menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Informace o termínech zápisů v roce 2023

Informace o termínech zápisů k povinné školní docházce a povinné předškolní docházce.

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisů do roudnických základních škol

zřizovaných Městem Roudnice nad Labem 

je stanoven na 11. a 12. 4. 2023

 

Shodné termíny platí i pro ukrajinské děti.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Bližší informace ohledně zápisů včetně konkrétních kritérií pro přijetí dětí k povinné školní docházce získáte v jednotlivých školách.

 

Název a adresa školy

ředitel

telefon

Web, e-mail školy

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice

 

Mgr. Olga Maťáková

 

412 871 366

 

http:// www.zskjerabka-rce.cz/

olga.matakova@zskjerabka-rce.cz

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice

 

Mgr. Jaroslav Král

 

416 837 317

 

http:// www.2zsroudnice.cz/

skola@2zsroudnice.cz

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803

 

PaedDr. Zuzana Zrzavá

 

412 871 206

 

http:// www.zsskolni-rce.cz/

vedeni@zsskolni-rce.cz

 

 

Dokumenty potřebné k přijetí k základnímu vzdělávání:

  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • zápisový list

 

Dokumenty potřebné k povolení odkladu školní docházky:

  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • žádost o odklad
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 

 

 

 

 

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Termín zápisů do roudnických mateřských škol

zřizovaných Městem Roudnice nad Labem 

je stanoven na 3. a 4. 5. 2023

 

Shodné termíny platí i pro ukrajinské děti.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2023 věku pěti let.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit takové dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Bližší informace ohledně zápisů včetně konkrétních kritérií pro přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání získáte v jednotlivých školách.

 

Název a adresa školy

ředitel

telefon

Web, e-mail školy

Masarykova mateřská škola Roudnice nad Labem, Dobrovského 1217

 

Mgr. Zuzana Francová

 

736 633 332

 

http:// www.skolkamasarykova.cz/

info@skolkamasarykova.cz

 

Mateřská škola Písnička-U Mevy Roudnice n. L., Řipská 1389

 

Ing. Renata Kolářová 

 

416 837 442

 

http:// www.skolkapisnicka.cz/

pisnicka.ms@seznam.cz

Mateřská škola Pastelka Roudnice nad Labem, Libušina 1067

 

Mgr. Dana Kasparová

 

416 831 153

604 270 977

 

http:// www.mspastelkalibusina.estranky.cz/

mspastelkarce@seznam.cz

Mateřská škola Pohádka

 (a MŠ Pampeliška), 

Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem

 

Světlana Nicková

 

 

416 837 360

 

 

http:// www.skolka-roudnice.cz 

ms.pohadka@tiscali.cz

Mateřská škola Sluníčko 

Roudnice n. L.,

Školní 1805

Mgr. Věnceslava Koubová

 

724 824 816

 

http:// www.slunickoroudnicenl.cz/

ms.skolniroudnice@tiscali.cz

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803

PaedDr. Zuzana Zrzavá

Mgr. Daniela Smetanová (MŠ)

412 871 206

 

604 845 645

http:// www.zsskolni-rce.cz/

vedeni@zsskolni-rce.cz,

smetanova@zsskolni-rce.cz