menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Formuláře odboru stavební úřad

Formuláře stavební úřad - stavební - přílohy vyhl. č. 503/2006 Sb. rozbalit

ohlášení dokončení.docx

Soubor DOC 14.40 KB

zobrazit soubor

Ohlášení odstranění stavby - terénních úprav - zařízení (příloha 15).docx

Soubor DOC 34.46 KB

zobrazit soubor

Ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona (příloha č. 8).docx

Soubor DOC 33.86 KB

zobrazit soubor

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (příloha č. 10) .docx

Soubor DOC 33.89 KB

zobrazit soubor

Oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 14).docx

Soubor DOC 33.22 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení předčasného užívání stavby (příloha č. 13).docx

Soubor DOC 34.44 KB

zobrazit soubor

žádost o přidělení čísla.docx

Soubor DOC 14.47 KB

zobrazit soubor

žádost o stavební povolení (příloha č. 9).docx

Soubor DOC 33.67 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12).docx

Soubor DOC 34.06 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - Státní památková péče rozbalit

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky.docx

Soubor DOC 27.88 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlenému restaurování kulturní památky.doc

Soubor DOC 114.50 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím v ochranném pásmu a městské památkové zóně.docx

Soubor DOC 28.29 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - Oddělení úřad územního plánování rozbalit

Návrh na pořízení změny UP zkráceným postupem.doc

Soubor DOC 35.00 KB

zobrazit soubor

Návrh na pořízení změny UP.doc

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

žádost o stanovisko orgánu územního plánování.docx

Soubor DOC 15.69 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - ostatní rozbalit

Prohlášení stavebníka

Soubor PDF 50.32 KB

zobrazit soubor

návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc

Soubor DOC 29.50 KB

zobrazit soubor

ohlášení dle § 104 písm. e)-p).doc

Soubor DOC 31.00 KB

zobrazit soubor

žádost o dodatečné povolení dokončené stavby a o povolení jejího užívání.doc

Soubor DOC 91.50 KB

zobrazit soubor

žádost o dodatečné povolení rozestavěné stavby.doc

Soubor DOC 97.00 KB

zobrazit soubor

žádost o nahlížení do archivní dokumentace.doc

Soubor DOC 34.50 KB

zobrazit soubor

žádost o potvrzení existence stavby .docx

Soubor DOC 14.29 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu.doc

Soubor DOC 79.00 KB

zobrazit soubor

žádost o prodloužení lhůty.docx

Soubor DOC 17.45 KB

zobrazit soubor

žádost o přidělení č. popisného.doc

Soubor DOC 33.00 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - územní řízení - přílohy vyhl. č. 503/2006 Sb. rozbalit

oznámení záměru.docx

Soubor DOC 18.46 KB

zobrazit soubor

společné oznámení záměru.docx

Soubor DOC 23.30 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4).docx

Soubor DOC 32.95 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5).docx

Soubor DOC 32.73 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx

Soubor DOC 24.21 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx

Soubor DOC 25.10 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.DOCX.docx

Soubor DOC 194.63 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání společného povolení.docx

Soubor DOC 29.62 KB

zobrazit soubor