Zemřel kardinál Vlk, Roudnice se připojuje ke kondolencím

aktualita 20. 03. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

V sobotu 18. 3. v ranních hodinách dokončil své pozemské putování kardinál Miloslav Vlk, čestný občan města Roudnice nad Labem. Zemřel v nemocnici, provázen tichou modlitbou svých blízkých. Se svou osobní kondolencí se na městskou listinu můžete připojit až do konce týdne.

Kardinál Miloslav Vlk měl k našemu městu velice vřelý a osobní vztah. Zasazoval se o získávání finančních prostředků na obnovu místních dominant a i to bylo již roku 1997 důvodem udělení čestného občanství Zastupitelstvem města Roudnice nad Labem.

Ke kondolencím se samozřejmě připojila i Roudnice a s ní máte možnost i vy, občané města. Kondolenční listina je k dispozici až do konce tohoto týdne v prostorách městského informačního centra.

Pan kardinál dbal vždy na to, aby se na jeho stránkách čtenáři dověděli důležité události jeho bohatého programu, jeho názory na společensko-politickou situaci, ale i jeho osobní prožitky. I proto si jeho sekretářka Mgr. Hana Pohořalá dovolila zakončit kardinálovy osobní stránky krátkou, a dle jejích slov bezesporu velmi omezenou, reflexí jeho posledních dní:

Nemocniční pokoj kardinála Vlka se stal místem setkání: setkáním s bolestí a nemocí, především však setkáním s řadou lidí, kteří za ním každý den přijížděli z nejrůznějších koutů Čech, ale i ze zahraničí. Byla to setkání s Bohem přítomným uprostřed společenství, s Bohem, který chce přebývat mezi námi, s „Bohem blízkým“, jak často pan kardinál opakoval.

Dny v nemocnici prožíval ve velikém odhodlání a naději, že bude moci ještě „žít, jak žít se má“…, aby to vyjádřil slovy textu Jiřího Grossmana ze své oblíbené písně. Přijímal s odevzdaností pokyny lékařů a často opakoval: „Musíme být trpěliví“. Velká touha po životě byla však u něj spojena s bytostnou připraveností „odejít i zůstat“. V posledních měsících vícekrát opakoval, že tady na zemi nelze vyjádřit Bohu vděčnost dostatečně, že se těší na chvíli, kdy bude moci Bohu poděkovat „tváří v tvář“.

Při jedné návštěvě vyjadřoval údiv nad tím, kolik lidí se za něj modlí, kolik lidí na něj myslí, kolik lidí za ním přichází, kolik lidí ho pozdravuje, v kolika farnostech, klášterech a komunitách jsou organizovány modlitby. Byl v úžasu, překvapen. Jak je to jen možné, ptal se…. Spontánně jsem reagovala, že je to přece láska, kterou během svého života daroval lidem a která se mu teď od nich vrací. Zamyslel se…a na jeho tváři se objevil souhlasný úsměv.

Ne každý, kdo by si přál, mohl pana kardinála přijít pozdravit. Zvlášť v posledních dnech bylo nutné návštěvy omezit, s ohledem na jeho zdravotní stav. „Vlna solidarity a lásky“, jak ji nazval, však k němu zásluhou každého z Vás doputovala. Dovolím si použít výraz, který byl pro něj typický:

„Děkuji pěkně“.

 

zdroj: www.kardinal.cz


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook