menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Vyzvednutí řidičského průkazu

Informace o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání řidičského průkazu.

Pro vydání řidičského průkazu je zákonem stanovena lhůta do 20 dnů. Státní tiskárně cenin se daří, byť ne pravidelně (s ohledem na jejich technické možnosti), vyhotovovat doklady ve lhůtě kratší. V uvedené tabulce lze zjistit podle data podání žádosti o vydání řidičského průkazu, zda je řidičský průkaz již vyroben a zda je možné si jej již na zdejším úřadu vyzvednout.

Údaj o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu po uplynutí 20 dnů od podání žádosti se již v tabulce nezobrazuje. Doklad je uložen na odboru dopravy k vyzvednutí.

Telefonický kontakt na registr řidičů – 416 850 194, 416 850 293, 416 850 268.

Informace o aktuálním stavu podaných žádostí:

Datum podání žádosti: Vyhotovení dokladu:
30-11-2023 Ve výrobě.
29-11-2023 Ve výrobě.
28-11-2023 Ve výrobě.
27-11-2023 Ve výrobě.
23-11-2023 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 29-11-2023
22-11-2023 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 28-11-2023
21-11-2023 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 27-11-2023
20-11-2023 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 27-11-2023
16-11-2023 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 27-11-2023
15-11-2023 Vyhotoveno. Připraveno k vyzvednutí od 23-11-2023