Informace pro podnikatele

aktualita 01. 08. 2016| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele zabývající se nákupem lihovin a jejich následným prodejem konečnému spotřebiteli o povinnosti nákupu výhradně u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh.

 

 

 

Dle ustanovení § 8 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen ZPZL), který definuje konečný prodej lihu, tak, že konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

Povinnosti konečného prodejce lihu, tedy osoby, která prodává líh v souladu s ustanovením § 8 ZPZL vymezuje § 42 odst. 2, který stanoví, že osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nakupovat nebo nechat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení pouze

a)     registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo

b)     registrovaným distributorem.

 Konečný prodej lihu lze realizovat pouze v rámci podnikatelské činnosti, přičemž v souladu s přílohou č. 3 k §§ 26 a 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je tato činnost vázána na vydání koncesované živnosti v rozsahu: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.

 Tzn.: Pokud v rámci podnikatelské činnosti bude podnikatel nakupovat lihoviny a lihové nápoje s obsahem alkoholu nad 15% objemových jednotek, za účelem jejich dalšího prodeje (např. provozovny prodeje potravin, hostinské provozovny apod.), je povinen toto nakupovat pouze u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh  !!!

 

 Na webové aplikaci Celní správy ČR https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/RZLInternet.aspx.  lze vyhledat registrovaného distributora lihu nebo registrovanou osobu povinnou značit líh.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook