Rekonstrukce kulturního domu plánovaný rozpočet nepřesáhne

aktualita 25. 08. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Ve čtvrtek 24. 8. 2017 proběhlo jednání ve věci projektu plánované rekonstrukce roudnického kulturního domu Říp. Náklady na ni nepřesáhnout původně zamýšlenou částku. Finální podoba projektu by mohla být prezentována do konce letošního roku.

Město Roudnice nad Labem již delší dobu postrádá kulturní zařízení odpovídající jeho aktuálním potřebám. Na tento problém v uplynulých letech poukázal i průzkum veřejného mínění v rámci příprav strategického plánu.

 „Navíc technický stav a hygienické podmínky stávajícího kulturního domu Říp, ve vlastnictví města, jsou  nevyhovující a hrozí jeho uzavření.  I proto vedení města Roudnice nad Labem, po diskusi v rámci politických klubů Zastupitelstva města, s péčí řádného hospodáře o svůj majetek, přišlo se záměrem jeho rekonstrukce. Cílem je získat multifunkční kulturní zařízení, umožňující v maximální možné míře kulturní vyžití místních obyvatel. Zároveň chceme, aby se kulturní dům Říp stal důstojným objektem městské památkové zóny, ve které se nachází.,“ vysvětlil záměr místostarosta Ing. František Padělek.

 Město Roudnice nad Labem v červnu pozvalo veřejnost na projednání záměru rekonstrukce Kulturního domu Říp. V rámci tohoto setkání měli zúčastnění možnost získat odpovědi na dotazy nejen od vedení města, ale především od projektantů a autorů připravené studie. Desítky diskutujících se shodli na potřebě tento objekt rekonstruovat. Jedním z velkých témat se stala předpokládaná cena zamýšlené rekonstrukce, která byla, na základě vypracované studie, stanovena na 60 milionů korun.  Zastupitelstvo města souhlasilo s možností financování oprav formou úvěru.

 Nyní proběhlo pracovní setkání za účasti vedení města Roudnice nad Labem se zástupci projekční firmy, na které byli pozváni i roudničtí radní, předsedové kontrolního a finančního výboru a další hosté, včetně městského architekta a ředitelky kulturního zařízení města.

 „Seznámili jsme se s aktuálním stavem projektové dokumentace stavby, včetně interiérů. Došlo k jejímu připomínkování a vzhledem k tomu, že prezentovaná dokumentace předpokládala nárůst finančních prostředků oproti původně zamýšlené výši, byl zadán požadavek na její dílčí přepracování tak, aby původně předpokládaná cena této rekonstrukce ve výši 60 mil. Kč nebyla překročena. Předpokládám, že by finální podoba projektu mohla být bodem prosincového zasedání Zastupitelstva města. Veřejnosti bychom ho tak mohli prezentovat do konce tohoto roku.“ shrnul výsledek jednání místostarosta Ing. František Padělek.

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook