menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Zásady uzavírání nájemních/pachtovních smluv na pozemky užívané jako zahrada

Zásady uzavírání nájemních/pachtovních smluv na pozemky užívané jako zahrada – dále jen zásady

Zásady vycházejí zejména z § 35, odst.2 Zákona o obcích,

„Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů“ – tato skutečnost je zohledněna ve stanové výši nájemného/pachtovného a v upřednostnění žadatele s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem.

Pro všechny níže uvedené případy musí být splněna podmínka, že žadatel nesmí mít v době podání žádosti dluh vůči Městu Roudnice nad Labem.

Dokumenty

Žádosti o zahrádky formulář

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

Zásady uzavírání nájemních-pachtovních smluv na pozemky užívané jako zahrada

Soubor DOC 21.78 KB

zobrazit soubor