Městský úřad

Územní plán města Roudnice nad Labem

Úplné znění UP Roudnice n.L. po změně 1-9 rozbalit

Zpráva o uplatňování s pokyny Z9_schválená

Soubor PDF 1.98 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE N L PO ZMč 9 ZPRÁVA

Soubor PDF 612.55 KB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE N L PO ZM 9 04 KOORD VÝKRES

Soubor PDF 6.68 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE N L PO ZM 9 03 VÝKRES VPS VPO

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE N L PO ZM 9 02 HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 2.85 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE N L PO ZM 9 01 VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 1.71 MB

zobrazit soubor

Změna č.9 – vydána ZM 16. 9. 2020 a nabyla účinnosti 22.10.2020 rozbalit

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 06 VÝKRES ZPF

Soubor PDF 1.93 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 05 ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L ZPRÁVA

Soubor PDF 1.95 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 06 VÝKRES ZPF

Soubor PDF 1.93 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 05 ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 04 KOORD VÝKRES

Soubor PDF 6.01 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 03 VÝKRES VPS VPO

Soubor PDF 1.56 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 02 HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 2.70 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 01 VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 1.77 MB

zobrazit soubor

Změna č.8 – vydána ZM 20.12.2017 a nabyla účinnosti 12.1.2018 rozbalit

ZMĚNA č.8 ÚP RNL - ZPRÁVA ČISTOPIS

Soubor PDF 959.59 KB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.8 ÚP RNL - ZPRÁVA ČISTOPIS

Soubor PDF 959.59 KB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.8 ÚP RNL - 06 ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.8 ÚP RNL - 04 KOORD.VÝKRES

Soubor PDF 6.15 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.8 ÚP RNL - 02 HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 2.64 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.8 ÚP RNL - 01 VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

Změna č. 5, 6, a 7 – vydána ZM 22.6.2016 a nabyla účinnosti 16.7.2016 rozbalit

ÚP ROUDNICE NAD LABEM ZMĚNA č.7

Soubor PDF 1.61 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE NAD LABEM ZMĚNA č.6F

Soubor PDF 1.37 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE NAD LABEM ZMĚNA č.5

Soubor PDF 1.46 MB

zobrazit soubor

Změna č.4 – vydána ZM 16.12.2015 a nabyla účinnosti 21.1.2016 rozbalit

ÚP RNL - ZMĚNA č.4

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

ÚP RNL - ZMĚNA č.4 - 7 VÝKRES ZPF

Soubor PDF 3.16 MB

zobrazit soubor

ÚP RNL - ZMĚNA č.4 - 6 ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.76 MB

zobrazit soubor

ÚP RNL - ZMĚNA č.4 - 4 KOORD.VÝKRES

Soubor PDF 4.96 MB

zobrazit soubor

ÚP RNL - ZMĚNA č.4 - 2 HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 4.46 MB

zobrazit soubor

ÚP RNL - ZMĚNA č.4 - 1 VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 3.39 MB

zobrazit soubor

ÚP RNL - ZMĚNA č.4

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

Změna č.3 – vydána ZM 17.6.2015 a nabyla účinnosti 7.7.2015 rozbalit

ZMĚNA c.3 ÚP RNL 07.VÝKRES ZPF

Soubor PDF 2.02 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA c.3 ÚP RNL 06.ŠIRŠÍ VZTAHY (1)

Soubor PDF 1.23 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA c.3 ÚP RNL 06.ŠIRŠÍ VZTAHY

Soubor PDF 1.23 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA c.3 ÚP RNL 04.KOORD.VÝKRES

Soubor PDF 3.85 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA c.3 ÚP RNL 03.VÝKRES VPS

Soubor PDF 1.83 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA c.3 ÚP RNL 02.HLAVNÍ VÝKRES

Soubor PDF 3.48 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA c.3 ÚP RNL 01.VÝKRES ZČÚ

Soubor PDF 2.05 MB

zobrazit soubor

Změna 3 UP Roudnice nL

Soubor PDF 866.36 KB

zobrazit soubor

Změna č.2 – vydána ZM 25.6.2010 a nabyla účinnosti 16.7.2010 rozbalit

ÚP ROUDNICE NAD LABEM - ZMĚNA č.2 - ZPRÁVA ČISTOPIS

Soubor PDF 1.30 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.2 ÚP RNL - 4 KOORDINAČNÍ 2

Soubor PDF 2.82 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.2 ÚP RNL - 4 KOORDINAČNÍ 1

Soubor PDF 3.30 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.2 ÚP RNL - 3 VPS

Soubor PDF 1.16 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.2 ÚP RNL - 2 HLAVNÍ 2

