Výstavba parkovacích stání v sídlišti pokračuje

aktualita 24. 08. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

V ulicích Neklanova a Okružní probíhá 2. etapa výstavby nových parkovacích stání. Díky rekonstrukci a rozšíření současných ploch na celkem 160 stání stavba zásadně přispěje k řešení dlouhodobého nedostatku parkovacích míst v této lokalitě.

Původní plán výstavby parkovacích stání počítal se třemi etapami tak, aby místním obyvatelům přinášela co nejméně komplikací, a to od krajů ke středu plánované parkovací plo­chy, s umožněním částečného využití již hotových úseků.

„Město si je vědomo dílčího zpoždění první etapy, kde se vyskytly problémy s podložím stavby. I když zhotovitel dané termíny zatím stíhá, vyjednali jsme u něj nejen navýšení počtu pracovníků, ale i rozšíření o sobotní směny. Zároveň jsme dohodli dílčí změnu při realizaci nejdelšího středového úseku. Firma tak nejdříve dokončí novou část stání, kterou zpřístupní k parkování a teprve poté začne rekonstruovat stávající část. Její uzavření tak pro tamější obyvatele nebude tak výraznou zátěží,“ řekl místostarosta Ing. František Padělek.

Součástí projektu je i vybudování no­vých chodníků a míst pro přecházení. Místa sloužící k propojení parkovacích ploch s chodníkem na protilehlé straně komuni­kace v ulici Neklanova a Okružní dle návrhu získají bezbariérovou úpravu. Stávající bez­pečnostní situaci pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v místech pro přecházení zásadně zjednoduší i umís­tění varovných signálních pásů s hmato­vou a kontrastní úpravou. Součástí rekon­strukce je i realizace nového veřejného osvětlení.

Předpokládaný termín realizace stavby je v období července až listopadu 2017.

Jednotlivé stavební etapy budou pří­slušnými značkami vytyčeny vždy s týden­ním předstihem. Dle informace zhotovitele SWIETELSKY stavební s.r.o. budou práce na stavbě probíhat především v průběhu pracovního týdne od 7:00 do 17:00 hod. a dle potřeby dále i o víkendech od 8:00 do 16:00 hod. Práce mohou dočasně omezit funkčnost veřejného osvětlení.

Prosíme občany, aby omluvili dočasné snížení komfortu bydlení v této lokalitě. Dě­kujeme za pochopení. 

fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook