menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

VZ „Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem“

Složka souborů

29.02.2024

18.03.2024

Příloha č. 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 49.00 KB

29.02.2024

18.03.2024

Příloha č.5 ZD - Položkový rozpočet k ocenění.zip

Soubor ZIP 182.49 KB

29.02.2024

18.03.2024

Příloha č. 3 ZD - Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 62.08 MB

29.02.2024

18.03.2024

Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku.doc

Soubor DOC 63.00 KB

29.02.2024

18.03.2024

Příloha č. 1 ZD – Krycí list nabídky.docx

Soubor DOC 15.44 KB

29.02.2024

18.03.2024

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 296.40 KB

29.02.2024

18.03.2024

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 164.88 KB

29.02.2024

18.03.2024

VZ - Nákup nábytku do nového pavilonu školy – ZŠ a MŠ Školní Roudnice nad Labem

Složka souborů

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 27.16 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku.doc

Soubor DOC 63.00 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 3 ZD - Návrh Smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 211.92 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 2 ZD - Krycí list nabídky.doc

Soubor DOC 67.50 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 1 ZD – Řez 1. NP a 2. NP.zip

Soubor ZIP 663.66 KB

26.02.2024

14.03.2024

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 342.67 KB

26.02.2024

14.03.2024

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 219.29 KB

26.02.2024

14.03.2024

VZ „Rekonstrukce vnitrobloku knihovny Ervína Špindlera"

Složka souborů

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 4 ZD - Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 54.27 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 5 ZD - Dokumentace.zip

Soubor ZIP 791.25 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 49.52 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku.doc

Soubor DOC 71.50 KB

26.02.2024

14.03.2024

Příloha č. 1 ZD – Krycí list nabídky.docx

Soubor DOC 15.46 KB

26.02.2024

14.03.2024

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 267.06 KB

26.02.2024

14.03.2024

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 169.41 KB

26.02.2024

14.03.2024