Probíhá modernizace vybavení dobrovolných hasičů

aktualita 21. 02. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Jednotka roudnických dobrovolných hasičů v tomto roce získala nové a moderní technické prostředky, včetně mobilního defibrilátoru. Ještě letos by se pak měli dočkat i nového výjezdního vozu.

Stanice dobrovolných hasičů v letošním roce získala celou řadu technických prostředků. Mezi skládacími nosítky typu scoop rám, páteřními deskami, skládacími kužely, páčidly, vázacími a ventilovými lany a spoustou dalšího drobného požárního příslušenství, je jistě nejdůležitější novinkou automatický externí defibrilátor FRx.

„V naší republice, na rozdíl od zahraničí, není defibrilátor zcela standardním vybavením hasičských jednotek. Vybavenost se v tomto směru liší kraj od kraje a dobrovolní hasiči toho ústeckého jsou v tomto směru spíše výjimkou,“ sdělil Ing. Stanislav Petrásek, zástupce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Roudnice nad Labem.

Typ, který byl vybrán, je schopen tzv. učebního režimu. Má v sobě naprogramovaných celkem osm režimů podle toho, s čím se zachránce může potkat. Je tak možný nácvik nejen s bezchybným provozem přístroje, ale dokáže simulovat i chybu, např. špatné nalepení elektrod.

Jedním z úkolů hasičů je i učit veřejnost, jak správně poskytovat první pomoc. Přístroj tak nalézá využití i mimo ostré akce. V jarních a letních měsících se místní dobrovolní hasiči účastní besed ve školách, v příměstském táboře, či, jak zástupce velitele říká, za nimi přijdou i lidé z přímo z ulice. „Defibrilátor stojí přibližně padesát tisíc korun, ale peněz rozhodně nelitujeme. I kdyby měl zachránit jeden lidský život, pak se investice vyplatí,“ dodal Petrásek.

Aktuálně má roudnická jednotka dobrovolných hasičů maximální možný stav, který činí 19 členů. Než bude tento nový technický prostředek zařazen na výjezd, všichni členové jednotky se s ním musí seznámit. Školení a odborný výcvik je proto samozřejmostí. Dle platné legislativy musí být každý dobrovolný hasič proškolen v užívání všech technických prostředků i příslušné hasičské teorii v minimální časové dotaci 40 hodin ročně.

Další, a daleko vyšší a dlouho očekávanou, investicí je nákup nového cisternového vozu. Stávající automobil CAS 25 LIAZ, starý více jak 30 let, je již dlouhodobě nedostačující potřebám jednotky a dle vyjádření zástupce velitele se dá říci, že se z důvodu jeho stáří potýkají s technickými problémy téměř při každém výjezdu.

Zastupitelstvo města tak na svém únorovém zasedání schválilo příslušnou rozpočtovou změnu tak, aby po následném rozhodnutí Rady města mohlo dojít k vypsání připraveného výběrového řízení. Na nákup nové cisternové automobilové stříkačky tak bylo vyčleněno 6,5 mil. Kč a již letos by jim měla být předána do užívání tak, aby jim co nejdříve dopomohla k efektivnější a jednodušší činnosti v rámci zásahů i mimo ně.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook