menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.98 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.42 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.63 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 190.66 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.91 KB

zobrazit soubor

Objednávka na Flexi Pass

Soubor PDF 157.26 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 103.45 KB

zobrazit soubor

Objednávka na vypracování územní studie Hracholusky v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 199.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 10011449/4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 10022747/4

Soubor PDF 2.95 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000414/4

Soubor PDF 2.98 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000419/4

Soubor PDF 2.92 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000298/4

Soubor PDF 2.94 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000303-7

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 60029342-3

Soubor PDF 2.94 MB

zobrazit soubor

Objednávka na frézování betonového krytu a položení nového asfaltového povrchu mezi okružní křižovatkou v ulici Masarykova x Jungmannova a křižovatkou Nerudova x Riegrova

Soubor PDF 177.19 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000397-4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66001309/2

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 10007635-4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody č. 66000290/5

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000305-4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 10028828-5

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000398/4

Soubor PDF 2.94 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000404/4

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY Č. 60029343-13

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 600293403

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000408-4

Soubor PDF 2.92 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 10011453/5

Soubor PDF 2.85 MB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 124.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany.

Soubor PDF 2.23 MB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na dodávku a montáž vodoměrů

Soubor PDF 6.98 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitostí

Soubor PDF 620.92 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 395.65 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 396.54 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 230.88 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 211.22 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 395.84 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 400.14 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 417.05 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na vybudování Skateparku v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 223.21 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 230.95 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva na opravu podlahy v MŠ Masarykova Roudnice nad Labem

Soubor PDF 277.69 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 231.23 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku Microsoft SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core - 1 year

Soubor PDF 311.76 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 237.71 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 234.05 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 232.58 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 234.17 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.52 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.45 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.68 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 237.57 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 237.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka - analýza a návrh optimalizace odpad. hospodářství v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 224.65 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva na nebytový prostor

Soubor PDF 122.87 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 122.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na stavební úpravy bytového domu Barákova 830, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 223.34 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva

Soubor PDF 109.20 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci celého topného systému v bytě č. 8, Varhanova 79, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 338.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci celého topného systému v bytě č. 7, Varhanova 79, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 337.31 KB

zobrazit soubor

Smlouva na výměnu oken do dvora č. p. 21 - Městský úřad

Soubor PDF 910.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na ZŠ Jungmannova č. p. 660 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.10 MB

zobrazit soubor

Objednávka na vypracování studie organizace dopravy v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 290.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva na opravu střechy I. ZŠ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 495.83 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o prodeji movité věci

Soubor PDF 1.44 MB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 1080181,50 Kč

Soubor PDF 121.56 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provedení průzkumného jádrového vrtu – opěrná zeď pod KD Říp

Soubor PDF 170.09 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva

Soubor PDF 109.26 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zajištění opěrné zdi KD Říp

Soubor PDF 167.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 125.06 KB

zobrazit soubor

Objednávka na projektovou dokumentaci na opravu mostu Sladkovského ulice

Soubor PDF 421.26 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin

Soubor PDF 128.42 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu ochozu Hlásky

Soubor PDF 136.13 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo - „Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce

Soubor PDF 215.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování studie nového objektu domova důchodců v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 235.58 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb

Soubor PDF 522.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace

Soubor PDF 503.57 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo na zajištění plynařských prací v domech v majetku Města Roudnice n.L.

Soubor PDF 4.32 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029339-2

Soubor PDF 2.57 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029344/3

Soubor PDF 3.43 MB

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce bytu č. 46, Alej 17. listopadu 2695

Soubor PDF 127.72 KB

zobrazit soubor

Objednávka opravy kanalizační přípojky od bytového domu Alej 17. listopadu 300, Roudnice nad Labem a jejího napojení do kanalizace

Soubor PDF 127.71 KB

zobrazit soubor

Objednávka opravy fasády na domu Palackého 328, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 126.66 KB

zobrazit soubor

DODATEK Č. 1. ke smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostor.pdf

Soubor PDF 553.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci kanceláře č. 54 v budově Riegrova 1100

Soubor PDF 299.09 KB

zobrazit soubor

Podniková licenční smlouva pro místní samosprávu

Soubor ZIP 863.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka provádění oprav v bytových domech, které jsou ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 128.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zpracování PD - Přechod pro chodce na Krásné Hory

Soubor PDF 183.07 KB

zobrazit soubor

Objednávka projektové dokumentace ve 4 paré na studii proveditelnosti přechodu v Podluskách

Soubor PDF 181.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka projektu v 6-ti paré na Přechody v Roudnici nad Labem v centru města

Soubor PDF 183.12 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 577.33 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke kupní smlouvě

Soubor PDF 488.05 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k SoD na rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 4.46 MB

zobrazit soubor

Smlouva na arboristické ošetření dřevin v Hlubokém parku v Roudnici nad Labem II.etapa

Soubor PDF 424.24 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebyt. prostor v č.p. 88

Soubor PDF 430.71 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu fasády domu č.p. 38, Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 938.62 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin

Soubor PDF 128.39 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 125.44 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SR/6C0644/2008 ze dne 14. 1. 2008, která přešla na město zánikem společnosti Teplo-byty, s.r.o.

Soubor PDF 5.04 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 SOD - Rozšíření kapacity ZŠ Školní ul. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 8.21 MB

zobrazit soubor

Objednávka studie přízemní přístavby k objektu 2. ZŠ, Krábčická čp. 505

Soubor PDF 181.17 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2ke smlouvě o dílo ze dne 26.5.2022 - chodník v Terezínské ulici

Soubor PDF 171.10 KB

zobrazit soubor

Objednávka OSB desek a zátěžového PVC do kanceláří č. dv. 52, 53, 54

Soubor PDF 124.76 KB

zobrazit soubor

Objednávka PD úpravy okružní křižovatky v ulici Masarykova x Jungmannova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 179.49 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech

Soubor PDF 127.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka kartoték Bisley 8 ks pro odbor dopravy

Soubor PDF 124.30 KB

zobrazit soubor

Objednávka dodání a montáže nábytku Hobis do kanceláře č. dv. 53

Soubor PDF 125.67 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 23.2.2018

Soubor PDF 151.16 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.50 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny radiátorů a napojení na topný systém v domě Hochmanova 1460 z důvodu špatné funkčnosti

Soubor PDF 128.69 KB

zobrazit soubor

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací Roudnice nad Labem

Soubor PDF 5.59 MB

zobrazit soubor

Objednávka na zpracování řešení parkování ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 161.15 KB

zobrazit soubor

Objednávka na projekt sadových úprav v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem dle CN vč. autorského dozoru v počtu 15 hodin

Soubor PDF 178.13 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání schodolezu Yack N961/2 (dvojkombinace) do dětského oddělení v knihovně

Soubor PDF 124.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na úpravu půdy pro budoucí lesopark Na Kolečku

Soubor PDF 554.80 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem"

Soubor PDF 728.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o provádění úklidových prací v bytovém domě Aleji 17. listopadu 2695, Roudnice n. L.

Soubor PDF 1.65 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 29.6.2011

Soubor PDF 121.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 10.8.2017

Soubor PDF 195.28 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání ESET PROTECT Essential On-Prem - 200ks

Soubor PDF 134.66 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Prodloužení kanalizace pro stávající RD ul. Švermova, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 246.26 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke SoD Revitalizace prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 343.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na na dodávku a montáž interiérového vybavení v MŠ Pampeliška v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 526.15 KB

zobrazit soubor

Objednávka dodání hlasovacích lístků

Soubor PDF 653.80 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 26.9.2022

Soubor PDF 99.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí softwaru č. 270

Soubor PDF 4.03 MB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 1.089.751,50 Kč

Soubor PDF 125.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 149.07 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 4. 2022 - nájem pozemku parc.č. 4 a parc.č. 5/1 v k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 408.19 KB

zobrazit soubor

Objednávka PD pro stavební povolení v ulici Boženy Němcové

Soubor PDF 177.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 124.62 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodávku a montáž kuchyně v MŠ Pampeliška

Soubor PDF 429.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem SPORT-STAR o.p.s.

Soubor PDF 486.43 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 719.39 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.3 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace - Přístavba 3. ZŠ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 509.67 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby - tiskové řešení na rok 2023

Soubor PDF 237.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce kanceláří Riegrova č. dv. 52 a č. dv. 53

Soubor PDF 291.57 KB

zobrazit soubor

Rámcová příkazní smlouva na zajištění slušného pohřbení.pdf

Soubor PDF 565.95 KB

zobrazit soubor