menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Koncepce veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem

Zpracování Koncepce veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem je jedním z výstupů projektu Chytrá Roudnice 2030. Cílem veřejné zakázky byla aktualizace databázové a mapové části pasportu veřejného osvětlení, analýzy spotřeby elektrické energie, analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení apod. Dále dopracování souboru strategických dokumentů v oblasti veřejného osvětlení – Plán obnovy o modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného osvětlení, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech. Zajímavou součástí bylo měření mechanické kontroly stožárů veřejného osvětlení Rochovou metodou, jedná se o nedestruktivní zkoušku, při které na stožár působí předem vypočítaná a pomalu narůstající síla v tahu a tlaku. Tato síla simuluje působení větru a umožňuje zjistit průběh ohybového momentu.

VZ Koncepce veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem je součástí projektu podpořeného finanční dotací z Operačního programu Zaměstnanost, výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 03_17_080 - Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997.

 

Název projektu: Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080 /0009997
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem

 

  

Tento projekt je spolufinancován EU

Dokumenty

Koncepce veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem

Soubor ZIP 23.70 MB

zobrazit soubor