Městský úřad

Standardy SPOD

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí ke stažení.

Standardy kvality jsou souborem pravidel, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně- právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně- právní ochrany.

Do činnosti orgánů SPOD byly zavedeny novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláškou 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§6 a příloha č. 1 Vyhlášky)

Standardy kvality se týkají všech orgánů, které poskytují sociálně – právní ochranu a jsou vyjmenovány v zákoně o SPOD (§4, odst. 1). Patří sem krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce české republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Praha. Městský úřad Roudnice nad Labem patří mezi obecní úřady s rozšířenou působností.

Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany na obecních úřadech, stanovenou standardy kvality SPOD, provádí příslušný nadřízený krajský úřad. Pro Městský úřad Roudnice nad Labem je jím Krajský úřad Ústeckého kraje.


Standardy SPOD rozbalit

SK OSPOD - 14 - Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty_revize

Soubor DOC 336.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 13 - Vyřizování a podávání stížností_revize

Soubor DOC 336.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 13 - příloha č. 3

Soubor DOC 17.73 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 13 - příloha č. 2

Soubor DOC 37.36 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 13 - Příloha 1

Soubor DOC 339.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 12 - Dokumentace případu_revize

Soubor DOC 303.58 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 11 - Krizové situace_revize

Soubor DOC 307.91 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 10 - Příloha 2 - Podrobný žápis nálezu kontroly

Soubor DOC 319.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 10 - Příloha 1 - Zápis kontroly případu OSPOD

Soubor DOC 330.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 10 - Kontrola případu_revize

Soubor DOC 333.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 09 - Vyhodnocování a individuální plán_revize

Soubor DOC 354.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 09 - Příloha 4 - IPOD

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 09 - Příloha 3 - Procesní model postup vyhodnocení

Soubor DOC 3.57 MB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 09 - Příloha 2 - Podrobné vyhodnocení

Soubor DOC 84.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 09 - Příloha 1 - Záznam o vyhodnocení

Soubor DOC 67.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 08 - Přijetí_případu_revize

Soubor DOC 311.67 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 07 - Prevence_revize

Soubor DOC 329.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 06 - Příloha 1 - Plán vzdělávání zaměstnanců

Soubor DOC 346.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 06 - Profesní rozvoj zaměstnanců_revize

Soubor DOC 337.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 05 - Přijímání a zaškolování

Soubor DOC 340.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 04 - Příloha 1 - organizační struktura OSV_sktualizace1._3._2016

Soubor DOC 369.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 04 - Pers zabezpečení_revize

Soubor DOC 427.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 03 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí_revize

Soubor DOC 337.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 02 - Prostory a materiální vybavení_revize

Soubor DOC 343.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 01 - Zajištění služeb_revize

Soubor DOC 451.50 KB

zobrazit soubor