menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

ON-LINE oznámení o hromadné platbě za domácnost, rodinný dům nebo bytový dům

On-line oznámení o hromadné platbě za domácnost, rodinný dům nebo bytový dům. (určeno pro Městský úřad Roudnice nad Labem, ekonomický odbor, oddělení místních poplatků).

Oznamovatel:

Oznamuji, že dne:

byla provedena platba ve výši:

bezhotovostně převodem z účtu č.
poštovní poukázkou
hotovostně na pokladně Městského úřadu Roudnice nad Labem

Variabilní symbol platby (povinný údaj):

(rodné číslo oznamovatele)

Pokud byla platba provedena i za oznamovatele – poplatníka, musí být níže uveden spolu s ostatními osobami.
Platba obsahuje úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů na území města Roudnice nad Labem za tyto osoby:

Pořadí

Jméno a příjmení, bydliště

Datum narození

Částka v Kč

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kliknutím na tlačítko "Odeslat formulář na ekonomický odbor" uděluji Městu Roudnice nad Labem svůj souhlas, aby mé výše uvedené telefonní číslo a email zpracovávalo za účelem vedení agendy místních poplatků. Souhlasím s tím, aby tyto byly zpracovávány po stejnou dobu jako ostatní údaje uvedené v této žádosti, které jsou zpracovávány z důvodu, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti. Bližší informace o zpracování osobních údajů Městem Roudnice nad Labem naleznete na webových stránkách města Roudnice nad Labem (www.roudnicenl.cz).