Město rozdělilo prostředky ze sociálních dotačních programů

aktualita 11. 05. 2017| Tisková zpráva města

Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem na svém posledním zasedání schválilo rozdělení finančních prostředků z dotačních programů na podporu sociálních služeb i volnočasových a svépomocných aktivit. Prohlédněte si, kde a v jaké výši dotace pomohou.

Město přidělilo dotace z dotačních programů Podpora sociálních služeb 2017 a Podpora volnočasových a svépomocných aktivit 2017.

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání 26. dubna o poskytnutí programových dotací z dotačního programu Podpora sociálních služeb 2017. Podpořeny byly služby zařazené v Základní síti služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, úroveň 1 – základní.

Město vyčlenilo v letošním roce na dotace do sociálních služeb ve svém rozpočtu celkem 2 800 000 Kč. Podpořeny byly služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, děti a mládež, osoby mentálně postižené i duševně nemocné až po osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

Dotace byly rozděleny v souladu se Zásadami pro udělování dotací z programů dotační politiky města Roudnice nad Labem odboru sociálních věcí, jednotlivé dotace byly maximálně do 8 % vyrovnávací platby dle Výpočtu vyrovnávací platby Pověření Ústeckého kraje. Vyrovnávací platba představuje celkovou výši finančních prostředků z veřejných rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální služby vedle prostředků, které získá vlastní činností.

Přehled podpořených organizací

Žadatel/IČO

Název projektu

Výše dotace/Kč

Oblastní spolek ČČK Litoměřice/426105

Terénní program Litoměřicka - Roudnice nad Labem

 

88 000

Farní charita Roudnice nad Labem/62769111

 

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v D. sv.Josefa

 

299 000

NZDM Bota

 

109 000

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.

 

220 000

Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.

 

99 000

OPORA o.s./63154935

 

Pečovatelská služba OPORA

 

415 000

Odborné poradenství OPORA

 

10 000

Domácí hospicová péče OPORA

 

55 000

NADĚJE/00570931

 

Azylový dům

431 000

Sociálně terapeutické dílny

 

78 000

Chráněné bydlení

 

213 000

Krizová pomoc

16 000

PNsP Roudnice n.L., s.r.o. /

25443801

 

 

denní stacionář

 

106 000

pečovatelská služba

 

351 000

Perspektiva/62768841

 

Centrum sociální pomoci

 

172 000

 

Demosthénes, o.p.s. /25421018

Raná péče DEMOSTHENA

69 000

Diecézní charita Litoměřice /

40229939

Poradenské centrum Litoměřice

 

19 000

CELKEM

 

2 750 000

 

Vedle sociálních služeb podporuje město i volnočasové a spolkové aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením. Na dotační program Podpora volnočasových a svépomocných aktivit  je v roce 2017 v rozpočtu města vyhrazeno 60 000 Kč. Žádosti o dotace z tohoto programu podaly 2 organizace  - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. na projekt Podpora svépomocných a volnočasových aktivit požádal o 20 000 Kč a Sdružení důchodců ČR z.s., MO Roudnice n. L. na projekt Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám požádalo také o 20 000 Kč. Obě žádosti byly podpořeny v plné výši.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook