menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2023

Objednávka na prořez stromů

Soubor PDF 218.13 KB

zobrazit soubor

Dohoda o poskytování Cash Poolingu KB - přistoupení ZUŠ

Soubor PDF 124.96 KB

zobrazit soubor

Objednávka Flexi pass

Soubor PDF 154.72 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 123.90 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 547.13 KB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků plynoucích z objednávky č. DO202300059 ze dne 31.1.2023

Soubor PDF 706.71 KB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků plynoucích ze smlouvy o závazku veřejné služby "Dlouhodobé zajištění MAD Roudnice nad Labem" ze dne 29.10.2015

Soubor PDF 1.40 MB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 422.30 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 1506833,85 Kč

Soubor PDF 123.47 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu vodovodní přípojky na ZUŠ Rvačov

Soubor PDF 491.80 KB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků plynoucí z objednávky č. DO202300180 ze dne 28.3.2023

Soubor PDF 672.83 KB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků plynoucích ze Smlouvy o poskytování reportérských činností pro vysílání v místní televize ze dne 8.2.2023

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

Dohoda o vypořádání závazků plynoucích z objednávky č.DO202300049 ze dne 23.1.2023

Soubor PDF 1.23 MB

zobrazit soubor

Objednávka na kamery se systémem pro záznam a rychlé vyhledávání SPZ

Soubor PDF 255.08 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 124.13 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo na akci Rozšíření kapacity ZŠ Školní ulice

Soubor PDF 1.15 MB

zobrazit soubor

Smlouva o využívání programového produktu ginis

Soubor PDF 873.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka na realizaci náhradních výsadeb stromů k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 228.94 KB

zobrazit soubor

Objednávka na technickou studii Hochmanovy ulice

Soubor PDF 115.36 KB

zobrazit soubor

Objednávka na demontáž stávajících hnízd městského rozhlasu v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 131.36 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na Arboristické ošetření dřevin v Hlubokém parku v Roudnici nad Labem II.etapa

Soubor PDF 627.72 KB

zobrazit soubor

Objednávka na PD v 6-ti paré s rozpočtem pro územní souhlas dle studie pro prostor FOOD Truck (kontejnerové bistro) a kontejnerové WC v parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 110.70 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu kanalizace ve dvoře knihovny v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 123.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž 5 ks dveří do knihovny

Soubor PDF 123.24 KB

zobrazit soubor

Objednávka na projekt v 6-ti paré veřejného osvětlení dle rozsahu rekonstrukce části distribuční sítě NN v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 121.87 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě „Stavební úpravy bytového domu Barákova 830, Roudnice nad Labem“

Soubor PDF 2.65 MB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek říjen

Soubor PDF 124.03 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě „Výkon technického dozoru investora akce Rozšíření kapacity ZŠ Školní, ul. Školní 1803, Roudnice nad Labem"

Soubor PDF 476.17 KB

zobrazit soubor

Objednávka na odstranění a likvidaci pařezů pařezovou frézou k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 219.58 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.1.2022

Soubor PDF 535.94 KB

zobrazit soubor

Smlouva na pořízení nového požárního přívěsu pro hašení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.37 MB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu vstupního průčení do MŠ Písničky p.č. 1389 v ulici Řipská v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 176.33 KB

zobrazit soubor

Objednávka projektové dokumentace v 6 paré na rekonstrukci objektu č.p. 1804, Školní ulice

Soubor PDF 151.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání 4 ks garážových rolovacích vrat

Soubor PDF 122.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o organizaci designérské soutěže

Soubor PDF 526.26 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.16 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem

Soubor PDF 855.87 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání 2 ks sad zimních pneumatik včetně litinových disků a čidel na vozidla Toyota Rav

Soubor PDF 124.68 KB

zobrazit soubor

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Soubor PDF 624.31 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo - Rozšíření kapacity 3. ZŠ

Soubor PDF 2.42 MB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru investora

Soubor PDF 464.52 KB

zobrazit soubor

Objednávka provádění oprav v bytových domech, které jsou ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 276.74 KB

zobrazit soubor

Objednávka dokumentace 6-ti paré pro provedení provozního objektu Zálabí vč. ing. sítí a přístupového chodníku

Soubor PDF 246.28 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na pořízení nádob na tříděný odpad s čipem typu RFID pro door to door systém sběru a svozu odpadů, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 214.02 KB

zobrazit soubor

Objednávka na žádost o dotaci a zpracování studie proveditelnosti projektu Lesopark Na Kolečku Roudnice nad Labem

Soubor PDF 133.27 KB

zobrazit soubor

Objednávka na revizi elektrospotřebičů na budovách Karlovo náměstí 19 a 21, Riegrova 1100, JSDH a hřbitov, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 300.23 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání multisensorové kamery

Soubor PDF 135.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 122.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce bytu v Hochmanově ul. čp 1460

Soubor PDF 127.23 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku mobiliáře

Soubor PDF 117.80 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029342

Soubor PDF 491.36 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na dodávku a montáž RTN a sběrnice dat pro dům Hochmanova 1460 - č. OP-23-

Soubor PDF 3.06 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na rozšíření kapacity ZŠ Školní Ul., Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.19 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Obnova povrchu stávající místní komunikace v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 212.36 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zhotovení busty T. G. Masaryka

Soubor PDF 224.24 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 902.33 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb

Soubor ZIP 1.26 MB

zobrazit soubor

Objednávka na koordinaci BOZP Skatepark

Soubor PDF 282.50 KB

zobrazit soubor

Objednávka stavebního dozoru Skatepark

Soubor PDF 177.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech, které jsou ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 128.08 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ

Soubor PDF 525.92 KB

zobrazit soubor

Objednávka projektu na územní souhlas na par. č. 2615/1, k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 184.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 1080181,50 Kč

Soubor PDF 123.78 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rozšíření kapacity ZŠ Školní Ul.

Soubor PDF 2.05 MB

zobrazit soubor

Objednávka projektu na řešení schodiště z ulice Riegrova k Rozhledně

Soubor PDF 414.36 KB

zobrazit soubor

Objednávka na servisní péči polozapuštěných podzemních kontejnerů

Soubor PDF 211.71 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Výměna oken na ZŠ Jungmannova č. p. 660 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 209.39 KB

zobrazit soubor

Smlouvu o běžném účtu ČSOB

Soubor PDF 1.36 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Prokopova

Soubor PDF 432.27 KB

zobrazit soubor

DODATEK C. 15 ke smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu

Soubor PDF 160.18 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku multisensorové kamery na Karlovo náměstí

Soubor PDF 143.65 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 88, ul. Arnoštova, Roudnice n.L

Soubor PDF 99.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 122.28 KB

zobrazit soubor

Objednávka na žádost o dotaci a zpracování studie proveditelnosti projektu Modernizace odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity školy ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 131.41 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání kotle pro nebytové prostory čp.301 ve Vědomicích, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 344.61 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci balkonů v domě Arnoštova č.p 89 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 125.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na servis zdvihacího zařízení č N341878

Soubor PDF 2.38 MB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu vozu CAS32 4U57070

Soubor PDF 125.65 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na Opravu části střechy na objektu ZŠ Karla Jeřábka

Soubor PDF 844.54 KB

zobrazit soubor

Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 4.85 MB

zobrazit soubor

Objednávka provádění oprav v bytových domech ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 124.66 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 17.9.2015

Soubor PDF 502.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Stadická v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 272.92 KB

zobrazit soubor

Objednávka na přechod na bezdrátový systém EZS

Soubor PDF 124.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka -Flexi pass

Soubor PDF 116.19 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č. 0040001237

Soubor PDF 1.83 MB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu cihelné zdi v Podřipském muzeum v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 174.09 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby

Soubor PDF 511.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž automatických vstupních dveří do radnice, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 123.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - „Výměna poškozených dřevěných stupnic, zábradlí a podlahy na objektu Městské hlásky č.p. 59 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.73 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o prodeji movité věci

Soubor PDF 1.44 MB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 124.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení územní studie plochy Z34 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 72.62 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu

Soubor PDF 1.79 MB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva

Soubor PDF 119.87 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu koupelny v č.p. 1365 ulice Sladkovského

Soubor PDF 127.28 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení bezbariérového vstupu MŠ Písnička

Soubor PDF 184.86 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rozšíření 3 kusů kamer u vchodů - Alej 17. listopadu 2995 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 125.06 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000049

Soubor PDF 499.58 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody č. 60007027

Soubor PDF 473.64 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody č. 60029343-1

Soubor PDF 474.70 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66001309

Soubor PDF 474.73 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029340

Soubor PDF 474.24 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029339

Soubor PDF 490.25 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci Revitalizace Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 398.54 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029344

Soubor PDF 480.54 KB

zobrazit soubor

Objednávka nových vchodových dveří do domu Sladkovského č.p 431, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 123.69 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dopojení stávajícího topného systému a zfunkčnění podlahového topení v MŠ Masarykova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 173.48 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dopravní řešení okolo restaurace Maják směrem k řece Labi v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 162.65 KB

zobrazit soubor

Objednávka na úpravu okolí restaurace Maják a navazujícího svahu směrem k řece Labi v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 173.75 KB

zobrazit soubor

Objednávka na návrh dětského hřiště v Čechově ulici v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 173.49 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu komunikace v ulici Na Krásných horách v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 175.60 KB

zobrazit soubor

Objednávka na odstranění, urovnání a hutnění podkladu Na Krásných horách v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 175.48 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 123.96 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 540181,50 Kč

Soubor PDF 121.72 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na vybavení posilovny pro Městskou policii v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 395.66 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 689.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na odvlhčení stavby č.p. 328 v ulici Palackého, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 276.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž 3 ks vstupních dveří, Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Soubor PDF 122.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 450.42 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku

Soubor PDF 180.95 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Soubor PDF 138.21 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech, které jsou ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 127.12 KB

zobrazit soubor

Objednávka na kompletní rekonstrukci bytu č. 11, Hochmanova čp. 1460

Soubor PDF 126.57 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 207.69 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 207.63 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 206.89 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 206.97 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000049/4

Soubor PDF 2.45 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody č. 60007027/4

Soubor PDF 2.42 MB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 122.20 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na tisk periodika - Roudnických novin

Soubor PDF 483.70 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky

Soubor PDF 290.66 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 2.22 MB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků formou daru

Soubor PDF 131.51 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na vybudování varovného a informačního systému města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 255.68 KB

zobrazit soubor

Objednávka na žádost o dotaci a zpracování studie proveditelnosti projektu Vybavení nového pavilonu odborných učeben ZŠ Školní, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 130.93 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zabezpečení skalního masivu spojené se zabezpečením pozemků č. 4 a 5/1 v ulici Poděbradova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 175.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka na hybridní digitalní piano YAMAHA N1 AvantGrand

Soubor PDF 204.49 KB

zobrazit soubor

Objednávka na TDS bytového domu Barákova č.p. 830, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 171.23 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na opravu chodníku v ulici Kapitána Jaroše v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 279.10 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 125.74 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zesílení části stropní konstrukce na 1.N.P v MŠ Masarykova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 179.58 KB

zobrazit soubor

Smlouva na zpracování energetického auditu energetického hospodářství města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 229.52 KB

zobrazit soubor

Smlouva na vypracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 236.70 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30.5.2018

Soubor PDF 494.99 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin

Soubor PDF 334.29 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výstavbu servisního objektu MŠ Písnička

Soubor PDF 3.71 MB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu havárie kanalizačního potrubí v MŠ Pastelka č.p. 1067 v ulici Libušina v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 175.45 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 190.10 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 190.42 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 191.76 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 191.79 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 190.23 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.98 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.42 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.63 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 190.66 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.91 KB

zobrazit soubor

Objednávka na Flexi Pass

Soubor PDF 157.26 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 103.45 KB

zobrazit soubor

Objednávka na vypracování územní studie Hracholusky v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 199.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 10011449/4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 10022747/4

Soubor PDF 2.95 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000414/4

Soubor PDF 2.98 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000419/4

Soubor PDF 2.92 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000298/4

Soubor PDF 2.94 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000303-7

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 60029342-3

Soubor PDF 2.94 MB

zobrazit soubor

Objednávka na frézování betonového krytu a položení nového asfaltového povrchu mezi okružní křižovatkou v ulici Masarykova x Jungmannova a křižovatkou Nerudova x Riegrova

Soubor PDF 177.19 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000397-4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66001309/2

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 10007635-4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody č. 66000290/5

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000305-4

Soubor PDF 2.93 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 10028828-5

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000398/4

Soubor PDF 2.94 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 66000404/4

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY Č. 60029343-13

Soubor PDF 2.91 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 600293403

Soubor PDF 2.96 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 66000408-4

Soubor PDF 2.92 MB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 10011453/5

Soubor PDF 2.85 MB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 124.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany.

