menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem

Předmětem projektu je pořízení 1 ks vozidla s pohonem FHEV kategorie M1 pro město Roudnice nad Labem. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Nově pořízené vozidlo slouží pro potřeby Městské police Roudnice nad Labem. Realizace projektu přispívá ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě.

Název projektu: Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem 

Rozhodnutí č. 01791921 

Projekt byl realizován od 1.5.2019 do 4.11.2019.

Celkové náklady projektu činily 512.364,- Kč, z toho 50.000,- Kč z dotace. 

www.sfzp.cz, www.mzp.cz