menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Místo pro přecházení včetně úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem

Název projektu: Místo pro přecházení včetně úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem
Kód projektu: ROFOND 5427510140
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem

Projekt je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury


Město Roudnice nad Labem od 1.7.2017 realizuje projekt rekonstrukce křižovatky, místa k přecházení a autobusového stání v Kratochvílově ulici. 

Předmětem projektu je výstavba nových chodníkových ploch v prostoru kolem křižovatky ulic Kratochvílova a Na Čihadlech, včetně míst pro přecházení. Součástí projektu je též rekonstrukce autobusové zastávky Na Čihadlech v obou směrech. Vše bude provedeno dle zásad bezbariérového užívání.

Stávající prostor kolem křižovatky, včetně přístupu k autobusovým zastávkám před rekonstrukcí vykazoval nezpevněný povrch, či pouze pěšiny vyšlapané v zeleni a vyznačoval se četnými propady a nerovnostmi. Chodci byli nuceni k pohybu využívat asfaltovou vozovku, což je velice nebezpečné, obzvláště v zimním období. Uživatelský komfort a zejména bezpečnost tak byly na velmi nízké úrovni. 

Realizací stavby dojde k výraznému zvýšení uživatelského komfortu v přístupu k autobusovým zastávkám v obou směrech a k výraznému zvýšení bezpečnosti pěšího provozu v prostoru kolem křižovatky ulic Kratochvílova a Na Čihadlech. Komunikace pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové, využití nové infrastruktury tak bude výrazným zlepšením stávající situace i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.