Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

aktualita 06. 02. 2017| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Vedení města Roudnice nad Labem Vás srdečně zve na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města, v jehož rámci bude projednán i návrh rozšíření projektu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, které se koná ve středu 15. února 2017 od 17:00 hod. v zasedací místnosti ve 2. patře radnice.

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 

 1) Zahájení

 2) Kontrola plnění usnesení ZM

 3) Zpráva o činnosti rady města

 4) Návrhy, podněty a připomínky občanů

 5) Interpelace zastupitelů

 6) Ekonomický odbor:

     a) VIII. rozpočtová opatření ZM 2016

     b) informace o rozpočtových opatřeních RM 2016

     c) I. rozpočtová opatření ZM 2017

 7) Úřad územního plánování:

     a) změna územního plánu č. 9

 8) Odbor místního hospodářství:

     a) rekonstrukce krytého plaveckého bazénu

     b) pravidla majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených investiční výstavbou

     c) prodej pozemku parc. č. 3856/21,20 v k. ú. Roudnice n. L.

     d) odkoupení pozemku parc. č. 2871/7 v k. ú. Roudnice n. L.

     e) žádost o odkoupení pozemku parc. č. 4110 v k. ú. Roudnice n. L.

      f) bezúplatný převod pozemku parc. č. 3164/24 v k. ú. Roudnice n. L.

     g) prodej pozemku parc. č. 336/13 v k. ú. Roudnice n. L.

 9) Zakončení jednání


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook