menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Projekty s podporou

Informace k projektům realizovaným s podporou.

Název projektu: Rekonstrukce kamerového systému ve městě Roudnice nad Labem

  


Název projektu: Pořízení vybavení pro JSDH města Roudnice nad Labem

  


Název projektu: Rekonstrukce kamerového systému ve městě Roudnice nad Labem

  


Název projektu: Pořízení vybavení pro JSDH města Roudnice nad Labem

  


Název projektu: Modernizace knihovny v Roudnici nad Labem

CZ.06.04.04/00/22_001/0000003

 


Název projektu: přístavba ke stávající budově MŠ Pampeliška

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015388

 


Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy)

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997

 


Název projektu: Strategie Chytrá Roudnice nad Labem 2030

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997

 


Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Plán rozvoje sportu města Roudnice nad Labem na období 2020-2025)

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997

 


Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Koncepce veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem)

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997

  


Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Pasportizace nemovitostí města Roudnice nad Labem)

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997

  


Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009997

 
Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006599

  


Název projektu: Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna

Registrační číslo projektu: CZ. 1.09/1.2.00/63.01060

  


Název projektu: Konsolidace IT a nové služby TC ORP Roudnice nad Labem

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09595

  


Název projektu: Jungmannova 670

CZ.1.06/3.1.00/06.08116

  


Název projektu: Sladkovského 1365

CZ.1.06/3.1.00/06.08117

  


Název projektu: Vzdělávání v eGon Centru Roudnice nad Labem

CZ.1.04/4.1.00/40.00074

  


Název projektu: Komunitní plánování ORP Roudnice nad Labem – spolu a inovativně

CZ.1.04/3.1.03/78.00030

  


Název projektu: Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

  


Název projektu: MŠ Pohádka 22 Roudnice nad Labem

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005821

  


Název projektu: Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004738

 

 


Název projektu: Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004737

  


Název projektu: Koordinovaný přístup k SVL Roudnice nad Labem - CASE management

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003583

 


Název projektu: Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Roudnice nad Labem

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004736

  


Název projektu: Místo pro přecházení včetně úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem

SPROFOND 5427510140

  


Název projektu: Podpora vzdělávání na MŠ Kytička

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007735

  


Název projektu: Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548

  


Název projektu: Snížení energetické náročnosti krytého plaveckého bazénu Roudnice nad Labem

CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004452

  


Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem

Rozhodnutí č. 01791921

 

5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009376

   

5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009377