menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

Oznámení zahájení společného řízení

Soubor PDF 315.46 KB

02.02.2023

17.02.2023

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky:

Soubor PDF 480.28 KB

15.12.2022

15.03.2023

SONO - Oznámení o zveřejnění č. 1/2022

Soubor PDF 672.96 KB

14.07.2022

31.12.2023

SONO – Oznámení o zveřejnění č. 1/2022 (Závěrečný účet za rok 2021 s přílohami a Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2022 + rozpočtové opatření č. 1/2022)

Soubor PDF 672.96 KB

13.07.2022

31.12.2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Složka souborů

12.05.2022

31.05.2023

Aktualizovaný seznam nemovitostí.xlsx

Soubor XLS 228.88 KB

12.05.2022

31.05.2023

Žádost o zveřejnění.pdf

Soubor PDF 622.37 KB

12.05.2022

31.05.2023

Oznámení

Složka souborů

14.04.2022

30.04.2026

Oznámení zahájení společného řízení

Soubor PDF 315.46 KB

02.02.2023

17.02.2023

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky:

Soubor PDF 480.28 KB

15.12.2022

15.03.2023

SONO - Oznámení o zveřejnění č. 1/2022

Soubor PDF 672.96 KB

14.07.2022

31.12.2023

SONO – Oznámení o zveřejnění č. 1/2022 (Závěrečný účet za rok 2021 s přílohami a Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2022 + rozpočtové opatření č. 1/2022)

Soubor PDF 672.96 KB

13.07.2022

31.12.2023

Zastupitelstvo oznamuje počet členů

Soubor PDF 214.86 KB

14.04.2022

30.04.2026

Zastupitelstvo oznamuje počet členů

Soubor PDF 214.86 KB

14.04.2022

30.04.2026