menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2019

Uzavřené smlouvy 2019 rozbalit

Darovací smlouva - Říp o.p.s.

Soubor PDF 588.93 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - kostela Narození Panny Marie

Soubor PDF 258.13 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ „Rekonstrukce a stavební úpravy kulturního domu Říp Husovo nám. čp. 57 a čp. 58 Roudnice n. L. – Projekt interiérů – vybavení objektu“

Soubor PDF 760.23 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ „Veřejné osvětlení parkoviště v ulici Havlíčkova v Roudnici nad Labem“

Soubor PDF 508.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ „Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na přístavbu ke stávající mateřské škole Pampeliška ulice Na Vyhlídce č. p. 2275

Soubor PDF 467.89 KB

zobrazit soubor

Smlouva o neinvestični dotaci z rozpočtu města - Marketingová kampaň Výlet na Říp

Soubor PDF 269.26 KB

zobrazit soubor

Smlouva o neinvestiční dotaci z rozpočtu města - Oživení kulturního a společenského života a podpora místních iniciativ

Soubor PDF 265.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 558.24 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nemovitých věcí

Soubor PDF 518.69 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace Diecézní charita Litoměřice

Soubor PDF 456.59 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - měšťanského domu č.p. 896

Soubor PDF 259.20 KB

zobrazit soubor

SMLOUVA O DÍLO na řešení akustiky krytého plaveckého bazénu

Soubor PDF 602.45 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - starého židovského hřbitova

Soubor PDF 256.42 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace NADĚJE CHB

Soubor PDF 459.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace NADĚJE STD

Soubor PDF 459.07 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace NADĚJE TP

Soubor PDF 459.55 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace PERSPEKTIVA CSP

Soubor PDF 459.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace PNsP s r o DS

Soubor PDF 460.68 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace PNsP s r o PS

Soubor PDF 460.44 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - sloučení obecně prospěšné služby v oblasti společenského života

Soubor PDF 344.17 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace na odstranění sezónosti

Soubor PDF 275.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ Výměna oken na budově č. p. 1100 - Dvorní trakt - 3.NP

Soubor PDF 842.05 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Riegrovy ulice v Roudnici n.L. vč. průchodu na Karlovo nám

Soubor PDF 475.41 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Doksanská cesta

Soubor PDF 268.09 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dokončení vodovodního řadu v ul. Za Rozhlednou Roudnice nad Labem

Soubor PDF 518.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ul. Sladkovského Roudnice n-L

Soubor PDF 755.64 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Rekonstrukce KD Říp - prostorová akustika.pdfSmlouva o dílo - Rekonstrukce KD Říp - prostorová akustika

Soubor PDF 747.84 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Bořivojova a V Uličkách v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 516.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ - Roudnice nad Labem Oprava MK U Hřiště

Soubor PDF 513.17 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých prostor KB na učebny ZUŠ v 1 NP č p 1062 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 475.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Veřejné osvětlení v ulici U Hřbitova

Soubor PDF 512.12 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodání a montáž 7ks parkovacích automatů

Soubor PDF 941.30 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na dodávku licencí a služeb - implementace SW pro automatizované zpracování přestupků ze silničních rychloměrů

Soubor PDF 628.59 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na opravu omítek a výmalbu kanceláří MěÚ Roudnice n.L.

Soubor PDF 459.98 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zpracování PD na rekonstrukci celého uličního prostoru Švermovy ulice v Roudnici n. L.

Soubor PDF 469.35 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na PD - rekonstrukce celého prostoru v ul. Stadická Školní Budovatelů v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 495.84 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na PD ul. Michálkova

Soubor PDF 487.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci dvou místností Czech POINT v budově Městského úřadu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 460.30 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci kanceláří č. 30 31 a 31a) v budově MěÚ v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 464.09 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci povrchů v ulici Michálkova.pdf

Soubor PDF 513.48 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na rekonstrukci ul. prostoru Švagrovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 514.14 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zavedení systému enegetického managementu ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 913.94 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení nové mlatové cesty na hřbitově

Soubor PDF 107.82 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace parkovacího stání v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 488.01 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Alej k Řípu

Soubor PDF 268.47 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - IDC Podřipska atrium

Soubor PDF 267.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva na dodávku kamerového systému včetně instalace

Soubor PDF 702.25 KB

zobrazit soubor

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - T-Mobile Czech Republic a.s.

Soubor PDF 790.28 KB

zobrazit soubor

Smlouva o propagaci

Soubor PDF 265.09 KB

zobrazit soubor

Smlouva o provedení stavby na pozemku parc.č. 4151-1 v k.ú. Rce n.L.-zastávky MHD odstavné stání pro BUS-Žižkova Špindlerova s usn.

Soubor PDF 360.29 KB

zobrazit soubor

Smlouva o provedení stavby na pozemku parc.č. 4152-1 4151-1 v k.ú. Roudnice n.L.-ul. Stadická rekonstrukce chodníku usn.

Soubor PDF 296.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 964.39 KB

zobrazit soubor

Smlouva o smlouvě budoucí pachtovní s Říp o.p.s.

Soubor PDF 231.02 KB

zobrazit soubor

Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby - ulice Krabčická

Soubor PDF 306.89 KB

zobrazit soubor

Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby na ulici Krabčickou

Soubor PDF 300.55 KB

zobrazit soubor

Smlouva o uložení ornice v souvislosti s výstavbou obchvatu

Soubor PDF 215.65 KB

zobrazit soubor

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107636-000-00

Soubor PDF 821.12 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služeb provádění energetického managementu v budově krytého plaveckého bazénu

Soubor PDF 308.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

Soubor PDF 582.50 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce - Říp o.p.s.

Soubor PDF 452.15 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce kotelny Dr. Slavíka 1062 Roudnice n. L.

Soubor PDF 376.21 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce na části pozemků v k. ú. Roudnice a Podlusky pro výlepové plochy

Soubor PDF 440.94 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby

Soubor PDF 256.81 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění servisu a údržby parkovacích automatů

Soubor PDF 485.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zápůjčce

Soubor PDF 392.38 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 294.45 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene (1)

Soubor PDF 355.63 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služeb při přípravě Roudnických noviny

Soubor PDF 228.05 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služeb PCO

Soubor PDF 614.59 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Říp o.p.s.

Soubor PDF 271.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Ivo Kadlečík

Soubor PDF 613.58 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti architektonické činnosti

Soubor PDF 216.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování službeb PCO

Soubor PDF 614.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO

Soubor PDF 611.44 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - ANTINARI.CZ s.r.o.

Soubor PDF 614.10 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - AQUILA spol.s r.o.

Soubor PDF 611.75 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - BAYCO ČR spol. s r.o.

Soubor PDF 611.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - březen

Soubor PDF 610.36 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - FVK servis spol. s r. o.

Soubor PDF 611.61 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - LIMPA s.r.o.

Soubor PDF 614.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služeb kompletní správy webového portálu

Soubor PDF 228.86 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - SBD Litoměřice

Soubor PDF 612.12 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Stama a.s.

Soubor PDF 614.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Soubor PDF 617.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Základní škola SMART

Soubor PDF 616.53 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO GraphTech spol. s.r.o.

Soubor PDF 612.17 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO Mgr. Dobiáš

Soubor PDF 610.23 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO- Jana Černá

Soubor PDF 619.72 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO- Severočeská servisní a.s.

Soubor PDF 616.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služeb

Soubor PDF 124.48 KB

zobrazit soubor

Smlouva na měření a vyhodnocení míry znečištění venkovního ovzduší v Roudnici nad Laben

Soubor PDF 686.20 KB

zobrazit soubor

Rámcová příkazní smlouva - zajištění slušného pohřbení pro rok 2020

Soubor PDF 395.82 KB

zobrazit soubor

Darovací smlouva - Říp o.p.s. (1)

Soubor PDF 525.61 KB

zobrazit soubor

Objednávka celkové rekonstrukce bytu v Neklavě ul. čp. 2701 byt č. 9

Soubor PDF 491.08 KB

zobrazit soubor

Dohoda o úhradě výdajů - rekonstrukce ulice Švagrovského

Soubor PDF 220.08 KB

zobrazit soubor

Dohoda o úhradě výdajů 1NEZ190034 - Rekonstrukce uličního prostoru ulice Švagrovského

Soubor PDF 222.26 KB

zobrazit soubor

Dohoda o úhradě výdajů se společností Rekomont a. s. na ulici Stadická v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 218.83 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici n L

Soubor PDF 957.85 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům Noskovi Štěpárna

Soubor PDF 315.63 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva - SVOBODA spol. s r.o.

Soubor PDF 206.60 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva se servisními službami RICOH Czech Republic s.r.o.

Soubor PDF 1.48 MB

zobrazit soubor

Objednávka celkové rekonstrukce bytu v Aleji 17. listopadu 2695 byt č. 32

Soubor PDF 490.29 KB

zobrazit soubor

Objednávka celkové rekonstrukce bytu č. 10 Hochmanova ulice čp. 1460

Soubor PDF 492.75 KB

zobrazit soubor

Dohoda o změně ceny za účtování platebními kartami

Soubor PDF 392.56 KB

zobrazit soubor

Objednávka celkové rekonstrukce bytu č. 7 Hochmanova ul. čp. 1460

Soubor PDF 490.86 KB

zobrazit soubor

Objednávka Flexi Passů na rok 2019

Soubor PDF 494.30 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání 4ks oken do budovy knihovny

Soubor PDF 494.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž nábytku

Soubor PDF 494.16 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž nábytku Hobis do kanceláře č 32 OT

Soubor PDF 488.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž nábytku Hobis do kanceláře č. 32 - dopravní přestupky

Soubor PDF 493.79 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž nábytku Hobis do místnosti č. dv. 31

Soubor PDF 491.45 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání autobusové zastávky

Soubor PDF 501.58 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání barevného multifunkčního stroje - 2ks

Soubor PDF 517.62 KB

zobrazit soubor

Dohoda o úhradě výdajů - rekonstrukce ulice Stadická

Soubor PDF 221.98 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu pozemků

Soubor PDF 372.63 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nájem a servisní služby - tiskové řešení 2019

Soubor PDF 512.25 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce celého uličního prostoru Švagrovského v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 463.54 KB

zobrazit soubor

Dodatek ke kupním smlouvám o převodu vlastnického práva k pozemku a sklepu a k dohodám o podmínkách výstavby na pozemku - Štěpárna

Soubor PDF 276.27 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo na demoliční práce

Soubor PDF 381.40 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo na opravu MK v ulici U Hřiště

Soubor PDF 862.74 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 9.1. 2019

Soubor PDF 596.12 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 11 k nájemní smlouvě

Soubor PDF 535.25 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 2 k VZ Stavební úpravy objektu v ulici Podluská č.p. 1457 v Roudnici nad Labem vč seznamu ZL

Soubor PDF 173.40 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby Dlouhodobé zajištění MAD Roudnice n L

Soubor PDF 204.88 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - fotografický ateliér

Soubor PDF 440.87 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Posílení rekreačního potenciálu parku J. Hory

Soubor PDF 733.92 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2019 na opravu místní komunikace v ulici U Hřiště v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 463.74 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.90 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Stavební úpravy bytu v 2. NP a oprava fasády BD Karla Jeřábka 1074 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.77 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílona zhotovení projekt. dokumentace.pdf

Soubor PDF 390.04 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 5 pojistné smlouvy 0013879979

Soubor PDF 580.12 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na řešení akustiky krytého plaveckého bazénu a oprava zjevné nesprávnosti v dodatku č. 1

Soubor PDF 538.19 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na Přístavbu a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých prostor KB na učebny ZUŠ

Soubor PDF 521.37 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci povrchů ulice Michálkova

Soubor PDF 794.68 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na činnost koordinátora BOZP

Soubor PDF 344.85 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Soubor PDF 221.53 KB

zobrazit soubor

Objednávka na instalaci a připojení kamerového stožáru

Soubor PDF 494.76 KB

zobrazit soubor

Objednávka na odstranění výkopků a komunálního odpadu ze stavebního pozemku na Štěpárně v Roudnici n. L.

Soubor PDF 489.01 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1

Soubor PDF 541.40 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem listopad 2019

Soubor PDF 385.84 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - výsadba zeleně na Husově náměstí

Soubor PDF 385.28 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - září 2019

Soubor PDF 383.38 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - září říjen

Soubor PDF 386.32 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - červen 2019

Soubor PDF 494.95 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - říjen

Soubor PDF 386.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ únor

Soubor PDF 512.70 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem duben

Soubor PDF 499.55 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem květen

Soubor PDF 512.23 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem od 1.8.2019 do 31.8.2019

Soubor PDF 498.93 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - od 28.11.2019 - do 30.11.2019

Soubor PDF 389.43 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem od 15.7.2019 do 31.7.2019

Soubor PDF 498.79 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem červenec

Soubor PDF 499.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek

Soubor PDF 490.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek - duben

Soubor PDF 491.41 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny 4ks vchodových dveří u domu ve Varhanově ulici

Soubor PDF 493.88 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny dřevěných výplní za plastová - T. G. Masaryka č.p. 1491 Roudnice nad Labem

Soubor PDF 486.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny plynového kotle v domě Krabčická čp. 658

Soubor PDF 493.00 KB

zobrazit soubor

Objednávka výměny podlahové krytiny v domě v Hochmanově ulici čp. 1460

Soubor PDF 496.21 KB

zobrazit soubor

Objednávka změny vytápění v domě Varhanova čp 79 byt č 4

Soubor PDF 489.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - prosinec 2019

Soubor PDF 386.51 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - leden 2019

Soubor PDF 443.13 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu havarijního stavu střechy hasičské zbrojnice v Aleji 17. listopadu 1360 Roudnice n-L

Soubor PDF 495.23 KB

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky - leden

Soubor PDF 490.84 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu

Soubor PDF 498.20 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci kanceláře č. 32 OT

Soubor PDF 488.06 KB

zobrazit soubor

Objednávka na revizi elektrospotřebičů

Soubor PDF 491.50 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rozšíření antivirové licence

Soubor PDF 493.69 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rozšíření MKDS - objekt rozhledny

Soubor PDF 495.39 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rozšíření MKDS -náměstí Jana z Dražic

Soubor PDF 496.28 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rozšíření USU - GINIS - podpisová kniha

Soubor PDF 491.69 KB

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky

Soubor PDF 493.10 KB

zobrazit soubor

Objednávka na technický dozor stavebníka

Soubor PDF 503.55 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - duben 2019

Soubor PDF 513.36 KB

zobrazit soubor

Objednávka na vyhotovení technické studie

Soubor PDF 1.10 MB

zobrazit soubor

Objednávka na výstroj pro strážníky městské policie

Soubor PDF 488.39 KB

zobrazit soubor

Objednávka na zhotovení podhledů s izolací a pokládka PVC v bytě č. 4 Varhanova 79

Soubor PDF 487.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka na základní kurz pro čekatele městské policie (vč. studijních materiálů a stravování)

Soubor PDF 492.96 KB

zobrazit soubor

Objednávka novoročního ohňostroje

Soubor PDF 505.62 KB

zobrazit soubor

Objednávka přesunu stání pro kontajnery na tříděný odpad u zimního stadionu

Soubor PDF 491.14 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice n.L. od 1.1.2020 do 31.1.2020

Soubor PDF 513.04 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - březen 2019

Soubor PDF 512.46 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - duben

Soubor PDF 512.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o údržbě části dopravního značení na komunikaci č. II-2404151-1 v k.ú. Rce n.L.-zastávky MHD umístění odstavného stání pro BUS

Soubor PDF 278.51 KB

zobrazit soubor

Benefity rozbalit

Příloha č 3 Ceník individuální

Soubor PDF 340.11 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Reklamační řád

Soubor PDF 276.39 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů

Soubor PDF 255.44 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zprostředkování Benefitů

Soubor PDF 518.90 KB

zobrazit soubor

ČSOB rozbalit

Smlouva o využívání služby ČSOB CEB

Soubor PDF 76.49 KB

zobrazit soubor

Smlouva o ČSOB spořicím účtu pro podnikatele

Soubor PDF 110.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva ČSOB municipálním kontu

Soubor PDF 108.07 KB

zobrazit soubor

Charitativní smlouvy rozbalit

Smlouva o poskytnutí dotace Naděje AD

Soubor PDF 459.53 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace OPORA HOSPIC

Soubor PDF 459.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace OPORA PS

Soubor PDF 460.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace PS

Soubor PDF 457.60 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace SAS

Soubor PDF 459.19 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice n L Charita NZDM

Soubor PDF 459.31 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice n L Charita Azylový dům

Soubor PDF 458.34 KB

zobrazit soubor

Investiční dotace rozbalit

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Roudnice n L.

Soubor PDF 264.81 KB

zobrazit soubor

Příloha Investiční záměr

Soubor PDF 4.46 MB

zobrazit soubor

Kompletace a dodání hlasovacích lístků rozbalit

Objednávka

Soubor PDF 491.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka na kopletaci a dodání hlasovacích lístků volby do Evropského parlamentu 2019

Soubor PDF 2.83 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva Noskovi rozbalit

Příloha č 2

Soubor PDF 327.95 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva Noskovi

Soubor PDF 312.72 KB

zobrazit soubor

Rekonstrukce ulice Krabčická rozbalit

Přehled vydaných ZL

Soubor PDF 75.41 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce ulice Krabčická včetně výstavby veřejného osvětlení.pdfDodatek č. 1 - Rekonstrukce ulice Krabčická včetně výstavby veřejného osvětlení

Soubor PDF 666.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - reviza kontroly a oprava plynových zařízení rozbalit

Rámcová smlouva o dílo na revize kontroly a opravy plynových zařízení a plynových spotřebičů

Soubor PDF 249.96 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Cenová nabídka Zhotovitele

Soubor PDF 407.19 KB

zobrazit soubor

smlouva o dílo na opravu opěrné zdi rozbalit

Změnový list

Soubor PDF 195.20 KB

zobrazit soubor

DODATEK Č 1 ke Smlouvě o dílo na opravu opěrné zdi po dopravní nehodě v ulici Palackého Roudnice nad Labem

Soubor PDF 383.37 KB

zobrazit soubor

Smlouva o předávání hotovosti rozbalit

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Soubor PDF 429.19 KB

zobrazit soubor

UNIVERZÁLNÍ SMLOUVA O PŘEDÁVÁNÍ HOTOVOSTI V OBALECH 042019

Soubor PDF 351.52 KB

zobrazit soubor

Seznam poboček 1

Soubor PDF 669.40 KB

zobrazit soubor

Seznam poboček

Soubor PDF 435.49 KB

zobrazit soubor

Sazebník KB

Soubor PDF 1.35 MB

zobrazit soubor

Oznámení o provádění platebního styku

Soubor PDF 720.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o vzniku oprávnění uzavírání obchodů rozbalit

Příloha č 1

Soubor PDF 301.09 KB

zobrazit soubor

Dodatek č 1 ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu pro konečné zákazníky

Soubor PDF 202.10 KB

zobrazit soubor

Smlouvy kultura a sport rozbalit

Smlouva o poskytnutí dotace SKOB

Soubor PDF 270.36 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace Podřipský baseballový club Roudnice nad La

Soubor PDF 274.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace Plavecký klub

Soubor PDF 273.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad

Soubor PDF 275.40 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad 1

Soubor PDF 275.35 KB

zobrazit soubor

Smlouva Basketbalová Akademie 2006

Soubor PDF 270.86 KB

zobrazit soubor

Smlouva YCR Jachting

Soubor PDF 275.24 KB

zobrazit soubor

Smlouva VK Roudnice

Soubor PDF 273.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva TJ Sokol

Soubor PDF 270.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva TJ Dynamo Podlusky

Soubor PDF 268.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva Tenisový klub

Soubor PDF 268.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva SK Roudnice

Soubor PDF 275.03 KB

zobrazit soubor

Smlouva SK Bezděkov

Soubor PDF 274.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva Podřipský kraso klub

Soubor PDF 268.37 KB

zobrazit soubor

Smlouva Klub Kanoistika

Soubor PDF 268.39 KB

zobrazit soubor

Smlouva klub cyklistů roudnických

Soubor PDF 269.25 KB

zobrazit soubor

Smlouva Junák

Soubor PDF 271.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva HC Roudnice

Soubor PDF 274.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva Galerie

Soubor PDF 274.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva Fojtův komorní sbor

Soubor PDF 273.61 KB

zobrazit soubor

Smlouva Asociace turistických oddílů mládeže ČR TOM 19029 Klub lesní moudrosti

Soubor PDF 269.18 KB

zobrazit soubor

Smlouva BK REAL

Soubor PDF 269.50 KB

zobrazit soubor

Zajištění dopravní obslužnosti VLD a VOD rozbalit

Příloha č 5 Vzor celkového ročního vyúčtování Kompenzace prokazatelné ztráty

Soubor PDF 30.76 KB

zobrazit soubor

Příloha č 4 Vzor výpočtů Kompenzace prokazatelné ztráty od 1 1 2019

Soubor PDF 405.20 KB

zobrazit soubor

Příloha č 3 Měsíční výkaz výkonů a tržeb od 1 1 2019

Soubor PDF 67.53 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Rozsah veřejné služby a jízdní řád od 1 1 2019

Soubor PDF 39.61 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Smlouva s polupráci při zajišťování dopravní obslužnosti VLD a VOD vč příloh

Soubor PDF 3.01 MB

zobrazit soubor

Dodatek č 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby Dlouhodobé zajištění MAD Roudnice n L

Soubor PDF 267.02 KB

zobrazit soubor

Změnový list 2019 rozbalit

Změnový list č 11

Soubor PDF 192.18 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 10

Soubor PDF 192.99 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 9

Soubor PDF 192.57 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 8

Soubor PDF 192.63 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 7

Soubor PDF 195.38 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 6

Soubor PDF 193.22 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 5

Soubor PDF 193.17 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 4

Soubor PDF 194.17 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 3

Soubor PDF 193.29 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 2

Soubor PDF 195.06 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 1

Soubor PDF 193.42 KB

zobrazit soubor

DODATEK Č 1 Stavební úpravy objektu v ul Podluská č p 1457 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 381.97 KB

zobrazit soubor

Benefity rozbalit

Příloha č 1 Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů

Soubor PDF 255.44 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Reklamační řád

Soubor PDF 276.39 KB

zobrazit soubor

Příloha č 3 Ceník individuální

Soubor PDF 340.11 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zprostředkování Benefitů

Soubor PDF 518.90 KB

zobrazit soubor

ČSOB rozbalit

Smlouva o využívání služby ČSOB CEB

Soubor PDF 76.49 KB

zobrazit soubor

Smlouva o ČSOB spořicím účtu pro podnikatele

Soubor PDF 110.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva ČSOB municipálním kontu

Soubor PDF 108.07 KB

zobrazit soubor

Charitativní smlouvy rozbalit

Smlouva o poskytnutí dotace Naděje AD

Soubor PDF 459.53 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace OPORA HOSPIC

Soubor PDF 459.71 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace OPORA PS

Soubor PDF 460.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace PS

Soubor PDF 457.60 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace SAS

Soubor PDF 459.19 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice n L Charita Azylový dům

Soubor PDF 458.34 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Roudnice n L Charita NZDM

Soubor PDF 459.31 KB

zobrazit soubor

Investiční dotace rozbalit

Příloha Investiční záměr

Soubor PDF 4.46 MB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Roudnice n L.

Soubor PDF 264.81 KB

zobrazit soubor

Kompletace a dodání hlasovacích lístků rozbalit

Objednávka

Soubor PDF 491.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka na kopletaci a dodání hlasovacích lístků volby do Evropského parlamentu 2019

Soubor PDF 2.83 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva Noskovi rozbalit

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva Noskovi

Soubor PDF 312.72 KB

zobrazit soubor

Příloha č 2

Soubor PDF 327.95 KB

zobrazit soubor

Rekonstrukce ulice Krabčická rozbalit

Dodatek č. 1 - Rekonstrukce ulice Krabčická včetně výstavby veřejného osvětlení.pdfDodatek č. 1 - Rekonstrukce ulice Krabčická včetně výstavby veřejného osvětlení

Soubor PDF 666.95 KB

zobrazit soubor

Přehled vydaných ZL

Soubor PDF 75.41 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - reviza kontroly a oprava plynových zařízení rozbalit

Příloha č 2 Cenová nabídka Zhotovitele

Soubor PDF 407.19 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo na revize kontroly a opravy plynových zařízení a plynových spotřebičů

Soubor PDF 249.96 KB

zobrazit soubor

smlouva o dílo na opravu opěrné zdi rozbalit

DODATEK Č 1 ke Smlouvě o dílo na opravu opěrné zdi po dopravní nehodě v ulici Palackého Roudnice nad Labem

Soubor PDF 383.37 KB

zobrazit soubor

Změnový list

Soubor PDF 195.20 KB

zobrazit soubor

Smlouva o předávání hotovosti rozbalit

Oznámení o provádění platebního styku

Soubor PDF 720.66 KB

zobrazit soubor

Sazebník KB

Soubor PDF 1.35 MB

zobrazit soubor

Seznam poboček

Soubor PDF 435.49 KB

zobrazit soubor

Seznam poboček 1

Soubor PDF 669.40 KB

zobrazit soubor

UNIVERZÁLNÍ SMLOUVA O PŘEDÁVÁNÍ HOTOVOSTI V OBALECH 042019

Soubor PDF 351.52 KB

zobrazit soubor

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Soubor PDF 429.19 KB

zobrazit soubor

Smlouva o vzniku oprávnění uzavírání obchodů rozbalit

Dodatek č 1 ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu pro konečné zákazníky

Soubor PDF 202.10 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1

Soubor PDF 301.09 KB

zobrazit soubor

Smlouvy kultura a sport rozbalit

Smlouva Asociace turistických oddílů mládeže ČR TOM 19029 Klub lesní moudrosti

Soubor PDF 269.18 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad

Soubor PDF 275.40 KB

zobrazit soubor

Smlouva VK Roudnice

Soubor PDF 273.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva TJ Sokol

Soubor PDF 270.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva TJ Dynamo Podlusky

Soubor PDF 268.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva Tenisový klub

Soubor PDF 268.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva SK Roudnice

Soubor PDF 275.03 KB

zobrazit soubor

Smlouva SK Bezděkov

Soubor PDF 274.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva Podřipský kraso klub

Soubor PDF 268.37 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad 1

Soubor PDF 275.35 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace SKOB

Soubor PDF 270.36 KB

zobrazit soubor

Smlouva Basketbalová Akademie 2006

Soubor PDF 270.86 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace Podřipský baseballový club Roudnice nad La

Soubor PDF 274.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace Plavecký klub

Soubor PDF 273.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva Klub Kanoistika

Soubor PDF 268.39 KB

zobrazit soubor

Smlouva klub cyklistů roudnických

Soubor PDF 269.25 KB

zobrazit soubor

Smlouva Junák

Soubor PDF 271.70 KB

zobrazit soubor

Smlouva HC Roudnice

Soubor PDF 274.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva Galerie

Soubor PDF 274.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva Fojtův komorní sbor

Soubor PDF 273.61 KB

zobrazit soubor

Smlouva BK REAL

Soubor PDF 269.50 KB

zobrazit soubor

Smlouva YCR Jachting

Soubor PDF 275.24 KB

zobrazit soubor

Zajištění dopravní obslužnosti VLD a VOD rozbalit

Dodatek č 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby Dlouhodobé zajištění MAD Roudnice n L

Soubor PDF 267.02 KB

zobrazit soubor

Příloha č 1 Smlouva s polupráci při zajišťování dopravní obslužnosti VLD a VOD vč příloh

Soubor PDF 3.01 MB

zobrazit soubor

Příloha č 2 Rozsah veřejné služby a jízdní řád od 1 1 2019

Soubor PDF 39.61 KB

zobrazit soubor

Příloha č 3 Měsíční výkaz výkonů a tržeb od 1 1 2019

Soubor PDF 67.53 KB

zobrazit soubor

Příloha č 4 Vzor výpočtů Kompenzace prokazatelné ztráty od 1 1 2019

Soubor PDF 405.20 KB

zobrazit soubor

Příloha č 5 Vzor celkového ročního vyúčtování Kompenzace prokazatelné ztráty

Soubor PDF 30.76 KB

zobrazit soubor

Změnový list 2019 rozbalit

DODATEK Č 1 Stavební úpravy objektu v ul Podluská č p 1457 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 381.97 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 1

Soubor PDF 193.42 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 10

Soubor PDF 192.99 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 11

Soubor PDF 192.18 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 2

Soubor PDF 195.06 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 3

Soubor PDF 193.29 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 4

Soubor PDF 194.17 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 5

Soubor PDF 193.17 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 6

Soubor PDF 193.22 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 7

Soubor PDF 195.38 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 8

Soubor PDF 192.63 KB

zobrazit soubor

Změnový list č 9

Soubor PDF 192.57 KB

zobrazit soubor