menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Podpořené projekty

Zde najdete informace o projektech, které jsme podpořili.

Rekonstrukce a dostavba I. základní školy v Roudnici nad Labem, ulice Karla Jeřábka 941

Termín realizace: květen 2009 - březen 2010

Náklady projektu: 52,3 mil. Kč

Budova základní školy pochází z počátku minulého století. Dílčími přístavbami a přestavbami v šedesátých letech a v roce 2002 až 2003 byly odstraněny nejnutnější hygienické provozní i technické nedostatky. Stávající objekt však již neumožňoval chybějící prostory poskytnout. Dostavba proto byla řešena rekonstrukcí staré budovy a přístavbou tělocvičny, družiny, klubu, odborných pracoven do prostoru dvora areálu školy. Do tohoto prostoru je situováno zařízení pro nejnutnější venkovní tělovýchovu a dále skleník pro praktické vyučování. Nedílnou součástí projektu bylo řešení bezbariérového přístupu.


Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem

Termín realizace: květen 2009 – červen 2010

Náklady projektu: 57.011.116,00,-Kč

 

Projekt spočíval v komplexní revitalizaci Karlova a Husova náměstí a ulice Rvačov nacházející se v městské památkové zóně. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality života obyvatel města a spádového regionu prostřednictvím realizace funkčního a estetického centra města, přičemž projekt zcela respektoval jeho historický charakter.

 

Revitalizace spočívala především ve zkvalitnění povrchových ploch náměstí a osazení nového mobiliáře. Inovativním prvkem projektu byla instalace lamp s diamantovou optikou. Projekt přispěl nejen ke zvýšení bezpečnosti a bezbariérové dostupnosti centrální části města, ale došlo i k zpřehlednění parkovacích míst v této lokalitě a celkovému zatraktivnění roudnické památkové zóny.