menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2023

Objednávka na dodání ESET PROTECT Essential On-Prem - 200ks

Soubor PDF 134.66 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Prodloužení kanalizace pro stávající RD ul. Švermova, Roudnice nad Labem

Soubor PDF 246.26 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke SoD Revitalizace prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 343.50 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na na dodávku a montáž interiérového vybavení v MŠ Pampeliška v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 526.15 KB

zobrazit soubor

Objednávka dodání hlasovacích lístků

Soubor PDF 653.80 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 26.9.2022

Soubor PDF 99.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí softwaru č. 270

Soubor PDF 4.03 MB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek ve výši 1.089.751,50 Kč

Soubor PDF 125.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 149.07 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6. 4. 2022 - nájem pozemku parc.č. 4 a parc.č. 5/1 v k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 408.19 KB

zobrazit soubor

Objednávka PD pro stavební povolení v ulici Boženy Němcové

Soubor PDF 177.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek

Soubor PDF 124.62 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodávku a montáž kuchyně v MŠ Pampeliška

Soubor PDF 429.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem SPORT-STAR o.p.s.

Soubor PDF 486.43 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 719.39 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.3 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace - Přístavba 3. ZŠ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 509.67 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby - tiskové řešení na rok 2023

Soubor PDF 237.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce kanceláří Riegrova č. dv. 52 a č. dv. 53

Soubor PDF 291.57 KB

zobrazit soubor

Rámcová příkazní smlouva na zajištění slušného pohřbení.pdf

Soubor PDF 565.95 KB

zobrazit soubor