menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Svoz biodpadů v roce 2023

Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že dle níže uvedeného harmonogramu bude opět zahájen pravidelný svoz biodpadů v roce 2023 z vybraných lokalit města a v příslušném termínu je tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.

Svozový týden je lichý, svozový den St, Čt, Pá. První svoz bioodpadu bude probíhat ve třináctém týdnu tj. 29. 3., 30. 3. a 31. 3. 2023. Poslední svoz v roce 2023 bude proveden ve čtyřicátém devátém týdnu tj. 6.12., 7.12. a 8.12.2023.

Jelikož v zimním období je produkce biologicky rozložitelných odpadů nižší a jsou i jiné klimatické podmínky, v období od prosince do února probíhá odvoz odpadů z hnědých nádob pouze v intervalu 1x měsíčně. 

Obyvatele žádáme, aby nádoby zpřístupnili ve stejný svozový den a čas jako obvykle (6:00 ráno). Svozové trasy a svozové dny zůstávají zachovány. Přidělená nádoba by měla být zabezpečena proti ztrátě či poškození (např. uschováním nádoby v zahradě RD a přistavením ke komunikaci pouze v termínu vývozu). Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na Městském úřadu v Roudnici nad Labem, odbor životního prostředí u p. Novákové Mileny, případně telefonicky na tel. čísle 416 850 143. Dojde-li k poškození nádoby na odpad, je nutné toto ohlásit na stejné adrese.;

Každý lichý týden ve středu počínaje středou 29.3.2023, v těchto ulicích: Štěpárna, Na Hradčanech, Prokopova, Jeronýmova, Sladkovského, Hochmanova, Hálkova, Krabčická, Chelčického, Palackého, Dobrovského, Houskova, V Úvoze, Tylova, Kolárova, Erbenova, Bezejmenná, Lidická, Švermova, Očkova, Rvačov, Riegrova, Nad Skalami, Třebízského, Havlíčkova, B. Němcové, Kap. Jaroše, Zahradnická, Husovo náměstí, Jungmannova, Mlýnská, Hakenova, Náměstí Jana z Dražic

Každý lichý týden ve čtvrtek, počínaje čtvrtkem 30.3.2023, v těchto ulicích: V Uličkách, Pod Hostěrazem, U Parku, Na Výšině, Máchova, U Zvonice, Komenského, Bezručova, Alšova, Mánesova, Jiráskova, Smetanovo nám., Farského, Čechova, Vrchlického, Libušina, J.Hory, Stadická, Horymírova, Neklanova, Krokova, Sámova, Podluská, Přemyslova, Dr. Slavíka, Švagrovského, T. G. Masaryka, Sokolská, Alej 17.listopadu, Školní, Kratochvílova, Žižkova, Špindlerova, Na Rybníčku, Barákova, K.Jeřábka, Samota, U Zastávky

Každý lichý týden v pátek, počínaje pátkem 31.3.2023, v těchto ulicích: K Řípu, Přímá, Na Čihadlech, Za Rozhlednou, Řipská, 9. května, 1. Máje, Chvalínská, Hracholuská, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Potoční, V Borku, Zahradní, Židovická, Na Kolečku, Sluneční, Krátká, Na Louce

Do nádob patří rostlinný odpad ze zahrady, jako je listí, tráva, plevel, větve, dále zbytky jídel, včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, výkaly drobných domácích zvířat. Naopak do nádob na bioodpad nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin ze skla, plastu, kovu.

Správným tříděním bioodpadu dojde ke snížení produkce směsného komunálního odpadu a tím i úspoře finančních nákladů za likvidaci odpadů na skládce.