menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Uzavřené smlouvy 2014

Dokumenty

Uzavřená smlouva o dílo - rekonstrujkce ZŠ Krabčická

Soubor PDF 3.15 MB

zobrazit soubor

SOD vestavba malého sálu v ZUŠ

Soubor PDF 3.28 MB

zobrazit soubor

Smlouva oprava fasády ZŠ Jungmannova 660

Soubor PDF 1.13 MB

zobrazit soubor

Smlouva o dílo - I. etapa statického zajištění

Soubor PDF 2.09 MB

zobrazit soubor

Rekonstrukce střechy domu č.p. 38

Soubor PDF 1.34 MB

zobrazit soubor

Rekonstrukce ploch u ZŠ Školní

Soubor PDF 1.97 MB

zobrazit soubor

Pokládka živice Na Kolečku

Soubor PDF 1.39 MB

zobrazit soubor

Novostavba chodníku k Řípu - smlouva

Soubor PDF 3.61 MB

zobrazit soubor

Dodatek č.1 Vestavba malého sálu ZUŠ

Soubor PDF 1.60 MB

zobrazit soubor