menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Granty a dotace 2014 - (archiv)

Vyúčtování dotace 2013 rozbalit

Vyúčtování 2013

Soubor XLS 27.50 KB

zobrazit soubor

Společné dokumenty pro žádosti o dotace z Program dotační politiky Města Roudnice nad Labem pro rok 2014 rozbalit

Priority KPSS 2014

Soubor DOC 459.50 KB

zobrazit soubor

Vzorová smlouva

Soubor DOC 31.23 KB

zobrazit soubor

Čestné prohlášení

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

Program dotační politiky Města Roudnice nad Labem pro rok 2014 rozbalit

Priority KPSS 2014

Soubor DOC 459.50 KB

zobrazit soubor

Zásady a podmínky pro poskytování dotací z programů dotační politiky

Soubor DOC 60.17 KB

zobrazit soubor

Podpora svépomocných a volnočasových aktivit pro rok 2014 rozbalit

Hodnocení

Soubor DOC 44.08 KB

zobrazit soubor

Výzva

Soubor PDF 118.07 KB

zobrazit soubor

žádost

Soubor DOC 59.50 KB

zobrazit soubor

Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb pro rok 2014 rozbalit

Hodnocení projektů

Soubor DOC 29.29 KB

zobrazit soubor

Manuál - indikátory

Soubor PDF 364.17 KB

zobrazit soubor

Personální zabezpečení

Soubor XLS 36.50 KB

zobrazit soubor

Rozpočtová tabulka

Soubor XLS 63.00 KB

zobrazit soubor

Výzva

Soubor PDF 128.08 KB

zobrazit soubor

žádost

Soubor DOC 130.50 KB

zobrazit soubor

Archiv rozbalit

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

Soubor DOC 424.12 KB

zobrazit soubor

Vyúčtování dotace

Soubor DOC 15.84 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Roudnice nad Labem z Programu svépomocných a volnočasových aktivit pro rok 2013

Soubor DOC 59.50 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města Roudnice nad Labem z programu „Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb“ pro rok 2013

Soubor DOC 126.00 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města Roudnice nad Labem z programu „Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb – II. kolo“ pro rok 2013

Soubor DOC 126.00 KB

zobrazit soubor

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města Roudnice nad Labem

Soubor DOC 99.00 KB

zobrazit soubor

Čestné prohlášení žadatele

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

Čestné prohlášení

Soubor DOC 35.50 KB

zobrazit soubor

ZÁSADY A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z Programů dotační politiky města Roudnice n. L. pro oblast sociálních sloužeb a zdravotnictví

Soubor PDF 260.63 KB

zobrazit soubor

Základní kritéria pro hodnocení projektů z programu dotační politiky Podpora zdravotnických projektů

Soubor DOC 14.76 KB

zobrazit soubor

Základní kritéria pro hodnocení projektů z programu dotační politiky Podpora svépomocných a volnočasových aktivit

Soubor DOC 14.46 KB

zobrazit soubor

Základní kritéria pro hodnocení projektů z programu dotační politiky - Podpora svépomocných a volnočasových aktivit

Soubor DOC 14.46 KB

zobrazit soubor

Základní kritéria pro hodnocení projektů z programu dotační politiky - Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb

Soubor DOC 27.90 KB

zobrazit soubor

Základní kritéria

Soubor DOC 26.50 KB

zobrazit soubor

Výzva - 2.kolo

Soubor PDF 138.30 KB

zobrazit soubor

Vyhlášení dotačního programu - Podpora soc. služeb a nereg. služeb - II.kolo pro rok 2013

Soubor PDF 1.04 MB

zobrazit soubor

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

Soubor PDF 364.17 KB

zobrazit soubor

Smlouva o poskytnutí dotace – vzor

Soubor DOC 77.00 KB

zobrazit soubor

Smlouva

Soubor DOC 76.50 KB

zobrazit soubor

Rozpočtová tabulka

Soubor XLS 40.50 KB

zobrazit soubor

Rozpočet – sociální služby a neregistrované služby

Soubor XLS 46.50 KB

zobrazit soubor

Rozpočet projektu na rok 2012 podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v roce 2011 a 2010

Soubor XLS 38.50 KB

zobrazit soubor

Personální zabezpečení sociální služby a služby komunitnícho charakteru v letech 2012-2013

Soubor XLS 36.50 KB

zobrazit soubor

Personální zabezpečení

Soubor XLS 26.50 KB

zobrazit soubor

Město Roudnice nad Labem VYHLAŠUJE dotační program „Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb“ PRO ROK 2013

Soubor PDF 147.22 KB

zobrazit soubor

Město Roudnice nad Labem vyhlašuje dotační program Podpora svépomocných a volnočasových aktivit pro rok 2013

Soubor PDF 145.56 KB

zobrazit soubor

Město Roudnice nad Labem VYHLAŠUJE dotační program Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb - II. kolo pro rok 2013

Soubor PDF 1.05 MB

zobrazit soubor

Město Roudnice nad Labem VYHLAŠUJE 2. kolo dotačního programu Podpora svépomocných a volnočasových pro rok 2013

Soubor PDF 1,001.03 KB

zobrazit soubor

Město Roudnice nad Labem VYHLAŠUJE 2. kolo dotačního - programu podpora svépomocných a volnočasových pro rok 5.10.2013

Soubor PDF 1,001.03 KB

zobrazit soubor

Město Roudnice nad Labem VYHLAŠUJE 2. kolo dotačního - programu podpora svépomocných a volnočasových pro rok 2013

Soubor PDF 1,001.03 KB

zobrazit soubor

ŽÁDOST o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Roudnice nad Labem z Programu svépomocných a volnočasových aktivit – II. kolo, pro rok 2013

Soubor DOC 60.00 KB

zobrazit soubor