Městský úřad

Živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad zajišťuje kompletní výkon státní správy na úseku živnostenského a zemědělského podnikání pro správní obvod Roudnice nad Labem. Vede živnostenský rejstřík, uděluje živnostenská oprávnění, vydává rozhodnutí o udělení koncese. Provádí živnostenskou kontrolu a vede správní a přestupková řízení. V neposlední řadě plní funkci centrálního registračního místa. Živnostenský úřad je dán legislativou, ale je součástí veřejné správy, kterou lze chápat jako službu veřejnosti. To znamená, že činnost živnostenského úřadu spočívá také v poradenské a konzultační činnosti ve vztahu k již registrovaným podnikatelům, ale i k široké veřejnosti např. začínajícím podnikatelům apod.

Vedoucí odboru živnostenský úřad

Ing. Šárka Čápová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1.patro, dveře č. 57)

scapova@roudnicenl.cz 416 850 220

602 440 197

Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Úsek registrace živností

Gabriela Müllerová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 59)

gmullerova@roudnicenl.cz 416 850 223

602 209 041

Ing. Nikola Týmová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 59)

ntymova@roudnicenl.cz. 416 850 223

Bc. Lucie Andrašovská, DiS.

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č. 58)

landrasovska@roudnicenl.cz 416 850 222

Úsek správní a kontroly

Ing. Milada Krejčová

Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem (1. patro, dveře č.56)

mkrejcova@roudnicenl.cz 416 850 221