Město s Veolií vyjednalo výhodnější podmínky

aktualita 05. 01. 2017| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Dnes v dopoledních hodinách došlo na roudnické radnici k podpisu dlouho připravovaného dodatku smlouvy, výsledku jednání vedení města Roudnice nad Labem a společnosti Veolia, řešící úpravu podmínek stávajícího pronájmu tepelného hospodářství města.

Dne 30. 9. 2010 uzavřelo Město Roudnice nad Labem a Teplo-byty, s.r.o. smluvní dokumentaci s Veolia Energie ČR, a.s. (dříve „Dalkia Česká republika, a.s.“) o pronájmu tepelného hospodářství města do roku 31. 12. 2021.

Předmětem dnešního setkání na radnici Roudnice nad Labem byl podpis dodatku této smlouvy, který se v rámci další oboustranně výhodné spolupráce podařilo oběma stranám vyjednat. Oproti stávající smlouvě o podnájmu dochází k navýšení nájemného, které Veolia Energie ČR, a.s. hradí ve prospěch Teplo-byty, s.r.o. Veolia se v navrženém dodatku dále zavazuje navýšit prostředky určené na údržbu zařízení a do konce roku 2018 zásadně investovat do tepelného hospodářství v Roudnici nad Labem. Tím dojde k zlepšení stavu tepelného hospodářství a prodloužení jeho životnosti.

V neposlední řadě je pak navrženo zrušení smluvní náhrady ušlého zisku pro Veolia Energie ČR, a.s. a některých dalších smluvních sankcí.

Jedná se tedy o zásadní změnu, a to zejména v rámci odpovědnosti a případné finanční spoluúčasti města Roudnice nad Labem při událostech, které  ze své strany nemohlo zcela ovlivnit. Zároveň je podpis tohoto dodatku příslibem pokračující výhodné spolupráce a zajištění kvalitních služeb místním obyvatelům i do dalších let.

  

„Úvodem bych řekl především to, že tepelné hospodářství je opravdu jednou ze strategických priorit každého města. Roudnice nad Labem především potřebuje, aby bylo funkční. Před pěti lety zde byla podepsána smlouva, která stanovila některá pravidla a řekněme v poločase trvání této smlouvy vedení města došlo k názoru, že by bylo třeba se k některým věcem vrátit a přehodnotit je, zkusit vyjednat lepší podmínky.

Dle původní smlouvy nebylo zcela jasné, v jakém stavu se bude místní tepelné hospodářství nacházet po jejím skončení. Nebylo řečeno, kolik bude v jejím průběhu investováno do jeho rozvoje i samotného provozu a to byly hlavní důvody, které nás motivovaly k zahájení jednání o doplnění smlouvy.

Vyjednávání bylo samozřejmě těžké, protože proti nám stáli profesionálové, pracující v tomto oboru léta, mající zkušenosti z jiných měst. Našim cílem bylo prosadit zájmy, které jsou pro budoucnost našeho města velice důležité. Samotné jednání trvalo půldruhého roku. Už jen z toho vyplývá, že nebylo jednoduché a obě strany musely tvrdě vyjednávat bod po bodu tak, aby dosáhly dnešního stavu, který byl právě podepsán ve formě dodatku.

Již od počátku jsme si samozřejmě mapovali situaci. Zjistili jsme ve kterých městech Veolia působí. Jako příklad bych uvedl návštěvu města Vlašim, která nám dala mnoho poznatků a také kladných hodnocení této firmy. I díky tomu jsme nabyli přesvědčení, že tu opravdu je prostor pro vyjednání podmínek, které by vyhovovaly oběma stranám.

Osobně jsem s dnešním výsledkem spokojen. Každá náprava nějakého stavu je vždy o kompromisu. Samozřejmě jsme měli více požadavků, které nebyly zcela naplněny, ale chápu, že je třeba nalézt oboustranně přijatelná řešení. Z počátku jsme tak nastavili pomyslnou laťku vysoko a postupem času docházeli ke shodě ve všech bodech, které jsme pokládali pro město za strategické. Celkově se nám tedy podařilo dosáhnout všech zásadních cílů,“ řekl bezprostředně po jednání pan místostarosta Ing. František Padělek.

  

„Jednání s městem Roudnice nad Labem jsme zahájili zhruba před rokem a půl a jeho hlavním lídrem týmu našeho partnera byl pan místostarosta Padělek. Musím říci, že průběh jednání byl mnohdy velmi tvrdý. I když za nás jsme byli přesvědčeni, že je vše nastaveno v pořádku, ze strany města Roudnice vzešla potřeba, aby naše partnerství bylo rovnocenné. Řekl bych, že vše nakonec dopadlo ke spokojenosti obou stran. Smlouvu jsme vyvážili, nicméně její důsledek spočívá především v závazku technických opatření z naší strany. Investice nad rámec původního kontraktu tak i do budoucna do Roudnice nad Labem přinesou stabilitu a kvalitu dodávek tepla.

Důsledky tohoto dodatku se projeví již v roce 2017, kdy začneme s realizací určitých opatření v rámci investic, ke kterým jsme se zavázali.

Zejména v zimních měsících je třeba, aby dodávky tepla byly kvalitní a stabilní. My bychom měli společně s městem takovou službu jeho občanům i nadále poskytovat. S tímto cílem jsme sem přišli a vlastně i odcházíme,“ sdělil své dojmy z jednání Ing. Martin Brůha, ředitel Regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

  

Jak ve svém prohlášení společnost Veolia sdělila:  "Cílem je zlepšení kvality, bezpečnosti a účinnosti dodávek tepelné energie pro obyvatelé města Roudnice nad Labem. Tento krok pozitivně ovlivní budoucí rozvoj spolupráce a znamená možnost podílet se na celkové energetické koncepci města. Další důležitou změnou je navýšení fondu oprav hrazeného z prostředků společnosti Veolia Energie ČR, a.s., čímž bude zajištěna dlouhodobá udržitelnost spolehlivého technického stavu stávajících tepelných zařízení a zaručena kvalita a spolehlivost dodávek tepelné energie pro obyvatelé města Roudnice nad Labem."

fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie fotografie z fotogalerie

Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook