menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad zajišťuje kompletní výkon státní správy na úseku živnostenského a zemědělského podnikání pro správní obvod Roudnice nad Labem. Vede živnostenský rejstřík, uděluje živnostenská oprávnění, vydává rozhodnutí o udělení koncese. Provádí živnostenskou kontrolu a vede správní a přestupková řízení. V neposlední řadě plní funkci centrálního registračního místa. Živnostenský úřad je dán legislativou, ale je součástí veřejné správy, kterou lze chápat jako službu veřejnosti. To znamená, že činnost živnostenského úřadu spočívá také v poradenské a konzultační činnosti ve vztahu k již registrovaným podnikatelům, ale i k široké veřejnosti např. začínajícím podnikatelům apod.

Vedoucí odboru živnostenský úřad

Ing. Šárka Čápová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1.patro, dveře č. 57)

scapova@roudnicenl.cz 416 850 220

602 440 197

Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Úsek registrace živností

Gabriela Müllerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 59)

gmullerova@roudnicenl.cz 416 850 223

602 209 041

Ing. Nikola Brotánková

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 59)

nbrotankova@roudnicenl.cz. 416 850 223

Bc. Lucie Andrašovská, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 58)

landrasovska@roudnicenl.cz 416 850 222

Úsek správní a kontroly

Ing. Milada Krejčová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č.56)

mkrejcova@roudnicenl.cz 416 850 221

Aktuality z kategorie: Živnostenský úřad

Odstávka systému evidence zemědělského podnikatele

26.05.2022

Ministerstvo zemědělství realizuje projekt upgradu databázového prostředí. V termínu 1. - 10. 7. 2022 proto nebudou dostupné služby agendového informačního systému evidence zemědělského podnikatele. Děkujeme za pochopení.

Informace pro podnikatele

01.08.2016

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele zabývající se nákupem lihovin a jejich následným prodejem konečnému spotřebiteli o povinnosti nákupu výhradně u registrovaného distributora lihu nebo u registrované osoby povinné značit líh.

Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

10.10.2013

Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Upozornění pro výrobce, zpracovatele a distributory paliv a pohonných hmot

03.09.2013

Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot. Stávající podnikatelé musí v období od 1. října 2013 do 1. listopadu 2013 požádat živnostenský úřad o koncesi a distributoři pohonných hmot i celní úřad o registraci a poskytnout kauci.

Prodej elektronických cigaret a jejich náplní

03.04.2013

Elektronické cigarety se v současnosti staly „obchodním hitem“ a prodejní síť, kde je možné je pořídit, se neustále rozšiřuje. Tekuté náplně do těchto cigaret (tzv. e-liquidy) se dnes dodávají v nepřeberném množství různých směsí.