menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Územně analytické podklady

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Na základě smlouvy s Ústeckým krajem jsou údaje o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) zveřejněny na Geoportálu Ústeckého kraje: https://geoportal.kr-ustecky.cz/portal/mapy/uzemni-planovani

Průběžná aktualizace ÚAPa rozbalit

Roudnice_Podklady UAPo_průběž_akt.pdf

Soubor PDF 6.10 MB

zobrazit soubor

výkres_hodnot.pdf

Soubor PDF 12.93 MB

zobrazit soubor

Úplná aktualizace ÚAP k 31.12.2020 rozbalit

hodnoty 12 20

Soubor PDF 12.91 MB

zobrazit soubor

limity 12 20

Soubor PDF 11.96 MB

zobrazit soubor

problémy 12 20

Soubor PDF 8.16 MB

zobrazit soubor

Roudnice Podklady UAPo 12 2020

Soubor PDF 6.09 MB

zobrazit soubor

Roudnice RURU obce 12 2020

Soubor PDF 1.89 MB

zobrazit soubor

Roudnice RURU UAPo 12 2020

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

Záměry 12 20

Soubor PDF 10.05 MB

zobrazit soubor