Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2021

Dokumenty

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování koncepce organizace dopravy

Soubor PDF 569.93 KB Publikováno:16.03.2021

zobrazit soubor

Objednávka technické podpory DELL

Soubor PDF 500.52 KB

zobrazit soubor

4783 obchodni podminky software SaaS

Soubor PDF 162.07 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kontaktní informace 2021

Soubor PDF 89.66 KB

zobrazit soubor

4783 SaaS Příloha č 1 Specifikace QTCloud 2021

Soubor PDF 166.52 KB

zobrazit soubor

Smlouva o využívání aplikace

Soubor PDF 274.49 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku koberce do salónku KD Říp

Soubor PDF 499.30 KB

zobrazit soubor

Obchodní podmínky kupní smlouva 1 1 2019

Soubor PDF 182.98 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kupní smlouvy

Soubor PDF 106.82 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Kupní smlouvy

Soubor PDF 105.72 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva

Soubor PDF 117.93 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 21.5.2020

Soubor PDF 232.52 KB

zobrazit soubor

Smlouvy o dílo na arboristické ošetření dřevin

Soubor PDF 633.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 126.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka výkonu TDS na stavbu Rekonstrukce komunikace Švermova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 527.54 KB

zobrazit soubor

Objednávka tisku Roudnických novin 2-2021

Soubor PDF 493.35 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem 1.2.2021 - 28.2.2021

Soubor PDF 518.56 KB

zobrazit soubor

Objednávka respirátorů - 650 sad nanorespirátorů

Soubor PDF 495.81 KB

zobrazit soubor

Objednávka na výrobu a výměnu zábradlí

Soubor PDF 498.12 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č.9 v Hochamnově ulici 1460

Soubor PDF 495.16 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č.1 v ulici Karla Jeřábka 1074

Soubor PDF 495.59 KB

zobrazit soubor

Objednávka na průzkumné práce

Soubor PDF 507.44 KB

zobrazit soubor

Objednávka na odchyt zdivočelých městských holubů na rok 2021

Soubor PDF 490.95 KB

zobrazit soubor

Objednávka dopravního značení dle požadavku Policie ČR

Soubor PDF 312.03 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě č 2 vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem část 1

Soubor PDF 745.55 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě č 1 vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem část 4

Soubor PDF 745.42 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě č 1 vzdělávání zaměstnanců města Roudnice nad Labem část 3

Soubor PDF 744.85 KB

zobrazit soubor

uzavřené smlouvy - ostatní rozbalit

4783 obchodni podminky software SaaS

Soubor PDF 162.07 KB

zobrazit soubor

4783 SaaS Příloha č 1 Specifikace QTCloud 2021

Soubor PDF 166.52 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kontaktní informace 2021

Soubor PDF 89.66 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Kupní smlouvy

Soubor PDF 106.82 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Kupní smlouvy

Soubor PDF 105.72 KB

zobrazit soubor

Obchodní podmínky kupní smlouva 1 1 2019

Soubor PDF 182.98 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva

Soubor PDF 117.93 KB

zobrazit soubor

Příloha

Soubor PDF 411.40 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby

Soubor PDF 489.95 KB

zobrazit soubor

Uzavřené smlouvy 2021 rozbalit

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem č.9

Soubor PDF 376.19 KB Publikováno:15.10.2021

zobrazit soubor

Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů

Soubor PDF 458.05 KB Publikováno:06.10.2021

zobrazit soubor

Objednávka kompletace zásilek a dodání hlasovacích lístků - Volby do poslanecké sněmovny parlamentu 2021

Soubor ZIP 2.68 MB Publikováno:06.10.2021

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu TDI akce Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Riegrova

Soubor PDF 577.24 KB Publikováno:05.10.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Rekonstrukce nebytových prostor Karlovo náměstí 21 – bývalá SAZKA SPORTKA

Soubor PDF 426.17 KB Publikováno:05.10.2021

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky

Soubor PDF 206.51 KB Publikováno:05.10.2021

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor.pdf

Soubor PDF 108.74 KB Publikováno:23.09.2021

zobrazit soubor

Smlouva o provádění úklidových prací.pdf

Soubor PDF 502.66 KB Publikováno:23.09.2021

zobrazit soubor

Objednávka dodávky a instalace nového zdroje UPS CENTIEL PremiumTower 10....pdf

Soubor PDF 518.35 KB Publikováno:23.09.2021

zobrazit soubor

Objednávka montáže dřevěných vchodových dveří do domu Varhanova 79..pdf

Soubor PDF 384.60 KB Publikováno:23.09.2021

zobrazit soubor

Objednávka na provedení revize elektrospotřebičů na budovách MěU( knihov....pdf

Soubor PDF 303.42 KB Publikováno:23.09.2021

zobrazit soubor

Objednávka projektové dokumentace na přechody v Masarykově ulici.pdf

Soubor PDF 154.50 KB Publikováno:23.09.2021

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu TDI akce Přístavba ke stávající budově mateřské školy P...

Soubor PDF 438.54 KB Publikováno:21.09.2021

zobrazit soubor

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku

Soubor PDF 218.89 KB Publikováno:21.09.2021

zobrazit soubor

Objednávka stravenek

Soubor PDF 198.67 KB Publikováno:21.09.2021

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - září

Soubor PDF 373.22 KB Publikováno:21.09.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby MAD Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.14 MB Publikováno:21.09.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k SoD na rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Šver....pdf

Soubor PDF 1.08 MB Publikováno:18.10.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 9 k rámcové smlouvě.pdf

Soubor PDF 586.33 KB Publikováno:18.10.2021

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Karla Je....pdf

Soubor PDF 5.06 MB Publikováno:18.10.2021

zobrazit soubor

Objednávka na modernizaci městského kamerového dohl. systému - výměna se....pdf

Soubor PDF 205.38 KB Publikováno:18.10.2021

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebyt. prostor Arnoštova ulice č.88 Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 439.47 KB Publikováno:18.10.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken na budově č.p. 892 Masarykova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 440.19 KB Publikováno:27.08.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na výměnu oken v ulici Arnoštova č.p. 97

Soubor PDF 660.88 KB Publikováno:20.08.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - EFEKT- výměna svítidel I. etapa

Soubor PDF 424.21 KB Publikováno:20.08.2021

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce domu v parku J. Hory 1395

Soubor PDF 510.69 KB Publikováno:17.08.2021

zobrazit soubor

Objednávka na očištění a nátěr střechy budovy č.p. 118 v k.ú. Vědomice, v areálu veslařského klubu Pod Lipou

Soubor PDF 509.55 KB Publikováno:17.08.2021

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům - parc.č. 1156-1 a...

Soubor PDF 625.50 KB Publikováno:16.08.2021

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku parc.č. 447-5 a 444...

Soubor PDF 937.70 KB Publikováno:16.08.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ K...

Soubor PDF 3.74 MB Publikováno:16.08.2021

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek DO202100328

Soubor PDF 206.18 KB Publikováno:11.08.2021

zobrazit soubor

Objednávka elektronických stravenek DO202100287

Soubor PDF 214.47 KB Publikováno:11.08.2021

zobrazit soubor

Objednávka dodávky a instalace veřejného pítka na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem u kašny

Soubor PDF 154.40 KB Publikováno:11.08.2021

zobrazit soubor

Objednávka na výrobu a instalaci brány v areálu Základní školy Školní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 177.22 KB Publikováno:03.08.2021

zobrazit soubor

Objednávka na výmalbu společných prostorů budovy radnice

Soubor PDF 207.71 KB Publikováno:03.08.2021

zobrazit soubor

Kupní smlouva o prodeji movité věci

Soubor PDF 4.20 MB Publikováno:03.08.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení Gravitační přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 1395 v parku Josefa Hory

Soubor PDF 453.17 KB Publikováno:28.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Junák - český skaut

Soubor PDF 180.35 KB Publikováno:28.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 120.27 KB Publikováno:28.07.2021

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům a sklepům

Soubor PDF 649.16 KB Publikováno:28.07.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Soubor PDF 477.94 KB Publikováno:28.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 278.70 KB Publikováno:22.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Basketbalový klub real Roudnice nad Labem

Soubor PDF 175.71 KB Publikováno:22.07.2021

zobrazit soubor

Objednávka na elektronické stravenky

Soubor PDF 206.82 KB Publikováno:22.07.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu měst....pdf

Soubor PDF 213.59 KB Publikováno:15.07.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě.pdf

Soubor PDF 238.54 KB Publikováno:15.07.2021

zobrazit soubor

Příloha č. 3 ke smlouvě o platebních terminálech.pdf

Soubor PDF 322.08 KB Publikováno:15.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o úvěru na investiční projekty.pdf

Soubor PDF 4.51 MB Publikováno:15.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o zápůjčce.pdf

Soubor PDF 148.57 KB Publikováno:15.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Basketbalová akademie.pdf

Soubor PDF 178.22 KB Publikováno:13.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Asociace TOM.pdf

Soubor PDF 278.99 KB Publikováno:13.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Ateliér výtvarka.pdf

Soubor PDF 179.59 KB Publikováno:13.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - TJ Sokol.pdf

Soubor PDF 282.15 KB Publikováno:13.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Roudnické trhy.pdf

Soubor PDF 282.36 KB Publikováno:13.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města HC Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 282.71 KB Publikováno:13.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města -Sportovní klub Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 280.52 KB Publikováno:13.07.2021

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ červenec

Soubor PDF 607.67 KB Publikováno:02.07.2021

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb městského architekta ze dne 30.12.2019

Soubor PDF 203.66 KB Publikováno:02.07.2021

zobrazit soubor

Smlouva o umístění technického zařízení na sběr dat

Soubor PDF 847.66 KB Publikováno:29.06.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody č.. 100123244

Soubor PDF 630.45 KB Publikováno:29.06.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce stávajícího povrchu v ulici Štěpárna v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 437.00 KB Publikováno:29.06.2021

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení příkazní smlouvy.pdf

Soubor PDF 275.70 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA.pdf

Soubor PDF 274.31 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

Objednávka na el. stravenky.pdf

Soubor PDF 206.71 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky.pdf

Soubor PDF 206.32 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ červen č.5.pdf

Soubor PDF 608.20 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ červen č.5a.pdf

Soubor PDF 612.25 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na úpravu EPS systému v KD Říp.pdf

Soubor PDF 416.88 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu.pdf

Soubor PDF 395.40 KB Publikováno:23.06.2021

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích 41501,4,5,12,13, 38861, 3654, 35931, 3656 Slavín, k.ú. Rce

Soubor PDF 519.00 KB Publikováno:02.06.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na rekonstrukci Švermovy ulice v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 491.85 KB Publikováno:02.06.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci prostoru Smetanova náměstí

Soubor PDF 441.88 KB Publikováno:01.06.2021

zobrazit soubor

Objednávka dodávky a montáže plynového kotle K HRE 30 a spalovací cesty v nebytovém prostoru Arnoštova 89, Roudnice n. L. dle cenové nabídky č. CN20210016

Soubor ZIP 1.31 MB Publikováno:27.05.2021

zobrazit soubor

Objednávka na částečnou obnovu povrchů v ulici Sladkovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 443.39 KB Publikováno:27.05.2021

zobrazit soubor

Objednávka na částečnou obnovu povrchů v ulici Sladkovského v Roudnici nad Labem

Soubor ZIP 1.36 MB Publikováno:27.05.2021

zobrazit soubor

Objednávka dodávky a montáže plynového kotle K HRE 30 a spalovací cesty v nebytovém prostoru Arnoštova 89, Roudnice n. L. dle cenové nabídky č. CN20210016

Soubor PDF 389.87 KB Publikováno:27.05.2021

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ květen

Soubor PDF 520.62 KB Publikováno:17.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Fokus Labe

Soubor PDF 191.65 KB Publikováno:13.05.2021

zobrazit soubor

Objednávka antigenních testů pro ZŠ

Soubor PDF 289.77 KB Publikováno:13.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Crazy mažoretky

Soubor PDF 263.81 KB Publikováno:07.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Asociace TOM.pdf

Soubor PDF 263.62 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Basketbalový klub Real.pdf

Soubor PDF 262.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - HC Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 262.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Junák_český skaut.pdf

Soubor PDF 171.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Plavecký klub.pdf

Soubor PDF 262.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - SKOB.pdf

Soubor PDF 263.49 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - Sportoví klub Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 263.03 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Dynamo Podlusky.pdf

Soubor PDF 262.68 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace - VK Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 262.96 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č. 69, Alej 17. listopadu 2695

Soubor PDF 226.01 KB Publikováno:05.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů protlaku pod kolejovým tělesem

Soubor PDF 2.36 MB Publikováno:05.05.2021

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o provádění exekucí

Soubor PDF 131.93 KB Publikováno:05.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města_Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L_denní stacionář

Soubor PDF 191.70 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města_Naděje_Chráněné bydlení

Soubor PDF 192.72 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města_Naděje_Azylové domy

Soubor PDF 196.81 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města_Charita_Sociálně akviziční služby

Soubor PDF 191.05 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města_Charita_Azylový dům

Soubor PDF 190.82 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem_ČČK -terénní program

Soubor PDF 191.59 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L - pečovatelská služba

Soubor PDF 200.84 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - OPORA - pečovatelská služba

Soubor PDF 200.51 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - OPORA - domácí hospicová péče

Soubor PDF 200.61 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Naděje - terénní programy

Soubor PDF 201.20 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Naděje - Sociálně terapeutické dílny

Soubor PDF 201.59 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Roudnice n.L., NZDM Bota

Soubor PDF 199.89 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Roudnice n. L.,pečovatelská služba

Soubor PDF 199.78 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z. s.

Soubor PDF 199.83 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Doakonie ČCE - domov zvláštním režimem

Soubor PDF 200.09 KB Publikováno:04.05.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Podřipský krasobruslařský klub

Soubor PDF 264.13 KB Publikováno:29.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Basketbalová akademie_002

Soubor PDF 262.27 KB Publikováno:29.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem

Soubor PDF 263.42 KB Publikováno:29.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Bezděkov

Soubor PDF 262.66 KB Publikováno:29.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvstiční dotace - Tenisový klub_002

Soubor PDF 262.50 KB Publikováno:29.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka - Snížení energetické náročnosti

Soubor PDF 493.19 KB Publikováno:28.04.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápění a provozu

Soubor PDF 224.78 KB Publikováno:28.04.2021

zobrazit soubor

Příkazní smlouva BOZP - Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ

Soubor PDF 540.24 KB Publikováno:28.04.2021

zobrazit soubor

Objednávka na provedení koupelny v suterénu objektu č.p. 21, Karlovo náměstí

Soubor PDF 239.20 KB Publikováno:28.04.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 smlouvy o technické podpoře

Soubor PDF 210.20 KB Publikováno:26.04.2021

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ duben

Soubor PDF 523.78 KB Publikováno:19.04.2021

zobrazit soubor

Objednávka na inventarizaci a vyhodnocení stavu stromů - parky Roudnice nad Labem

Soubor PDF 491.96 KB Publikováno:19.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941

Soubor PDF 170.87 KB Publikováno:19.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení změny č.10 územního plánu pro město Roudnice nad Labem

Soubor PDF 3.01 MB Publikováno:19.04.2021

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky

Soubor PDF 487.73 KB Publikováno:19.04.2021

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Hakenova

Soubor PDF 516.91 KB Publikováno:14.04.2021

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rek. celého uličního prostoru

Soubor PDF 378.58 KB Publikováno:14.04.2021

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k pojistné smlouvě 0040001237

Soubor PDF 563.43 KB Publikováno:01.04.2021

zobrazit soubor

Pojistná smlouva č. 4465145926

Soubor PDF 22.97 MB Publikováno:28.03.2021

zobrazit soubor

Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění

Soubor PDF 39.47 MB Publikováno:28.03.2021

zobrazit soubor

Pojistná smlouva č. 0040001237

Soubor PDF 11.58 MB Publikováno:28.03.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

Soubor PDF 218.82 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí finančního daru

Soubor PDF 206.27 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Pojistná smlouva č. 4465145926

Soubor PDF 353.25 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Objednávka výměny kopilitové stěny v havarijním stavu v MŠ Sluníčku

Soubor PDF 498.00 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ březen

Soubor PDF 523.44 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebyt. prostor a dohodě o narovnání ze dne 1.6.2011

Soubor PDF 205.86 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 393.75 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 204.05 KB Publikováno:19.03.2021

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce + dodatek - Sokolská župa Podřipská rozbalit

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce .pdf

Soubor PDF 1.00 MB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce .pdf

Soubor PDF 2.56 MB

zobrazit soubor