Fotografické soutěže nabízejí příležitost mladým talentům

aktualita 23. 02. 2017| Zprávy z Roudnicka

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska letos opět pořádá již tradiční fotografickou soutěž "Mladí fotografují památky". U příležitosti 850. výročí první písemné zmínky o Roudnici nad Labem byla i v rámci místního mikroregionu Podřipským muzeem vyhlášena tematická soutěž pro žáky základních škol. Zapojte se do některé z aktivit a získejte zkušenosti, ale i hodnotné ceny.

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.

            Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví ( www.ehd.cz )

            Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. 

Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.

Téma:

Architektonické dědictví

Pravidla:

 

Soutěž je určena mládeži navštěvující školní zařízení s věkovým limitem 21 let.

V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz.

Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou.

(není možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat, a následně za několik dnů vložit další fotografii)

 

 

Uzávěrka:

19. března 2017

Slavnostní vyhodnocení:

Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 18. dubna 2017 a postupují do mezinárodní soutěže.

Ceny:

Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Firma Zoner každoročně věnuje hodnotné ceny pro účastníky.

Kontakty:

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na internetové adrese info@shscms.cz .

 

Fotografická soutěž "Roudnice 850", organizována ve spolupráci Podřipského muzea a ZŠ a MŠ RCE, Školní 1803, je určena pro žáky základních škol mikroregionu Podřipsko. Mladým talentům nabízí, u příležitosti vzpomínky na první písemnou zmínku o Roudnici nad Labem, možnost zachytit a ukázat veřejnosti osobité a originální pohledy na centrum místního mikroregionu.

Porota, která bude soutěžní fotografie posuzovat, bude složena ze zástupců Města Roudnice nad Labem, Podřipského muzea a ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803. Vítězné fotografie budou vystaveny současně jednak v prostorách Podřipského muzea, jednak ve vstupním vestibulu ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803.

Téma:

„Roudnice 850“

Pravidla:

 

Registrace do soutěže není vyžadována, nahrazuje ji elektronickou cestou odeslaný snímek, který splňuje zadaná kritéria: formát jpg/jpeg, velikost max. 8 MB, vyplněný průvodní list (přiložen k pozvánce do soutěže). Snímek je vhodné pojmenovat příjmením a křestním jménem autora. Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii a to na emailovou adresu <mikolas@zsskolni-rce.cz>.

 

 

Uzávěrka:

3. května 2017

Slavnostní vyhodnocení:

24. května 2017 od 17:00 hodin v sále Podřipského muzea

Ceny:

1. místo - digitální fotoaparát v hodnotě 3.000 Kč

2. místo - dárkový poukaz na nákup ICT v hodnotě 1.000 Kč

3. místo - roční volná vstupenka na všechny akce pořádané Podřipským muzeem

Kontaktní osoby:

PhDr. Martin Trefný, Ph.D., podripskemuzeum@seznam.cz

Mgr. David Mikoláš, mikolas@zsskolni-rce.cz

 


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook