menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227
Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
Partneři projektu: Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s.
Zapojené školy: ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem; ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem; ZŠ Školní, Roudnice nad Labem; ZŠ Mšené-lázně; ZŠ Budyně nad Ohří
Doba trvání projektu: 1.10.2016 - 30.9.2019

Tento projekt je spolufinancován EU. Cílem projektu je snížení rizik a prevence předčasného ukončení školní docházky, pozitivní ovlivnění žáků a dlouhodobá podpora při zvládání školních nároků pro žáky s potřebou podpůrných opatření a pro ty, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání. Hlavní aktivity projektu se zaměřují na rozvinutí široké spolupráce základních a středních škol a relevantních institucí v oblasti podpory inkluze žáků, na podporu inkluze v ZŠ a SŠ a vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Klíčové aktivity projektu

 • KA01 Program podpory dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí při přechodu mezi stupni vzdělávání (pro 1. a 6. ročníky ZŠ)
 • KA02 Doučování
 • KA03 Volnočasové aktivity - Čtenářské dílny
 • KA04 Působení školních psychologů a speciálních pedagogů na ZŠ
 • KA05 Působení koordinátora inkluze na ZŠ
 • KA06 Působení školních asistentů na ZŠ
 • KA07 6ti modulový vzdělávací program na téma "Jak pracovat s heterogenní skupinou a vytvářet dobré klima školní třídy"
 • KA08 DV pro kariérové poradce, výchovné poradce a ředitele k profesní diagnostice pro děti z marginalizovaných skupin
 • KA09 Zvyšování kvalifikace učitelů pro práci s dětmi s různými formami ADHD
 • KA10 Pracovní skupiny pro zlepšení spolupráce mezi rodiči, pracovníky škol a sociálních služeb
 • KA11 Řízení projektu

Další informace