menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2017

Uzavřené smlouvy 2017 rozbalit

Dodatek - rekonstrukce bazénu

Soubor PDF 744.99 KB

zobrazit soubor

SOD k VZ Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem - II. etapa

Soubor PDF 11.86 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo k VZ Územní studie krajiny

Soubor PDF 1.63 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo na VZ Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 8.93 MB

zobrazit soubor

Smlouva o výkonu TDI KPB 2.etapa

Soubor PDF 1.18 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Nová fasáda čelní stěny (štítové zdi) a části boční stěny budovy radnice v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 968.97 KB

zobrazit soubor

SOD k VZ Oprava sanace a obnova fasády štítu zámeckého pivovaru v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 11.74 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad v ulici za Rozhlednou v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 7.20 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Přechod pro chodce vč. osvětlení a napájení světelné signalizace úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 4.75 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Přechod pro chodce vč. osvětlení a napájení světelné signalizace úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem (1)

Soubor PDF 4.75 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Rekonstrukce fasády na objektu Hláska č.p. 59 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.88 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Rekonstrukce kanceláří v budovách MěÚ v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 939.64 KB

zobrazit soubor

SOD k VZ Stavební úpravy - dvorní trakt Karlovo náměstí č. p. 21 Roudnice nad Labem

Soubor PDF 4.98 MB

zobrazit soubor

Smlouva - změna č.8 územního plánu Roudnice n.L.

Soubor PDF 1.67 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Veřejná prospěšná stavba D4 – Nová Okružní Etapa č. 1 – Parkovací stání v ulicích Neklanova – Okružní v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.48 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Veřejné osvětlení ulic Krokova a Horymírova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 2.77 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Vybudování přechodu pro chodce v ulici 9. května před č.p. 2027 a č.p. 2032 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 4.21 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Výměna oken a dveří č. p. 38 Karlovo náměstí v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 1.91 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Zpracování projektové dokumentace na změnu užívání budovy č.p. 300 Alej 17. listopadu v Roudnici nad Labem na pracoviště městské polici

Soubor PDF 1.11 MB

zobrazit soubor

SOD k VZ Zpracování studie optimalizace hospodaření s odpady ve městě Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.79 MB

zobrazit soubor

Stavební úpravy Podluská

Soubor PDF 1.26 MB

zobrazit soubor

Studie úpravy dětskýh hřišť

Soubor PDF 1.26 MB

zobrazit soubor

US plochy 6-1 - smlouvy

Soubor PDF 2.34 MB

zobrazit soubor

Zabezpečovací systém ZŠ Jungmannova

Soubor PDF 1.15 MB

zobrazit soubor

Smlouva na VZ Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem

Soubor PDF 2.64 MB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva_Černý

Soubor PDF 2.20 MB

zobrazit soubor

Dodatek ke smlouvě - rekonstrukce bazénu

Soubor PDF 766.61 KB

zobrazit soubor

Klimatizační jednotka

Soubor PDF 888.35 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SOD k VZ Přechod pro chodce vč. osvětlení a napájení světelné signalizace úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 328.44 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SOD k VZ Stavební úpravy - dvorní trakt Karlovo náměstí č. p. 21 Roudnice nad Labem

Soubor PDF 644.95 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SOD na VZ Lesní hospodářské osnovy Roudnice n. L. na decenium 2017 -2026

Soubor PDF 1.00 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SoD na VZ Vybudování přechodu pro chodce v ul. 9.května před č.p. 2027 a č.p.2032 v Roudnici n.L.

Soubor PDF 598.99 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 k SOD Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem - II. etapa

Soubor PDF 858.09 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na CAS pro JSDH

Soubor PDF 922.22 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k SOD k VZ Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 15.76 MB

zobrazit soubor

Dodatek č. 2 k SOD na VZ Rekonstrukce KD Říp č.p. 57 a 58 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 640.34 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. 3 k SOD na Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy KD Říp č.p. 57 a 58 v Roudnici nad Labem

Soubor PDF 377.38 KB

zobrazit soubor

Dodatek č. k SoD TDI KPB

Soubor PDF 626.84 KB

zobrazit soubor

KPB - Dodatek ke smlouvě o dílo vč. příloh

Soubor PDF 5.28 MB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva_Poda

Soubor PDF 2.39 MB

zobrazit soubor

KS k VZ Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Roudnice nad Labem

Soubor PDF 3.11 MB

zobrazit soubor

KS k VZ Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Roudnice nad Labem

Soubor PDF 468.73 KB

zobrazit soubor

Objednávka kancelářského nábytku pro MěÚ Roudnice nL

Soubor PDF 324.11 KB

zobrazit soubor

Objednávka ohňostroje č. DO201700655

Soubor PDF 148.98 KB

zobrazit soubor

Parkoviště U hřbitova

Soubor PDF 1.43 MB

zobrazit soubor

PD Sladkovského

Soubor PDF 1.19 MB

zobrazit soubor

PD- ulice Stadická

Soubor PDF 1.19 MB

zobrazit soubor

Rekonstrukce Krabčická

Soubor PDF 1.17 MB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva s Milanem Apeltauerem

Soubor PDF 2.30 MB

zobrazit soubor

Rámcová smlouva s Václavem Šťástkou - Plynoservis

Soubor PDF 2.43 MB

zobrazit soubor

Změna užívání družin

Soubor PDF 1.21 MB

zobrazit soubor