Soubor PDF 2.23 MB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva na dodávku a montáž vodoměrů

Soubor PDF 6.98 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitostí

Soubor PDF 620.92 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 395.65 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 396.54 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 230.88 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 211.22 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 395.84 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 400.14 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 417.05 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na vybudování Skateparku v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 223.21 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 230.95 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva na opravu podlahy v MŠ Masarykova Roudnice nad Labem

Soubor PDF 277.69 KB

zobrazit soubor

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 231.23 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku Microsoft SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core - 1 year

Soubor PDF 311.76 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 237.71 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 234.05 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 232.58 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 234.17 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.52 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.45 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 236.68 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 237.57 KB

zobrazit soubor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM

Soubor PDF 237.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka - analýza a návrh optimalizace odpad. hospodářství v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 224.65 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva na nebytový prostor

Soubor PDF 122.87 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 122.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na stavební úpravy bytového domu Barákova 830, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 223.34 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva

Soubor PDF 109.20 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci celého topného systému v bytě č. 8, Varhanova 79, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 338.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci celého topného systému v bytě č. 7, Varhanova 79, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 337.31 KB

zobrazit soubor

Smlouva na výměnu oken do dvora č. p. 21 - Městský úřad

Soubor PDF 910.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na ZŠ Jungmannova č. p. 660 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.10 MB

zobrazit soubor

Objednávka na vypracování studie organizace dopravy v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 290.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva na opravu střechy I. ZŠ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 495.83 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o prodeji movité věci

Soubor PDF 1.44 MB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 1080181,50 Kč

Soubor PDF 121.56 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provedení průzkumného jádrového vrtu – opěrná zeď pod KD Říp

Soubor PDF 170.09 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva

Soubor PDF 109.26 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zajištění opěrné zdi KD Říp

Soubor PDF 167.37 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 125.06 KB

zobrazit soubor

Objednávka na projektovou dokumentaci na opravu mostu Sladkovského ulice

Soubor PDF 421.26 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin

Soubor PDF 128.42 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu ochozu Hlásky

Soubor PDF 136.13 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo - „Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhlídce

Soubor PDF 215.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování studie nového objektu domova důchodců v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 235.58 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace

Soubor PDF 503.57 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb

Soubor PDF 522.04 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo na zajištění plynařských prací v domech v majetku Města Roudnice n.L.

Soubor PDF 4.32 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029339-2

Soubor PDF 2.57 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 60029344/3

Soubor PDF 3.43 MB

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce bytu č. 46, Alej 17. listopadu 2695

Soubor PDF 127.72 KB

zobrazit soubor

Objednávka opravy kanalizační přípojky od bytového domu Alej 17. listopadu 300, Roudnice nad Labem a jejího napojení do kanalizace

Soubor PDF 127.71 KB

zobrazit soubor

Objednávka opravy fasády na domu Palackého 328, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 126.66 KB

zobrazit soubor

DODATEK Č. 1. ke smlouvě o nájmu pozemků a nebytových prostor.pdf

Soubor PDF 553.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci kanceláře č. 54 v budově Riegrova 1100

Soubor PDF 299.09 KB

zobrazit soubor

Podniková licenční smlouva pro místní samosprávu

Soubor ZIP 863.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka provádění oprav v bytových domech, které jsou ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 128.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zpracování PD - Přechod pro chodce na Krásné Hory

Soubor PDF 183.07 KB

zobrazit soubor

Objednávka projektové dokumentace ve 4 paré na studii proveditelnosti přechodu v Podluskách

Soubor PDF 181.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka projektu v 6-ti paré na Přechody v Roudnici nad Labem v centru města

