menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem

Komunitní plánování sociálních služeb má v Roudnici nad Labem tradici od roku 2006, jde o živý proces, který vyžaduje neustálou péči a systematický rozvoj. Projekt se soustředí na kvalitativní posun v procesu komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem. Je zde zahrnuto vzdělávání a zapojování účastníků, budování a rozšiřování sítě služeb a místních aktérů.

Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb ORP Roudnice nad Labem
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006599
Příjemce projektu: Město Roudnice nad Labem
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018

 

 

Tento projekt je spolufinancován EU.