Městský úřad

Formuláře odboru stavební úřad

Formuláře stavební úřad - stavební - přílohy vyhl. č. 503/2006 Sb. rozbalit

ohlášení dokončení.docx

Soubor DOC 14.40 KB

zobrazit soubor

žádost o přidělení čísla.docx

Soubor DOC 14.47 KB

zobrazit soubor

Ohlášení odstranění stavby - terénních úprav - zařízení (příloha 15).docx

Soubor DOC 34.46 KB

zobrazit soubor

Oznámení změny v užívání stavby (příloha č. 14).docx

Soubor DOC 33.22 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení předčasného užívání stavby (příloha č. 13).docx

Soubor DOC 34.44 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12).docx

Soubor DOC 34.06 KB

zobrazit soubor

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (příloha č. 10) .docx

Soubor DOC 33.89 KB

zobrazit soubor

žádost o stavební povolení (příloha č. 9).docx

Soubor DOC 33.67 KB

zobrazit soubor

Ohlášení stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona (příloha č. 8).docx

Soubor DOC 33.86 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - Státní památková péče rozbalit

žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím v ochranném pásmu a městské památkové zóně.docx

Soubor DOC 28.29 KB

zobrazit soubor

žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlenému restaurování kulturní památky.doc

Soubor DOC 114.50 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky.docx

Soubor DOC 27.88 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - Oddělení úřad územního plánování rozbalit

žádost o stanovisko orgánu územního plánování.docx

Soubor DOC 15.69 KB

zobrazit soubor

Návrh na pořízení změny UP zkráceným postupem.doc

Soubor DOC 35.00 KB

zobrazit soubor

Návrh na pořízení změny UP.doc

Soubor DOC 30.50 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - ostatní rozbalit

žádost o nahlížení do archivní dokumentace.doc

Soubor DOC 34.50 KB

zobrazit soubor

žádost o přidělení č. popisného.doc

Soubor DOC 33.00 KB

zobrazit soubor

ohlášení dle § 104 písm. e)-p).doc

Soubor DOC 31.00 KB

zobrazit soubor

návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.doc

Soubor DOC 29.50 KB

zobrazit soubor

žádost o potvrzení existence stavby .docx

Soubor DOC 14.29 KB

zobrazit soubor

žádost o prodloužení lhůty.docx

Soubor DOC 17.45 KB

zobrazit soubor

žádost o dodatečné povolení rozestavěné stavby.doc

Soubor DOC 97.00 KB

zobrazit soubor

žádost o dodatečné povolení dokončené stavby a o povolení jejího užívání.doc

Soubor DOC 91.50 KB

zobrazit soubor

žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu.doc

Soubor DOC 79.00 KB

zobrazit soubor

Formuláře stavební úřad - územní řízení - přílohy vyhl. č. 503/2006 Sb. rozbalit

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.DOCX.docx

Soubor DOC 194.63 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání společného povolení.docx

Soubor DOC 29.62 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx

Soubor DOC 25.10 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx

Soubor DOC 24.21 KB

zobrazit soubor

společné oznámení záměru.docx

Soubor DOC 23.30 KB

zobrazit soubor

oznámení záměru.docx

Soubor DOC 18.46 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (příloha č. 5).docx

Soubor DOC 32.73 KB

zobrazit soubor

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4).docx

Soubor DOC 32.95 KB

zobrazit soubor