Městský úřad mění své úřední hodiny

aktualita 29. 04. 2016| Město Roudnice nad Labem | Tisková zpráva města

Městský úřad se v průběhu času, stejně tak jako celé město Roudnice nad Labem, vyvíjí a mění a to především v závislosti na potřebách občanů. Od 1. 5. 2016 proto s novým pracovním řádem MěÚ RCE vstupuje v platnost změna úředních hodin úřadu, jeho informačního centra i pokladny.

"Naše společná snaha neustrnout na místě a flexibilně reagovat na měnící se požadavky nás znovu po několika letech přivádí k aktualizaci základních dokumentů nutných pro jeho chod," řekl Mgr. Pavel Chaloupka, tajemník úřadu.

Jedním z dokumentů, které doznaly změn, je pracovní řád. Jedná se o vnitřní předpis blíže specifikující práva a povinnosti zaměstnanců, obecně vyplývající ze zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, ale týká se i bezprostředně občanů, ato zejména těch, kteří přichází s úřadem do osobního kontaktu.

V této oblasti byly novým pracovním řádem především nově stanoveny úřední hodiny městského úřadu a to s účinností od 1. 5. 2016. Zůstávají zachovány tak, jak jsou občané zvyklí, ale po této změně již pátek nadále není úředním dnem a budova Městského úřadu tak zůstane veřejnosti uzavřena.

"Roudnický úřad byl oproti praxi řady jiných měst otevřen veřejnosti po téměř celou pracovní dobu, a to včetně poledních přestávek. Věřím, že tato změna ho neuzavře, ale naopak dá úředníkům prostor pro řešení potřebné agendy mimo úřední hodiny a řešení vašich požadavků během nich," vzkázal veřejnosti tajemník.

V současné době je průměrná časová dotace úředních hodin určených pro veřejnost v rámci Ústeckého kraje 26 hodin týdně. I přes zavedenou změnu roudnický úřad zásadně překračuje tento průměr a to o celých 6 hodin týdně.

Roudnice je historickým městem s kulturní i sportovní tradicí a na základě dlouhodobě vedené statistiky návštěvnosti se stále častěji stává cílem nejen českých, ale i zahraničních turistů. Z toho důvodu dochází i ke změnám otevírací doby informačního centra, které má nově prodlouženou otevírací dobu a to především v nejvíce exponovaných dnech turistické sezóny. Na základě změn úředních hodin byla prodloužena i páteční mimosezónní doba tak, aby byl úřad alespoň touto cestou stále otevřen. Ověřovat listiny tak bude možné do pozdních pátečních hodin a v sobotu.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook