Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem

Složka souborů

12.04.2021

28.04.2021

Příloha č. 2 ZD – Dokumentace k VZ.zip

Soubor ZIP 1.87 MB

12.04.2021

28.04.2021

Příloha č. 5 ZD – Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 50.34 KB

12.04.2021

28.04.2021

Přílohy č. 3 a č. 4 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

12.04.2021

28.04.2021

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 183.59 KB

12.04.2021

28.04.2021

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 321.63 KB

12.04.2021

28.04.2021

Veřejná zakázka Lesopark Na Kolečku

Složka souborů

29.03.2021

15.06.2021

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY LESOPARK NA KOLEČKU

Soubor PDF 307.08 KB

29.03.2021

15.06.2021

Výzva k podání žádosti o účast

Soubor PDF 210.59 KB

29.03.2021

15.06.2021

05 Fotodokumentace - část 1

Soubor ZIP 97.94 MB

29.03.2021

15.06.2021

05 Fotodokumentace - část 2

Soubor ZIP 83.24 MB

29.03.2021

15.06.2021

Dokumentace k výběrovému řízení

Soubor ZIP 46.13 MB

29.03.2021

15.06.2021