Zastupitelé schválili rekonstrukci kulturního domu

aktualita 21. 12. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem na prosincovém veřejném zasedání odsouhlasilo rekonstrukci Kulturního domu Říp. V průběhu letošního roku tak dojde k zahájení prací, po jejichž dokončení objekt nabídne moderní multifunkční sál s kavárnou a odpovídajícím sociálním zázemím.

Město Roudnice nad Labem již delší dobu postrádá kulturní zařízení odpovídající jeho aktuálním potřebám. Na tento problém v uplynulých letech poukázal i průzkum veřejného mínění v rámci příprav strategického plánu. To má změnit projekt, jehož realizaci roudničtí zastupitelé schválili na svém prosincovém veřejném zasedání.

 „Technický stav a hygienické podmínky stávajícího kulturního domu Říp, ve vlastnictví města, jsou nevyhovující a hrozí jeho uzavření.  I proto vedení města Roudnice nad Labem, po diskusi v rámci politických klubů Zastupitelstva města, s péčí řádného hospodáře o svůj majetek, přišlo se tímto záměrem. Cílem právě schválené rekonstrukce je získat multifunkční kulturní zařízení, umožňující v maximální možné míře kulturní vyžití místních obyvatel. Zároveň chceme, aby se kulturní dům Říp stal důstojným objektem městské památkové zóny, ve které se nachází.,“ vysvětlil záměr místostarosta Ing. František Padělek.

V rámci přípravy projektové dokumentace Město Roudnice nad Labem v červnu a v prosinci minulého roku pozvalo veřejnost na projednání záměru rekonstrukce Kulturního domu Říp.  Dotazy zúčastněných zodpovídali jak samotní projektanti, tak političtí reprezentanti, městský architekt a další odborní pracovníci roudnického úřadu. Směřovaly na finanční i technickou stránku projektu a všem se dostalo odpovědí. Desítky diskutujících se přitom opakovaně shodli na potřebě tento objekt rekonstruovat.

„Jsem rád, že se nám díky těmto setkáním podařilo vysvětlit všechny nejasnosti, které okolo projektu panovaly. To nám otevřelo cestu k jeho realizaci tak, jak byl v konečné fázi navrhován,“ dodal místostarosta Padělek.

Jedním z velkých témat byla předpokládaná cena zamýšlené rekonstrukce, jejíž maximální výši si vedení města, na základě vypracované studie, pracovně stanovilo na 60 milionů korun. Projekt firmy MEPRO s. r. o. prošel několikaměsíční procesem úprav a nutných omezení tak, aby celková cena nepřesáhla tuto původně zamýšlenou finanční hranici. Za předběžnou celkovou cenu téměř 54 mil. Kč bez DPH má být realizována především rekonstrukce hlavní budovy kulturního domu se sálem a souvisejícím zázemím tak, aby byla nejen funkční, ale zároveň byly dodrženy stanovené standardy kvality. Zastupitelstvo za tímto účelem rozhodlo o přijetí úvěru ve výši 60 mil. Kč s fixní úrokovou sazbou na 10 let.

Sál společně se dvěma balkony nabídnou divákům celkem více jak dvě stovky míst k sezení, a kromě odpovídající akustické úpravy prostoru, dvou salónků, či nového sociálního zázemí, nabídne rekonstruovaný objekt i kavárnu s možností občerstvení. Zásadní stavební změnou je větší otevření předprostoru budovy do Husova náměstí a přemístění hlavního vstupu na její osu do prostoru dnešní restaurace. Na ten bude přímo navazovat foyer pokračující do společenského sálu. Zajímavostí je také optické rozšíření sálu odstraněním portálu, které se příznivě projeví i na akustice prostoru. Opomenuta nezůstane ani oblíbená terasa s posezením, která bude po opravení a výsadbě vhodné zeleně otevřena jak pro účely kavárny, tak společenských akcí.

Veřejnou část projektu rekonstrukce Kulturního domu Říp si můžete prohlédnou na městských webových stránkách.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook