Probíhá obnova hřbitovní aleje

aktualita 13. 02. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

V minulém týdnu bylo zahájeno plánované kácení lipové aleje u roudnického městského hřbitova. Staré lípy, které již ohrožovaly okolí tak budou nahrazeny novými mladými stromky.

Po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že s ohledem na druh jsou dřeviny ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Koruny a kmeny lip vykazovaly nejen výrazné defekty, ale vlivem nevhodných stanovištních podmínek docházelo i ke snižování jejich stability. V neposlední řadě jejich kořenový systém viditelně narušoval příjezdovou cestu k městskému hřbitovu.

Lípy o výšce zhruba desítky metrů svým zdravotním stavem však především ohrožovaly veřejnost, jak na přilehlé frekventované komunikaci, tak chodníku. Aby se předešlo škodám značného rozsahu či možnému úrazu osob, byly po řádném povolení skáceny, či alespoň došlo k provedení jejich zdravotního a stabilizačního prořezu.

Městu Roudnice nad Labem, jako žadateli o tento zásah, byly stanoveny příslušné podmínky jeho provedení. Mezi ně patří i kompenzace tzv. ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Bude tak vysazeno 50 kusů vzrostlých sazenic lip velkolistých a to bezprostředně po odkácení původních lip (ve vegetačně příhodném období), nejpozději do konce roku 2018.

fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook