Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2021

Dokumenty

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování koncepce organizace dopravy

Soubor PDF 569.93 KB

zobrazit soubor

Objednávka technické podpory DELL

Soubor PDF 500.52 KB

zobrazit soubor

4783 obchodni podminky software SaaS

Soubor PDF 162.07 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kontaktní informace 2021

Soubor PDF 89.66 KB

zobrazit soubor

4783 SaaS Příloha č 1 Specifikace QTCloud 2021

Soubor PDF 166.52 KB

zobrazit soubor

Smlouva o využívání aplikace

Soubor PDF 274.49 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku koberce do salónku KD Říp

Soubor PDF 499.30 KB

zobrazit soubor

Obchodní podmínky kupní smlouva 1 1 2019

Soubor PDF 182.98 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kupní smlouvy

Soubor PDF 106.82 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Kupní smlouvy

Soubor PDF 105.72 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 21.5.2020

Soubor PDF 232.52 KB

zobrazit soubor

Smlouvy o dílo na arboristické ošetření dřevin

Soubor PDF 633.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 126.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka výkonu TDS na stavbu Rekonstrukce komunikace Švermova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 527.54 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin 2-2021

Soubor PDF 493.35 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem 1.2.2021 - 28.2.2021

Soubor PDF 518.56 KB

zobrazit soubor

Objednávka respirátorů - 650 sad nanorespirátorů

Soubor PDF 495.81 KB

zobrazit soubor

Objednávka na výrobu a výměnu zábradlí

Soubor PDF 498.12 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č.9 v Hochamnově ulici 1460

Soubor PDF 495.16 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č.1 v ulici Karla Jeřábka 1074

Soubor PDF 495.59 KB

zobrazit soubor

Objednávka na průzkumné práce

Soubor PDF 507.44 KB

zobrazit soubor

Objednávka na odchyt zdivočelých městských holubů na rok 2021

Soubor PDF 490.95 KB

zobrazit soubor

Objednávka dopravního značení dle požadavku Policie ČR

Soubor PDF 312.03 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě č 2 vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem část 1

Soubor PDF 745.55 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě č 1 vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem část 4

Soubor PDF 745.42 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě č 1 vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem část 3

Soubor PDF 744.85 KB

zobrazit soubor

uzavřené smlouvy - ostatní rozbalit

4783 obchodni podminky software SaaS

Soubor PDF 162.07 KB

zobrazit soubor

4783 SaaS Příloha č 1 Specifikace QTCloud 2021

Soubor PDF 166.52 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kontaktní informace 2021

Soubor PDF 89.66 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kupní smlouvy

Soubor PDF 106.82 KB

zobrazit soubor

Obchodní podmínky kupní smlouva 1 1 2019

Soubor PDF 182.98 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva

Soubor PDF 117.93 KB

zobrazit soubor

Příloha

Soubor PDF 411.40 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby

Soubor PDF 489.95 KB

zobrazit soubor

Uzavřené smlouvy 2021 rozbalit

Dodatek č.1 k pojistné smlouvě 0040001237

Soubor PDF 563.43 KB

zobrazit soubor

Pojistná smlouva č. 4465145926

Soubor PDF 22.97 MB

zobrazit soubor

Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění

Soubor PDF 39.47 MB

zobrazit soubor

Pojistná smlouva č. 0040001237

Soubor PDF 11.58 MB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

Soubor PDF 218.82 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí finančního daru

Soubor PDF 206.27 KB

zobrazit soubor

Pojistná smlouva č. 4465145926

Soubor PDF 353.25 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny kopilitové stěny v havarijním stavu v MŠ Sluníčku

Soubor PDF 498.00 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ březen

Soubor PDF 523.44 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor a dohodě o narovnání ze dne 1.6.2011

Soubor PDF 205.86 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 393.75 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 204.05 KB

zobrazit soubor