Městský úřad

název

vyvěšeno

svěšeno

SONO - oznámení o zveřejnění č. 1/2021

Soubor PDF 677.37 KB

13.07.2021

31.12.2022

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Podlusky_extravilán

Soubor PDF 407.00 KB

04.10.2021

04.11.2021

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Podlusky-intravilán

Soubor PDF 1.30 MB

04.10.2021

04.11.2021

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ

Soubor PDF 71.09 KB

14.10.2021

31.03.2022

Upozornění na odstávku elektřiny

Soubor PDF 120.71 KB

19.10.2021

09.11.2021

Oznámení

Složka souborů

13.07.2021

31.12.2022

Upozornění na odstávku elektřiny

Soubor PDF 120.71 KB

19.10.2021

09.11.2021

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ

Soubor PDF 71.09 KB

14.10.2021

31.03.2022

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Podlusky-intravilán

Soubor PDF 1.30 MB

04.10.2021

04.11.2021

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Podlusky_extravilán

Soubor PDF 407.00 KB

04.10.2021

04.11.2021

SONO - oznámení o zveřejnění č. 1/2021

Soubor PDF 677.37 KB

13.07.2021

31.12.2022

„MZe ČR - Opatření obecné povahy prosinec 2019“

Složka souborů

11.12.2019

31.12.2022

Priloha opatreni obecne povahy 63920 2019-MZE

Soubor PDF 666.25 KB

11.12.2019

31.12.2022

Opatreni obecne povahy 63920 2019-MZE

Soubor PDF 234.15 KB

11.12.2019

31.12.2022

MZe ČR - Opatření obecné povahy září 2019

Složka souborů

04.09.2019

31.12.2022

Priloha Opatreni obecne povahy 41508 2019 MZE 16212

Soubor PDF 595.52 KB

04.09.2019

31.12.2022

Opatreni obecne povahy 41508 2019 MZE 16212

Soubor PDF 219.20 KB

04.09.2019

31.12.2022

MZe ČR - Opatření obecné povahy duben 2019

Složka souborů

04.04.2019

31.12.2022

OOP Příloha č 1

Soubor DOC 1.36 MB

04.04.2019

31.12.2022

18918 2019 MZE 16212

Soubor PDF 209.76 KB

04.04.2019

31.12.2022

Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy na Změnu č.10 územního plánu Roudnice nad Labem a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Složka souborů

09.09.2021

28.10.2021

OOP_návrh.pdf

Soubor PDF 198.24 KB

09.09.2021

28.10.2021

ver_vyhl_OOP.doc.pdf

Soubor PDF 1.29 MB

09.09.2021

28.10.2021

ZMĚNA č.10 ÚP RNL - ZPRÁVA 2021-07-28.pdf

Soubor PDF 1.11 MB

09.09.2021

28.10.2021

ZMĚNA č.10 ÚP ROUDNICE N.L. - 01 VÝKRES ZČÚ.pdf

Soubor PDF 1.94 MB

09.09.2021

28.10.2021

ZMĚNA č.10 ÚP ROUDNICE N.L. - 02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf

Soubor PDF 3.13 MB

09.09.2021

28.10.2021

ZMĚNA č.10 ÚP ROUDNICE N.L. - 03 VÝKRES VPS, VPO.pdf

Soubor PDF 1.74 MB

09.09.2021

28.10.2021

ZMĚNA č.10 ÚP ROUDNICE N.L. - 04 KOORD.VÝKRES.pdf

Soubor PDF 6.25 MB

09.09.2021

28.10.2021

ZMĚNA č.10 ÚP ROUDNICE N.L. - 05 ŠIRŠÍ VZTAHY.PDF

Soubor PDF 1.76 MB

09.09.2021

28.10.2021

ZMĚNA č.10 ÚP ROUDNICE N.L. - 06 VÝKRES ZPF.pdf

Soubor PDF 1.92 MB

09.09.2021

28.10.2021

Informace - Uplatnění osvobození podle zák. č. 338/1992Sb. o dani z nemovitých věcí

Složka souborů

04.10.2021

31.01.2022

Informace pro poplatníky daň 2021.pdf

Soubor PDF 756.10 KB

04.10.2021

31.01.2022