i v dnešní době velmi zajímavým místem pro život. Aby Roudnice nad Labem do budoucna svou hodnotu neztratila, ale jen získala, je třeba sledovat určitou strategii, zkrátka někam město směřovat. Městský architekt může svým přesahem do estetiky a urbanismu být dobrým poradcem a partnerem pro město.

Příkladem, že i menší sídlo může mít nadstandardní vybavenost a může se stát opravdu prestižním městem, je například Litomyšl. Toto město má cca. 10 tisíc obyvatel, přitom zde jsou prestižní střední školy, dokonce vysoká škola, galerie, nádherné parky, nová sportovní zařízení, perfektní krytý bazén a venkovní koupaliště. Vše funguje a město je velmi hodnotné i díky kladnému vztahu k architektuře a architektům.

To co Roudnici nejvíce trápí, je samozřejmě dopravní řešení, včetně obchvatů a fungujícího systému parkování, dále pak neustálé změny, dnes už zastaralého územního plánu, a chybějící strategie rozvoje města.

Dle mého názoru se na sebe Roudnice musí podívat tak trochu z venku a zodpovědět si základní otázky:

 1. Co jsou priority města, na které se v nejbližších letech má soustředit?
 2. Čím může být město do budoucna atraktivní oproti ostatním obcím?
 3. Jak se vypořádat s blízkostí Prahy a do budoucna i Drážďan? Chce být satelitem nebo se chce soustředit sama na sebe zůstat lokálním centrem? Chce město oživit svou průmyslovou tradici nebo se spíše soustředí na služby a bydlení (a pracovat se bude spíše jinde)?
 4. Po vytyčení strategických os rozvoje může teprve město přistoupit k dílčím problémům, jako jsou:
  1. Západní obchvat, jeho omezující funkce pro rozvoj města a pozice plánovaného nového mostu
  2. Revitalizace sídliště
  3. Parkovací systém
  4. Smuteční síň
  5. Zámek, pivovar a další strategické stavby
  6. Vztah k okolním obcím a vazba na regionální atrakce (Vědomice, Dobříň, Račice, Říp…)
  7. Podpora podnikání
  8. Sport, kultura

Pro mne osobně je tedy nejdůležitější vytvořit spolu s vedením města dlouhodobou koncepci rozvoje města, která se samozřejmě bude prezentovat veřejnosti, a která bude průběžně doplňována, měněna a aktualizována, ale která bude zároveň vodítkem pro jakékoli rozhodování o budoucnosti města.

Mým osobním přáním je rovněž bližší komunikace se strategickými „hráči“ ve městě, ať už se jedná o hlavní zaměstnavatele, investory, podnikatele, nebo významné vzdělávací, kulturní, sportovní či sociální instituce. Založit novou komunikační platformu, ptát se jich na jejich vize, problémy, názory. Evidentně jednání zastupitelstva tuto zpětnou vazbu pro město neposkytují.

Samozřejmostí je pokračování spolupráce například s Fakultami architektury či s Českou komorou architektů.

 Ing. arch. Jan Drahozal


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook