Připomínkování návrhu Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Roudnice nad Labem

aktualita 10. 10. 2016| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Zajímají vás sociální služby a programy v ORP Roudnice nad Labem? V současné době máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti služeb v ORP Roudnice nad Labem v příštích letech. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na období let 2017 - 2020 včetně dalších informací naleznete již nyní na webových stránkách Roudnice nad Labem.

Zajímají vás sociální služby a programy v ORP Roudnice nad Labem?

V současné době máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti služeb v ORP Roudnice nad Labem v příštích letech. Na webu města na adrese http://www.roudnicenl.cz/urad/socialni-odbor-komunitni-planovani najdete návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem na období let 2017 – 2020 včetně informací o připomínkovacím procesu a připomínkovacího formuláře.  S návrhem nového komunitního plánu se můžete seznámit i na dalších připomínkových místech, to je:

  • Odbor sociálních věcí města Roudnice nad Labem, 2. patro, číslo dveří 70. V pracovní době úřadu
  • Infocentrum městského úřadu Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21. V otevírací době infocentra.
  • V Kavárničce seniorů, Řipská ulice 6, Roudnice nad Labem. V otevírací době kavárničky.
  • Všichni poskytovatelé sociálních služeb v ORP Roudnice nad Labem

 

Své připomínky můžete posílat elektronicky na adresu: mlegnerova@roudnicenl.cz, nebo písemně na podatelnu Městského úřadu Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, do 23. 10. 2016.

 

Pokud se chcete zúčastnit diskuse o návrhu komunitního plánu, přijďte 17. 10. 2016 od 17 hodin do zasedací místnosti města Roudnice n. L.

Komunitní plán sociálních služeb je strategický dokument města. Obsahuje hlavní cíle a priority v oblasti sociálních služeb a péče na období následujících čtyřech let. Z obecnější představy a priorit pak vycházejí jednotlivá konkrétní opatření, jež stanovenou představu naplňují. Předložený návrh komunitního plánu obsahuje 15 cílů a 44 opatření, která budou společným úsilím komunity realizována ve prospěch občanů ORP Roudnice nad Labem.

Sdělte nám svůj názor v procesu konzultací.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook