menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

MŠ Pohádka 22 Roudnice nad Labem

Název projektu: MŠ Pohádka 22 Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005821
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2017
Datum ukončení realizace: 31. 08. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 453 370 Kč


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole a podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

Nastavené šablony

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.