Soubor PDF 183.12 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 577.33 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke kupní smlouvě

Soubor PDF 488.05 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k SoD na rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 4.46 MB

zobrazit soubor

Smlouva na arboristické ošetření dřevin v Hlubokém parku v Roudnici nad Labem II.etapa

Soubor PDF 424.24 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebyt. prostor v č.p. 88

Soubor PDF 430.71 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu fasády domu č.p. 38, Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 938.62 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin

Soubor PDF 128.39 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 125.44 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SR/6C0644/2008 ze dne 14. 1. 2008, která přešla na město zánikem společnosti Teplo-byty, s.r.o.

Soubor PDF 5.04 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 SOD - Rozšíření kapacity ZŠ Školní ul. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 8.21 MB

zobrazit soubor

Objednávka studie přízemní přístavby k objektu 2. ZŠ, Krábčická čp. 505

Soubor PDF 181.17 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2ke smlouvě o dílo ze dne 26.5.2022 - chodník v Terezínské ulici

Soubor PDF 171.10 KB

zobrazit soubor

Objednávka OSB desek a zátěžového PVC do kanceláří č. dv. 52, 53, 54

Soubor PDF 124.76 KB

zobrazit soubor

Objednávka PD úpravy okružní křižovatky v ulici Masarykova x Jungmannova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 179.49 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provádění oprav v bytových domech

Soubor PDF 127.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka kartoték Bisley 8 ks pro odbor dopravy

Soubor PDF 124.30 KB

zobrazit soubor

Objednávka dodání a montáže nábytku Hobis do kanceláře č. dv. 53

Soubor PDF 125.67 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu ze dne 23.2.2018

Soubor PDF 151.16 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 189.50 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny radiátorů a napojení na topný systém v domě Hochmanova 1460 z důvodu špatné funkčnosti

Soubor PDF 128.69 KB

zobrazit soubor

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací Roudnice nad Labem

Soubor PDF 5.59 MB

zobrazit soubor

Objednávka na zpracování řešení parkování ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 161.15 KB

zobrazit soubor

Objednávka na projekt sadových úprav v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem dle CN vč. autorského dozoru v počtu 15 hodin

Soubor PDF 178.13 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání schodolezu Yack N961/2 (dvojkombinace) do dětského oddělení v knihovně

Soubor PDF 124.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na úpravu půdy pro budoucí lesopark Na Kolečku

Soubor PDF 554.80 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem"

Soubor PDF 728.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o provádění úklidových prací v bytovém domě Aleji 17. listopadu 2695, Roudnice n. L.

Soubor PDF 1.65 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 29.6.2011

Soubor PDF 121.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 10.8.2017

Soubor PDF 195.28 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání ESET PROTECT Essential On-Prem - 200ks

Soubor PDF 134.66 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Prodloužení kanalizace pro stávající RD ul. Švermova, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 246.26 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke SoD Revitalizace prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 343.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na na dodávku a montáž interiérového vybavení v MŠ Pampeliška v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 526.15 KB

zobrazit soubor

Objednávka dodání hlasovacích lístků

Soubor PDF 653.80 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 26.9.2022

Soubor PDF 99.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí softwaru č. 270

Soubor PDF 4.03 MB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 1.089.751,50 Kč

Soubor PDF 125.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 149.07 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 4. 2022 - nájem pozemku parc.č. 4 a parc.č. 5/1 v k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 408.19 KB

zobrazit soubor

Objednávka PD pro stavební povolení v ulici Boženy Němcové

Soubor PDF 177.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 124.62 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodávku a montáž kuchyně v MŠ Pampeliška

Soubor PDF 429.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem SPORT-STAR o.p.s.

Soubor PDF 486.43 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 719.39 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.3 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace - Přístavba 3. ZŠ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 509.67 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby - tiskové řešení na rok 2023

Soubor PDF 237.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce kanceláří Riegrova č. dv. 52 a č. dv. 53

Soubor PDF 291.57 KB

zobrazit soubor

Rámcová příkazní smlouva na zajištění slušného pohřbení.pdf

Soubor PDF 565.95 KB

zobrazit soubor