Národní plán povodí Labe

19. 02. 2015| Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí | Tisková zpráva města

Město Roudnice nad Labem oznamuje ve smyslu § 16 odst.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), že ministerstvo životního prostředí ČR vydalo závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“, podle kterého bude uvedená koncepce posuzována dle citovaného zákona.

Do závěru zjišťovacího řízení je možno nahlédnout na adrese Informačního systému SEA, kód koncepce MZP194K ( http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), v příp. potřeby bude nahlédnutí umožněno v úředních hodinách v kanceláři č. 46 odboru životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook