Výstava Fragmenty z dějin Roudnice

aktualita 25. 07. 2017| Ilona Trefná, Podřipské muzeum | Zprávy z Roudnicka

Podřipské muzeum zve všechny zájemce o moderní historii našeho města na výstavu "Fragmenty z dějin Roudnice", která je přístupná od 25. 7. do 12. 9. 2017. Během trvání výstavy je v plánu též komentovaná prohlídka ve středu 16. 8. od 17:00 hod.

Celý výstavní počin je volně pojat jako soubor izolovaných artefaktů pocházejících výhradně ze sbírek Podřipského muzea. Vlastním cílem je poukázat na dějiny našeho města v předchozích dvou staletích. Vystavené předměty, listiny a fotografie na sebe mnohdy přímo nenavazují, ale účelem je připomenutí bohatého kulturního a společenského života všech vrstev podřipského obyvatelsta. Podřipsko představuje krajinu pod bájnou horou Říp. Jedná se o širokou oblast, přesně neohraničenou administrativně, kulturně, tedy ani národopisně. Jádrem Podřipska je Roudnicko, ale patřily k němu v minulosti i další oblasti - část středních Čech  - severní okraj oblasti Slánska, hlavně Velvarsko a část Mělnicka po levém břehu řeky Labe. Proto je mezi vystavenými exponáty zahrnuto i několik archiválií z těchto míst. Kraj s úrodnou půdou vybízel od nepaměti k pěstování hospodářských rostlin a chovu zemědělských zvířat, proto jsme neopominuli ani jeho vazby na tradiční zemědělství typické pro celý region.

            Byli bychom rádi, kdybychom vzbudili zájem o regionální historii cestou prezentací muzejních sbírek v podobě propojení zašlé krásy s věděním a poznáváním, ukazováním a pozorováním předmětů a skutečností, jenž jsou v okolním světě jinak odsouzeny k pomalému zániku.

             Po celou dobu trvání výstavy jsou pro návštěvníky připraveny k nahlédnutí pamětní knihy a kroniky města.

fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook