menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2018

Uzavřené smlouvy 2018 rozbalit

20180111085256362

Soubor PDF 490.10 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Farní charita Roudnice nad Labem

Soubor PDF 426.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ_ Vybudování parkoviště s napojením na stávající asf. komunikaci v ulici U Hřbitova v Roudnici n.L.

Soubor PDF 481.24 KB

zobrazit soubor

Smlouva o kompletní podpoře a užití informačního systému GINIS Standard

Soubor PDF 597.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Soubor PDF 156.81 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu nebytových prostor - prosinec

Soubor PDF 249.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu pozemků a nebytových prostor

Soubor PDF 512.87 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání

Soubor PDF 224.02 KB

zobrazit soubor

Smlouva o nájmu části pivovaru čp. 323 a části pozemku parc. č. 3 k.ú. Roudnice nad Labem

Soubor PDF 320.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí (neinvestiční) dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem (Farní charita)

Soubor PDF 426.04 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí (neinvestiční) dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem (Naděje)

Soubor PDF 427.40 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky

Soubor PDF 255.74 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Diakonie ČCE -Středisko v Krabčicích

Soubor PDF 426.93 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Diakonie ČCE -Středisko v Krabčicích (1)

Soubor PDF 426.64 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Farní charita Roudnice nad Labem (1)

Soubor PDF 426.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ „Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání – ulice Chvalínská“

Soubor PDF 474.63 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Farní charita Roudnice nad Labem (2)

Soubor PDF 426.51 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Farní charita Roudnice nad Labem (3)

Soubor PDF 426.89 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Roudnice nad Labem

Soubor PDF 281.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Humanitární sdružení PERSPEKTIVA

Soubor PDF 427.34 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Naděje

Soubor PDF 427.81 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Naděje (1)

Soubor PDF 427.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Naděje (2)

Soubor PDF 427.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - OPORA

Soubor PDF 428.09 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - OPORA (1)

Soubor PDF 428.18 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Podřipský baseballový club Roudnice nad Labem

Soubor PDF 277.20 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK Bezděkov z.s.

Soubor PDF 279.37 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města

Soubor PDF 278.80 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Fojtův komorní sbor z.s.

Soubor PDF 276.76 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ „Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č. p. 941 v Roudnici nad Labem“

Soubor PDF 500.38 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ „Novostavba a rekonstrukce chodníkových ploch v ulici Vrchlického v Roudnici nad Labem“

Soubor PDF 474.57 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Klub cysklistů roudnických z.s.

Soubor PDF 276.18 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - stavební úpravy bytu a oprava fasády BD Karla Jeřábka

Soubor PDF 447.28 KB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ulice Stadická

Soubor PDF 293.98 KB

zobrazit soubor

Smlouva o běžném účtu

Soubor PDF 307.11 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce a úhradě vody

Soubor PDF 206.58 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Soubor PDF 587.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Varhanova 79 Roudnice n-L

Soubor PDF 1,021.57 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - demoliční práce objektu č. 45 Vetlá

Soubor PDF 683.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - dodání HW a SW infrastruktury a její implementace

Soubor PDF 1.18 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - na opravu opěrné zdi po dopravní nehodě v ulici Palackého

Soubor PDF 472.35 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - na vybudování stanovišť na polozapuštěné kontejnery

Soubor PDF 477.65 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - oprava garáží v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 480.01 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Přístavba osobního výtahu k MěÚ v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 356.81 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - rekonstrukce kanceláří v budově MěÚ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 756.56 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - stavba plotové zdi - bytový dům Palackého č.p.328

Soubor PDF 472.06 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - výstavba veřejného osvětlení v ulici Špindlerova

Soubor PDF 476.15 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo VZ Výměna oken z Riegrovi ulice na budově č.p. 1100 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 607.63 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Změna č.9 územního plánu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 310.82 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - Zpracování generelu dešťové kanalizace

Soubor PDF 619.60 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na obnovu dětského hřiště v parku Josefa Hory

Soubor PDF 449.37 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na opravu drobné sakrální stavby kaple

Soubor PDF 1.75 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na realizaci stavebních úprav objektu v ulici Podluská

Soubor PDF 565.61 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na vybudování komunikace v Podluskách

Soubor PDF 473.40 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na vybudování Relaxační a klidové zóny Roudnice nad Labem

Soubor PDF 513.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 452.73 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace (1)

Soubor PDF 453.08 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - leden

Soubor PDF 283.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - leden2

Soubor PDF 284.21 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace - vybudování přístavby ZŠ Školní 1803

Soubor PDF 435.59 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo Rekonstrukce a stavební úpravy obj. čp.58 a čp.57 KD Říp v Roudnici and Labem

Soubor PDF 601.30 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Junák-český skaut středisko Říp Roudnice nad Labem z.s.

Soubor PDF 284.34 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - My jsme Roudnice

Soubor PDF 280.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Dr. Slavíka

Soubor PDF 433.24 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby

Soubor PDF 296.12 KB

zobrazit soubor

Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby - rekonstrukce ulice Krabčická

Soubor PDF 309.18 KB

zobrazit soubor

Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE

Soubor PDF 562.55 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu koordinátora BOZP

Soubor PDF 362.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru investora - květen

Soubor PDF 496.45 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru investora - PK dopravní s.r.o.

Soubor PDF 497.58 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru investora - srpen

Soubor PDF 373.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu technického dozoru investora - stavební úpravy v ulici Podluská

Soubor PDF 498.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce - Kotelna Palackého

Soubor PDF 204.78 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce nemovitosti Řipská č.p.6

Soubor PDF 219.48 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce pozemků pro výstavbu obchvatu města

Soubor PDF 270.84 KB

zobrazit soubor

smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení

Soubor PDF 494.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva o výpůjčce vozidla

Soubor PDF 369.75 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zajištění provozu a financování „kavárničky“

Soubor PDF 203.92 KB

zobrazit soubor

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 515.20 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zápůjčce

Soubor PDF 359.35 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zápůjčce - Říp o.p.s. - prosinec

Soubor PDF 359.46 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zápůjčce - Říp o.p.s. - říjen

Soubor PDF 359.67 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 296.12 KB

zobrazit soubor

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

Soubor PDF 489.49 KB

zobrazit soubor

Smlouva o údržbě části dopravního značení a dopravního ostrůvku

Soubor PDF 283.22 KB

zobrazit soubor

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla

Soubor PDF 222.24 KB

zobrazit soubor

Technický dozor - Krabčická uliční prostor

Soubor PDF 737.17 KB

zobrazit soubor

Technický dozor - relaxační zóna

Soubor PDF 1.02 MB

zobrazit soubor

Ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu

Soubor PDF 306.54 KB

zobrazit soubor

Ukončení smlouvy o sdružených službách na dodávky elektřiny

Soubor PDF 364.96 KB

zobrazit soubor

Ukončení smlouvy o sdružených službách na dodávky elektřiny - květen

Soubor PDF 171.05 KB

zobrazit soubor

Uliční prostor Hálkova

Soubor PDF 1.36 MB

zobrazit soubor

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (1)

Soubor PDF 511.10 KB

zobrazit soubor

Smlouva o servisní podpoře informačního systému MIMIS pro Městskou policii Roudnice nad Labem

Soubor PDF 679.89 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Občanské sdružení pro mezinárodní styky

Soubor PDF 277.01 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti investičních stavebních akcí města

Soubor PDF 364.12 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem

Soubor PDF 276.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem

Soubor PDF 277.91 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města -Sportovní klub Roudnice nad Labem

Soubor PDF 278.33 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem - Little Monkeys z.s.

Soubor PDF 278.09 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roudnice nad Labem- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 277.39 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města- Tělovýchovná jednota Dynamo Podlusky z.s.

Soubor PDF 277.42 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města-Basketbalová Akademie 2006

Soubor PDF 279.96 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města-Basketbalový klub real Roudnice nad Labem

Soubor PDF 280.77 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města-Tenisový klub Roudnice nad Labem

Soubor PDF 276.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města-VK Roudnice nad Labem

Soubor PDF 279.23 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace-Naděje

Soubor PDF 427.85 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí úvěru na Rekonstrukci KD Říp

Soubor PDF 1.16 MB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

Soubor PDF 140.94 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti investičních akcí města

Soubor PDF 352.72 KB

zobrazit soubor

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Soubor PDF 297.07 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování reportérských činností pro vysílání v místní televizi

Soubor PDF 215.38 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Bohumír Pechar

Soubor PDF 545.44 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Holec

Soubor PDF 543.54 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Homolka

Soubor PDF 545.58 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Ing. Petr Blažek

Soubor PDF 544.66 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Jiří Sovadina

Soubor PDF 545.68 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Roudnická stavební s.r.o.

Soubor PDF 544.63 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytování služby PCO - Teplo-byty s.r.o.

Soubor PDF 544.79 KB

zobrazit soubor

Smlouva o převodu vlastnictví k bytové jednotce

Soubor PDF 156.95 KB

zobrazit soubor

Smlouva o převodu vlastnictví k bytové jednotce a souvisejícím nemovitostem

Soubor PDF 238.19 KB

zobrazit soubor

Smlouva o převodu vlastnictví k bytové jednotce a souvisejícím nemovitostem (Zdeněk Lukeš).pdfSmlouva o převodu vlastnictví k bytové jednotce a souvisejícím nemovitostem (Zdeněk Lukeš)

Soubor PDF 382.43 KB

zobrazit soubor

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN

Soubor PDF 434.41 KB

zobrazit soubor

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí

Soubor PDF 484.52 KB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Švagrovského

Soubor PDF 432.98 KB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Soubor PDF 319.34 KB

zobrazit soubor

Darovaci smlouva na osobní automobil VW Sharan

Soubor PDF 355.26 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku

Soubor PDF 314.68 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování poradenských a konzultačních služeb

Soubor PDF 199.70 KB

zobrazit soubor

dodatek č_4_pojistné smlouvě číslo 0013879979

Soubor PDF 618.99 KB

zobrazit soubor

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek

Soubor PDF 208.67 KB

zobrazit soubor

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku spoluf. ze SR a ESF č. LTA-VZ-21-2017

Soubor PDF 209.09 KB

zobrazit soubor

Dohoda o úhradě výdajů

Soubor PDF 149.02 KB

zobrazit soubor

Dokumentace na přístavbu a stavební úpravy č.p.1062

Soubor PDF 1.78 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva - dodání kancelářského nábytku na Městský úřad

Soubor PDF 564.51 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva - dodání kancelářského nábytku pro Městský úřad

Soubor PDF 426.23 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na dodání ohnivzdorných trezorových skříní

Soubor PDF 429.46 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva na elektronickou úřední desku

Soubor PDF 1.25 MB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Soubor PDF 218.71 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu nemovitosti - prosinec

Soubor PDF 136.33 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku (1)

Soubor PDF 315.79 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke Smlouvě o likvidaci nosičů dat č.71

Soubor PDF 673.88 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku (Martin Kočovský)

Soubor PDF 318.69 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku (Vlastimil Linhart)

Soubor PDF 314.36 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku vč. sklepu (Libý Libá)

Soubor PDF 319.91 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k pozemku vč. sklepu (Linhartovi)

Soubor PDF 320.62 KB

zobrazit soubor

Kupní smlouva VZ Nákup vícemístného vozidla

Soubor PDF 905.70 KB

zobrazit soubor

Nájemní smlouva nebytových prostor - Jiří Jungman

Soubor PDF 429.79 KB

zobrazit soubor

Objednávka - nájem a servisní služby

Soubor PDF 386.80 KB

zobrazit soubor

Objednávka - oprava střešního pláště na budově dobrovolných hasičů

Soubor PDF 436.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka Flexi Passů

Soubor PDF 422.97 KB

zobrazit soubor

Objednávka na 4 ks kamery AXON BODY 2 ONLINE vč. příslušenství

Soubor PDF 420.30 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodání a montáž rampy pro invalidní vozíky do vozidla OPEL

Soubor PDF 413.76 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku a montáž oplocení

Soubor PDF 419.65 KB

zobrazit soubor

Objednávka na dodávku interiérových vlajek

Soubor PDF 434.12 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ul. Jungmannova 670

Soubor PDF 194.05 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace KPB

Soubor PDF 342.62 KB

zobrazit soubor

Objednávka na montáž radiátorů a položení dlažby

Soubor PDF 420.26 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k smlouvě o užívání Tyršova stadionu

Soubor PDF 246.81 KB

zobrazit soubor

Dodatek - Rekonstrukce celého prostoru v ulici Stadická

Soubor PDF 723.88 KB

zobrazit soubor

Dodatek k dohodě o stanovení individuálních cen

Soubor PDF 230.79 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SOD „Zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č. p. 941 v Roudnici nad Labem“

Soubor PDF 342.97 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace

Soubor PDF 207.63 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu objektu čp. 1365 ulice Sladkovského

Soubor PDF 193.17 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 11 ke smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu

Soubor PDF 181.59 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 12 ke smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem

Soubor PDF 567.99 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k smlouvě o užívání Tyršova stadionu

Soubor PDF 417.08 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu objektu čp. 670 v ulici Jungmannova

Soubor PDF 193.17 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb - výuka jazyků

Soubor PDF 597.02 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby Dlouhodobé zajištění MAD Roudnice nad Labem

Soubor PDF 472.00 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě - Podřipský baseball club

Soubor PDF 204.61 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 23.9.2014

Soubor PDF 199.08 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k SoD - Přístavba osobního výtahu MěÚ Roudnice nad Labem

Soubor PDF 347.63 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.10 k nájemní smlouvě - čp. 1100 Riegrova ulice

Soubor PDF 468.73 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 k SOD na zhotovení Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1,007.39 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě - rekonstrukce chodníkových ploch v ulici Vrchlického

Soubor PDF 343.26 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě - výměna oken na MěÚ

Soubor PDF 1.01 MB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě na vybudování Relaxační a klidové zóny

Soubor PDF 1.38 MB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 349.14 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku

Soubor PDF 336.75 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - rekonstrukce chodníků v ulici Chvalínská

Soubor PDF 905.35 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavební práce

Soubor PDF 730.57 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na vybudování komunikace v Podluskách

Soubor PDF 529.99 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Soubor PDF 347.44 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení publikace

Soubor PDF 344.47 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace

Soubor PDF 318.60 KB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 ke smlouvě č.01-2018 - změna č.9 územního plánu Roudnice na Labem

Soubor PDF 265.06 KB

zobrazit soubor

Objednávka na kompletaci a dodání hlasovacích lístků pro volby

Soubor PDF 243.93 KB

zobrazit soubor

Objednávka na nákup multifunkčního zařízení

Soubor PDF 430.20 KB

zobrazit soubor

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Soubor PDF 432.74 KB

zobrazit soubor

Objednávka-dopravní řešení křižovatky v ulici T.G.M.

Soubor PDF 421.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č. 9 - 1.9.-30.9.2018

Soubor PDF 348.32 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č. 9a od 1.9.2018 do 30.9.2018

Soubor PDF 348.78 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.10 od 1.10.2018 do 31.10.2018

Soubor PDF 348.55 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.4 - 1.4.-30.4.2018

Soubor PDF 399.06 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.4a - 1.4.-30.4.2018

Soubor PDF 396.21 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.5 - 1.5.-31.5.2018

Soubor PDF 430.59 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.6a 1.6.2018 - 15.6.2018

Soubor PDF 427.75 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.7 od 1.7.2018 do 31.7.2018

Soubor PDF 439.44 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.7a od 1.7.2018 do 31.7.2018

Soubor PDF 426.85 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č.7b od 1.7.2018 do 31.7.2018

Soubor PDF 436.05 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek Sodexo Pass

Soubor PDF 419.79 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek včetně dopravy

Soubor PDF 420.60 KB

zobrazit soubor

Objednávka stravenek včetně dopravy - leden

Soubor PDF 387.81 KB

zobrazit soubor

PNsP neinvestiční dotace sociální služby denní stacionář

Soubor PDF 429.66 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č. 11a - listopad

Soubor PDF 348.36 KB

zobrazit soubor

PNsP neinvestiční dotace sociální služby pečovatelská služba

Soubor PDF 430.10 KB

zobrazit soubor

Projektová dokumentace Švagrovského

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

Rámcová příkazní smlouva - výprava pohřbů

Soubor PDF 294.68 KB

zobrazit soubor

Rámcová příkazní smlouva o zajištění slušného pohřbení

Soubor PDF 359.00 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo - elektropráce revize opravy elektroinstalací

Soubor PDF 251.56 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo - požárně preventivní prohlídky a kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Soubor PDF 539.57 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo - revize kontroly a opravy plynových zařízení

Soubor PDF 530.06 KB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva o dílo - revize kontroly čištění a opravy spalinových cest

Soubor PDF 288.22 KB

zobrazit soubor

Servisní smlouva o podpoře systému

Soubor PDF 333.15 KB

zobrazit soubor

Smlouv o dílo VZ „Odstranění nesoudržných omítek a nové sanační omítky na objektu bývalého zámeckého pivovaru č. p. 323 Roudnice nad Labem“

Soubor PDF 476.51 KB

zobrazit soubor

Smlouva na dodávku kamerového systému včetně instalace

Soubor PDF 620.77 KB

zobrazit soubor

Smlouva na rekonstrukci uličního prostoru v ulici Krábčická včetně výstavby veřejného osvětlení

Soubor PDF 493.64 KB

zobrazit soubor

Smlouva na zhotovení projekt. dokumentace na KPB + dodatek č.1 a č.2

Soubor PDF 1.24 MB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně č. 12 - prosinec

Soubor PDF 348.13 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem _ srpen

Soubor PDF 427.62 KB

zobrazit soubor

Objednávka na odstranění havarijního stavu kotelny v čp.88 Arnoštova ulice

Soubor PDF 421.83 KB

zobrazit soubor

Objednávka na uložení stavební sutě ze SD Hostěraz pro r. 2018

Soubor PDF 254.98 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu bytu Sladkovského 431-2

Soubor PDF 388.38 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu dlažeb v ul.Sladkovského č.p.1365

Soubor PDF 435.82 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu kanalizační přípojky na objektu č.328 Palackého ulice

Soubor PDF 420.92 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu kanceláře u hřbitova

Soubor PDF 434.52 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu ker. dlažeb v ul.Jungmannnova č.p. 670

Soubor PDF 436.58 KB

zobrazit soubor

Objednávka na opravu rozvodů plynu v bytovém domě ul. Karla Jeřábka 1074 41301 Roudnice n.L.

Soubor PDF 438.84 KB

zobrazit soubor

Objednávka na provoz aplikací - E-KURZY E-PERSONALISTA E-ANKETA A E-DOKUMENT

Soubor PDF 421.57 KB

zobrazit soubor

Objednávka na realizaci stavby odstavného stání pro autobusy MHD na ul. Žižkova v Roudnici n-L dle PD vypracované Projekce dopravní Filip

Soubor PDF 416.86 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci bytu č.1 Alej 17. listopadu 2695

Soubor PDF 420.89 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci kanceláří

Soubor PDF 422.64 KB

zobrazit soubor

Objednávka na rekonstrukci podlahové krytiny v kanceláři u hřbitova

Soubor PDF 434.73 KB

zobrazit soubor

Objednávka na stravenky

Soubor PDF 421.21 KB

zobrazit soubor

Objednávka na termokameru s příslušenstvím pro JSDH

Soubor PDF 419.84 KB

zobrazit soubor

Objednávka na uložení stavební sutě ze SD Hostěraz pro r.2018

Soubor PDF 233.60 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - únor

Soubor PDF 397.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka na vysazení odboček vč. zemních prací potrubí a pomocného materiálu - Krabčická

Soubor PDF 428.79 KB

zobrazit soubor

Objednávka na výstroj pro strážníky městské policie

Soubor PDF 419.74 KB

zobrazit soubor

Objednávka novoročního ohňostroje

Soubor PDF 423.69 KB

zobrazit soubor

Objednávka rekonstrukce v bytě č.8 Hochmanova ulice 1460

Soubor PDF 389.39 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně - 1.11.2018 - 30.11.2018

Soubor PDF 347.68 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně - 19.3.-31.3.2018

Soubor PDF 395.99 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně 1.10.2018 - 31.10.2018

Soubor PDF 346.38 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně 4b od 1.4.2018 do 30.4.2018

Soubor PDF 429.71 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně 5a od 1.5.2018 do 31.5.2018

Soubor PDF 427.09 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 427.40 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem (1)

Soubor PDF 409.59 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem (2)

Soubor PDF 457.03 KB

zobrazit soubor

Objednávka služeb údržby zeleně ve městě Roudnice nad Labem - březen

Soubor PDF 397.21 KB

zobrazit soubor

Výměna oken na budově v ulici Arnoštova č.p. 88 a č.p. 89 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 474.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI rozbalit

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 423.09 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 408.85 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 420.72 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 43.74 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 45.05 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 148.30 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI rozbalit

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 45.05 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 43.74 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 420.72 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 408.85 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 423.09 KB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo o postoupení užívacích práv - ASPI

Soubor PDF 148.30 KB

zobrazit soubor