Soubor PDF 2.32 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.2 ÚP RNL - 2 HLAVNÍ 1

Soubor PDF 2.58 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.2 ÚP RNL - 1 ZČÚ 2

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.2 ÚP RNL - 1 ZČÚ 1

Soubor PDF 1.84 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE NAD LABEM - ZMĚNA č.2 - ZPRÁVA ČISTOPIS

Soubor PDF 1.30 MB

zobrazit soubor

Změna č.1 – vydána ZM 11.2.2010 a nabyla účinnosti 3.5.2010 rozbalit

ZMĚNA č.1 ÚP RNL - 6 ŠIRŠÍ VZTAHY ČB

Soubor PDF 558.48 KB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.1 ÚP RNL - 7 ZPF A4

Soubor PDF 581.66 KB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.1 ÚP RNL - 6 ŠIRŠÍ VZTAHY ČB

Soubor PDF 558.48 KB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.1 ÚP RNL - 4 KOORD. VÝKRES A4

Soubor PDF 3.24 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.1 ÚP RNL - 2 HLAVNÍ VÝKRES A4

Soubor PDF 2.86 MB

zobrazit soubor

ZMĚNA č.1 ÚP RNL - 1 ZČÚ A4

Soubor PDF 1.94 MB

zobrazit soubor

ÚP ROUDNICE NAD LABEM - ZMĚNA č.1 - ZPRÁVA ČISTOPIS G

Soubor PDF 3.84 MB

zobrazit soubor

Územní plán Roudnice nad Labem – vydán ZM 6.12.2007 a nabyl účinnosti 4.1.2008 rozbalit

4.2_energetika

Soubor PDF 3.57 MB

zobrazit soubor

UP Roudnice nL (1)

Soubor PDF 1.58 MB

zobrazit soubor

UP Roudnice nL

Soubor PDF 1.58 MB

zobrazit soubor

7_zábor_zpf

Soubor PDF 3.40 MB

zobrazit soubor

5_doprava

Soubor PDF 4.67 MB

zobrazit soubor

4_koordinační_výkres

Soubor PDF 5.26 MB

zobrazit soubor

4.2_energetika

Soubor PDF 3.57 MB

zobrazit soubor

4.1_vodní_hospodářství

Soubor PDF 4.97 MB

zobrazit soubor

3_vps

Soubor PDF 3.20 MB

zobrazit soubor

2_hlavní_výkres

Soubor PDF 4.84 MB

zobrazit soubor

1_zcu

Soubor PDF 3.55 MB

zobrazit soubor

Územní studie Roudnice R3/10 rozbalit

ÚS ROUDNICE N.L. R3-10 ZPRÁVA

Soubor PDF 544.59 KB

zobrazit soubor

ÚS RNL R3-10 - 06 VÝKRES NAVRŽENíCH ZMĚN ORTO

Soubor PDF 1.38 MB

zobrazit soubor

ÚS RNL R3-10 - 05B NÁVRH KOORD.ORTO

Soubor PDF 1.49 MB

zobrazit soubor

ÚS RNL R3-10 - 05A NÁVRH KOORD.KN

Soubor PDF 404.02 KB

zobrazit soubor

Územní studie Roudnice nad Labem rozbalit

Rce_US_Z6_1

Soubor PDF 14.48 MB

zobrazit soubor

Rce_US_Z46_Z60

Soubor PDF 4.17 MB

zobrazit soubor

Rce_US_Z34

Soubor PDF 4.24 MB

zobrazit soubor

Rce_US_Z33_Z313_Z315_Z41

Soubor PDF 12.29 MB

zobrazit soubor

Rce_US_Z2

Soubor PDF 2.99 MB

zobrazit soubor

Rce_US_P8

Soubor PDF 2.28 MB

zobrazit soubor

Rce US Z2 2 urbanistické řešení

Soubor PDF 398.64 KB

zobrazit soubor

Rce US Z2 2

Soubor PDF 8.02 MB

zobrazit soubor

Územní studie - posouzení ploch r9/18 a r3/4 rozbalit

01_limity.pdf

Soubor PDF 9.25 MB

zobrazit soubor

02_problemovy_vykres.pdf

Soubor PDF 1.47 MB

zobrazit soubor

03_SVZT_10000.pdf

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

Schema_1_Kraj_raz_kompozice.pdf

Soubor PDF 13.90 MB

zobrazit soubor

Schema_2_vlastnicke_vztahy.pdf

Soubor PDF 418.54 KB

zobrazit soubor

US_textová_část.pdf

Soubor PDF 1.10 MB

zobrazit soubor