menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Standardy SPOD

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí ke stažení.

Standardy kvality jsou souborem pravidel, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně- právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně- právní ochrany. 

Do činnosti orgánů SPOD byly zavedeny novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláškou 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§6 a příloha č. 1 Vyhlášky)

Standardy kvality se týkají všech orgánů, které poskytují sociálně – právní ochranu a jsou vyjmenovány v zákoně o SPOD (§4, odst. 1). Patří sem krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce české republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Praha. Městský úřad Roudnice nad Labem patří mezi obecní úřady s rozšířenou působností.

Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany na obecních úřadech, stanovenou standardy kvality SPOD,  provádí příslušný nadřízený krajský úřad. Pro Městský úřad Roudnice nad Labem je jím Krajský úřad Ústeckého kraje. 

SK OSPOD - 01 - Zajištění služeb - 1.1..2023.doc

Soubor DOC 410.00 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 03 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí_revize.doc

Soubor DOC 338.50 KB

zobrazit soubor

SK OSPOD - 07 - Prevence.doc

Soubor DOC 330.50 KB

zobrazit soubor

standard č. 16- Předávání informací v rámci výkonu PP.docx

Soubor DOC 25.54 KB

zobrazit soubor

Standard č. 17- změna situace.docx

Soubor DOC 24.31 KB

zobrazit soubor

standardč.15 - Dohoda o výkonu PP.docx

Soubor DOC 35.46 KB

zobrazit soubor