Město rozšíří relaxační zónu na zálabí

aktualita 30. 03. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

V tomto měsíci proběhl bezpečnostní prořez a kácení stromů v blízkosti relaxační zóny na zálabí. Vedení města využije této příležitosti k zahájení jejího rozšíření, k jehož dokončení dojde nejpozději v příštím roce.

Na zálabí v současné době probíhají dvě souběžné prořezové akce. Vhodné příležitosti totiž využil Klub Kanoistika Roudnice nad Labem, z.s., vlastnící pozemky p.č. 42/19, 42/20 a další přilehlé parcely.

"Kácení na zálabí není pouze jednotnou akci města Roudnice nad Labem. Kanoistický klub využil příležitosti a sjednal si s firmou provádějící práce na městských pozemcích skácení dřevin, na které měl v rámci předběžné opatrnosti již delší dobu uděleno povolení k jejich odstranění," vysvětlil Ing. Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ RCE.

V současné době jsou prováděny úklidové práce, které budou dokončeny do poloviny dubna. Na místě prořezů, v rámci pozemků města Roudnice nad Labem, by pak mělo dojít k potřebným terením úpravám a rozšíření relaxační zóny dle projektu, a to nejpozději v průběhu příštího roku.

"Relaxační zóna s novým vstupem do vody se u veřejnosti těší velké oblibě. Proto jsme přišli se záměrem na její další rozšíření s využitím prostoru, který vznikl po nutných prořezech. V tomto místě tak dojde k provedení parkové úpravy a jeho dovybavení o příslušný inventář," řekl Ing. František Padělek, místostarosta města Roudnice nad Labem.

Odbor životního prostředí zajišťuje v současné době údržbu zeleně na pozemcích p.č. 42/2 a 42/18 v k.ú. Vědomice, které přiléhají k Labi a jsou v letním období intenzivně využívány pro rekreaci. Odbor životního prostředí MěÚ RCE provedl inventarizaci porostu a posoudil zdravotní stav stromů především s ohledem na provozní bezpečnost dané lokality.

Předmětem těžby je celkem 60 stromů (29 topolů, 4 akáty, 5 dubů, 20 jasanů, 1 vrba a 1 střemcha). Zajišťuje ji odborná zahradnická firma Pavel Veselka v době vegetačního klidu, tj. do 31. 03. 2017, která zajišťuje péči o mimolesní zeleň města. Rada města Roudnice nad Labem schválila odkoupení vytěžené dřevní hmoty. Zisk tak pokryje část nákladů za provedené práce.

fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook