Městský úřad

Místní plán inkluze

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz.

Dokumenty

MÍSTNÍ PLÁN INKLUZE MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM PRO OBDOBÍ 2018 -2021

Soubor PDF 1.62 MB

zobrazit soubor