Koncepce Národní plán Povodí Labe

05. 01. 2015| Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí | Tisková zpráva města

Město Roudnice nad Labem oznamuje zveřejnění koncepce Národní plán Povodí Labe a sděluje, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení.

Dokumentace je uveřejněna na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce,  kód koncepce MZP194K, v příp. potřeby bude nahlédnutí umožněno v úředních hodinách v kanceláři č.46 odboru životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem.

 Každý může uplatnit u ministerstva životního prostředí ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 písemné vyjádření k návrhu koncepce a to do 20 dnů od zveřejnění této informace na úřední desce posledního dotčeného kraje.


Návrat na předchozí stránku
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111 (ústředna),
fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Infocentrum | Pokladna
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook