Městský úřad

Filtrování podle roku

název

vyvěšeno

svěšeno

Oznámení

Složka souborů

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení nálezu - mobilní telefon

Soubor DOC 14.01 KB

24.08.2020

09.04.2021

Policie ČR pátrání po majiteli zveřejněných věcí

Soubor PDF 3.06 MB

24.08.2020

09.04.2021

Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice n-L

Soubor PDF 483.93 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení nálezu jízdní kolo N-5-2021

Soubor DOC 16.28 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení nálezu - mince

Soubor DOC 16.24 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení nálezu - jízdní kolo pánské

Soubor DOC 16.26 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznameni_koncepce_Plan_dilciho_povodi_Dolni_Vltavy_2022_2027.pdf

Soubor PDF 887.25 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení nálezu.docx

Soubor DOC 14.16 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení o zahájení územního řízení - Infrastruktura CETIN Vražkov.pdf

Soubor PDF 170.97 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení o zahájení územního řízení - Židovice.pdf

Soubor PDF 185.18 KB

24.08.2020

09.04.2021

Oznámení o zahájení územního řízení - Židovice.pdf

Soubor PDF 185.18 KB

25.03.2021

09.04.2021

Oznámení o zahájení územního řízení - Infrastruktura CETIN Vražkov.pdf

Soubor PDF 170.97 KB

25.03.2021

09.04.2021

Dražební vyhláška

Soubor PDF 120.26 KB

25.03.2021

09.04.2021

Ostatní dokumenty

Složka souborů

10.03.2021

09.04.2021

Rozhodnutí - pokus 2

Soubor PDF 822.30 KB

10.03.2021

09.04.2021

10.03.2021

09.04.2021

Usnesení o nařízení elektronické dražby.pdf

Soubor PDF 246.73 KB

10.03.2021

09.04.2021

Dražební vyhláška

Soubor PDF 120.26 KB

10.03.2021

09.04.2021

Hromadné předpisné seznamy - veřejná vyhláška

Složka souborů

08.03.2021

08.04.2021

Veřejná vyhláška - HPS 2019 .pdf

Soubor PDF 352.02 KB

08.03.2021

08.04.2021

Veřejná vyhláška - HPS 2018.pdf

Soubor PDF 357.33 KB

08.03.2021

08.04.2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – výstavba okružní křižovatky silnic č.II/246 a III/24049 v Roudnici n.L. – Samota

Složka souborů

24.03.2021

08.04.2021

Eurovia OK II246 a III24049.doc

Soubor DOC 111.00 KB

24.03.2021

08.04.2021

Eurovia OK II246 a III24049.pdf

Soubor PDF 8.45 MB

24.03.2021

08.04.2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu - oprava římst mostního objektu 118-065 Písty

Složka souborů

24.03.2021

08.04.2021

SaM Písty.doc

Soubor DOC 111.00 KB

24.03.2021

08.04.2021

SaM Písty.pdf

Soubor PDF 186.78 KB

24.03.2021

08.04.2021

Záměr pachtu části pozemku 3687-2.pdf

Soubor PDF 324.42 KB

22.03.2021

07.04.2021

Návrh opatření obecné povahy – změna místní úpravy provozu – Rvačov

Složka souborů

22.03.2021

06.04.2021

22.03.2021

06.04.2021

22.03.2021

06.04.2021

Oznámení nálezu.docx

Soubor DOC 14.16 KB

22.03.2021

06.04.2021

Usnesení o nařízení elektronické dražby.pdf

Soubor PDF 246.73 KB

22.03.2021

06.04.2021

Záměr pachtu 2375-7

Složka souborů

18.03.2021

03.04.2021

Záměr 2375-7.pdf

Soubor PDF 117.49 KB

18.03.2021

03.04.2021

Záměr pachtu 2375-7 vč.podpisů.pdf

Soubor PDF 275.43 KB

18.03.2021

03.04.2021

Záměr pachtu

Složka souborů

18.03.2021

03.04.2021

Záměr 2375-7.pdf

Soubor PDF 117.49 KB

18.03.2021

03.04.2021

Záměr pachtu 2375-7 vč.podpisů.pdf

Soubor PDF 275.43 KB

18.03.2021

03.04.2021

17.03.2021

01.04.2021

Výzva k podání nabídky

Složka souborů

04.03.2021

31.03.2021

Příloha č.1 Výzvy - Technická specifikace

Soubor PDF 69.95 KB

04.03.2021

31.03.2021

Příloha č.2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Soubor DOC 26.63 KB

04.03.2021

31.03.2021

Příloha č.3 Výzvy - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

Soubor XLS 13.39 KB

04.03.2021

31.03.2021

Příloha č.4 Výzvy - Závazný návrh smlouvy o dílo

Soubor DOC 35.92 KB

04.03.2021

31.03.2021

Příloha č.5 Výzvy - Fotodokumentace

Soubor ZIP 14.76 MB

04.03.2021

31.03.2021

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 2.09 MB

04.03.2021

31.03.2021

Svazek obcí Podřipsko

Složka souborů

03.01.2020

31.03.2021

Schválený rozpočet Svazku obcí Podřipsko na rok 2020

Soubor PDF 198.65 KB

03.01.2020

31.03.2021

Dražební vyhlášky

Složka souborů

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška 134 EX 05440-12-459

Soubor PDF 805.53 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška č. j. 034Ex 476-08-115

Soubor PDF 141.05 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška č. j. 120 EX 12784-19-122

Soubor PDF 718.83 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška č. j. 120 Ex 9606-10-203

Soubor PDF 738.15 KB

14.12.2020

31.03.2021

dražební vyhláška č. j. 139020

Soubor PDF 489.37 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška Č. j. 139EX 19921-19-094

Soubor PDF 382.85 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška č. j. 167 EX 3631-17-220

Soubor PDF 700.41 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška EX 1601 10 243

Soubor PDF 755.76 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška nemovitosti č. j. 134 EX 18321-12 - 636

Soubor PDF 185.51 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška spis. zn. 134 EX 5440-12 - 459 dražba nemovitosti

Soubor PDF 380.47 KB

14.12.2020

31.03.2021

ELEKTRONICKÉ DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ Mgr Jan Peroutka č j 135EX 664-20-145

Soubor PDF 180.35 KB

14.12.2020

31.03.2021

Nařízené dražební jednání EX Mgr Zdeněk Pánek Děčín č j 112 EX 2019-16-269

Soubor PDF 164.13 KB

14.12.2020

31.03.2021

66420 159 USNESENÍ ZRUŠENÍ DRAŽBY signed

Soubor PDF 133.07 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška Bohemicus art s r o

Soubor PDF 123.37 KB

14.12.2020

31.03.2021

Dražební vyhláška

Soubor PDF 735.82 KB

14.12.2020

31.03.2021

Oznameni_koncepce_Plan_dilciho_povodi_Dolni_Vltavy_2022_2027.pdf

Soubor PDF 887.25 KB

15.03.2021

30.03.2021

Dražební_vyhláška_elektronická_2013_signed_.pdf

Soubor PDF 343.74 KB

15.03.2021

30.03.2021

Záměr prodeje pozemků

Složka souborů

10.03.2021

26.03.2021

Záměr prodeje pozemku 1255_3.pdf

Soubor PDF 307.81 KB

10.03.2021

26.03.2021

záměr prodeje poz_1255_3.pdf

Soubor PDF 201.50 KB

10.03.2021

26.03.2021

Rozhodnutí - Odbor životního prostředí

Složka souborů

10.03.2021

26.03.2021

Rozhodnutí - Odbor životního prostředí.pdf

Soubor PDF 822.30 KB

10.03.2021

26.03.2021

Dražební vyhláška

Složka souborů

10.03.2021

25.03.2021

U24618_10_0104_210309151025.pdf

Soubor PDF 735.82 KB

10.03.2021

25.03.2021

Hromadné předpisné seznamy

Složka souborů

09.03.2021

22.03.2021

Veřejná vyhláška HPS 2018.pdf

Soubor PDF 357.33 KB

09.03.2021

22.03.2021

Veřejná vyhláška - HPS 2019.pdf

Soubor PDF 352.02 KB

09.03.2021

22.03.2021

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Složka souborů

03.03.2021

17.03.2021

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Soubor PDF 357.61 KB

03.03.2021

17.03.2021

Oznámení o zrušení výběrového řízení 2

Soubor PDF 357.94 KB

03.03.2021

17.03.2021

Oznámení o zrušení výběrového řízení 3

Soubor PDF 358.40 KB

03.03.2021

17.03.2021

VZ „Polozapuštěné podzemní kontejnery v ulici Hakenova v Roudnici nad Labem“

Složka souborů

02.03.2021

17.03.2021

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo

Soubor DOC 59.63 KB

02.03.2021

17.03.2021

Příloha č. 5 ZD - Položkový rozpočet k ocenění

Soubor XLS 93.00 KB

02.03.2021

17.03.2021

Přílohy č. 2 a č. 3 ZD - Krycí list nabídky, Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Soubor DOC 75.50 KB

02.03.2021

17.03.2021

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 203.75 KB

02.03.2021

17.03.2021

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 323.05 KB

02.03.2021

17.03.2021

Příloha č. 1 ZD Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 8.43 MB

02.03.2021

17.03.2021

Výběrové řízení s využitím aukce na prodej pozemku parc.č. 444/3 a parc.č. 447/5 v k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 1 Čestné prohlášení Štěpárna poz 443 4 a 447 4

Soubor PDF 221.16 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 3 Návrh kupní smlouvy poz 443 4 a 447 4

Soubor PDF 1.11 MB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 4 GP 3626 275 2019

Soubor PDF 783.12 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 5 statické posouzení sklepů

Soubor PDF 1.52 MB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 6 statické posouzení poruch sklepu

Soubor PDF 564.94 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 7 zákres sklepa umístěného z části pod sousedním pozemkem

Soubor PDF 219.71 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení aukce poz 443 4 a 447 4

Soubor PDF 296.86 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení aukce poz 443 4 a 447 4 (1)

Soubor PDF 708.46 KB

15.02.2021

17.03.2021

zákres umístění sklepa.pdf

Soubor PDF 710.55 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení s využitím aukce na prodej pozemku parc.č. 443/4 a parc.č. 447/4 v k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 1 Čestné prohlášení Štěpárna poz 443 4 a 447 4

Soubor PDF 221.16 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 2 Formulář o bezdlužnosti

Soubor PDF 191.58 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 3 Návrh kupní smlouvy poz 443 4 a 447 4

Soubor PDF 1.11 MB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 4 GP 3626 275 2019

Soubor PDF 783.12 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 6 statické posouzení poruch sklepu

Soubor PDF 564.94 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 7 zákres sklepa umístěného z části pod sousedním pozemkem

Soubor PDF 219.71 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení aukce poz 443 4 a 447 4

Soubor PDF 296.86 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení aukce poz 443 4 a 447 4 (1)

Soubor PDF 708.46 KB

15.02.2021

17.03.2021

zákres umístění sklepa

Soubor PDF 710.55 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení s využitím aukce na prodej pozemku parc.č. 1156/1 a parc.č. 1156/10 v k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 1 Čestné prohlášení 1156 1 1156 10

Soubor PDF 219.21 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 2 Formulář o bezdlužnosti

Soubor PDF 191.58 KB

15.02.2021

17.03.2021

Příloha 3 Kupní smlouva poz 1156 1 1156 10

Soubor PDF 222.19 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení aukce staveb poz 1156 1 1156 10

Soubor PDF 650.04 KB

15.02.2021

17.03.2021

Výběrové řízení aukce staveb poz 1156 1 a 1156 10

Soubor PDF 295.30 KB

15.02.2021

17.03.2021

Dotační program pro rok 2021 - sociální služby

Složka souborů

14.12.2020

16.03.2021

Dotační program pro rok 2021 Podpora sociálních služeb

Soubor PDF 1.56 MB

14.12.2020

16.03.2021

Dotační program pro rok 2021 Podpora svépomocných a volnočasovývh aktivit

Soubor PDF 1.26 MB

14.12.2020

16.03.2021

Výroční zprávy ÚD

Složka souborů

26.02.2021

15.03.2021

Výroční zpráva podle zákona č 106-1999Sb - rok 2020

Soubor PDF 46.55 KB

26.02.2021

15.03.2021

Granty a dotace 2021 - školství, kultura a sport

Složka souborů

14.12.2020

15.03.2021

Čestné prohlašení

Soubor DOC 70.00 KB

14.12.2020

15.03.2021

formulář VYÚČTOVÁNÍ dotace

Soubor DOC 87.50 KB

14.12.2020

15.03.2021

formulář ŽÁDOST celoroční aktivity provoz

Soubor DOC 26.94 KB

14.12.2020

15.03.2021

formulář ŽÁDOST kultura

Soubor DOC 29.36 KB

14.12.2020

15.03.2021

formulář ŽÁDOST Počiny kulturně historického charakteru

Soubor DOC 29.19 KB

14.12.2020

15.03.2021

formulář ŽÁDOST sport

Soubor DOC 28.87 KB

14.12.2020

15.03.2021

formulář ŽÁDOST volnočas

Soubor DOC 28.60 KB

14.12.2020

15.03.2021

výzva celoroční sportovní a volnočasové aktivity 2021

Soubor PDF 431.90 KB

14.12.2020

15.03.2021

výzva jednorázové sportovní akce 2021

Soubor PDF 519.77 KB

14.12.2020

15.03.2021

výzva jednorázové volnočasové aktivity

Soubor PDF 453.09 KB

14.12.2020

15.03.2021

výzva kulturní aktivity 2021

Soubor PDF 602.57 KB

14.12.2020

15.03.2021

výzva počiny kulturně historického charakteru

Soubor PDF 677.37 KB

14.12.2020

15.03.2021

vzorová smlouva 2021

Soubor PDF 400.15 KB

14.12.2020

15.03.2021

Zásady pro udělování neinvestičních dotací z programů dotační politiky Města Roudnice nad Labem

Soubor PDF 1.29 MB

14.12.2020

15.03.2021

Oznámení nálezu - mince.docx

Soubor DOC 16.24 KB

23.02.2021

11.03.2021

Oznámení nálezu - jízdní kolo pánské.docx

Soubor DOC 16.26 KB

23.02.2021

11.03.2021

Oznámení nálezu jízdní kolo N-5-2021.docx

Soubor DOC 16.28 KB

23.02.2021

11.03.2021

Rozhodnutí OŽP-47428-2020-G-149.pdf

Soubor PDF 2.19 MB

22.02.2021

10.03.2021

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu-Vinobraní a Historici 2021

Složka souborů

22.02.2021

08.03.2021

Vinobraní a Historici 2021

Soubor DOC 109.50 KB

22.02.2021

08.03.2021

Vinobraní Historici 2021

Soubor PDF 422.07 KB

22.02.2021

08.03.2021

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Složka souborů

22.02.2021

08.03.2021

Vinobraní a Historici 2021.doc

Soubor DOC 109.50 KB

22.02.2021

08.03.2021

Vinobraní Historici 2021.pdf

Soubor PDF 422.07 KB

22.02.2021

08.03.2021

Usnesení z 13. veřejného zasedání ZM Roudnice n.L..pdf

Soubor PDF 210.50 KB

24.02.2021

06.03.2021

Usnesení zastupitelstva města

Složka souborů

24.02.2021

06.03.2021

Usnesení z 13. veřejného zasedání ZM Roudnice n.L.

Soubor PDF 210.50 KB

24.02.2021

06.03.2021

Oznámení o zrušení výběrového řízení.pdf

Soubor PDF 161.87 KB

23.02.2021

05.03.2021

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Soubor PDF 161.87 KB

23.02.2021

05.03.2021

Záměr pachtu části pozemku p.č. 3910/21 k.ú. Roudnice nad Labem

Složka souborů

17.02.2021

05.03.2021

Záměr pachtu části pozemku p č 3910-21 k ú Roudnice n L

Soubor PDF 330.76 KB

17.02.2021

05.03.2021

Záměr pachtu částí pozemku parc č 3910-21 k ú Roudnice nad Labem

Soubor PDF 124.40 KB

17.02.2021

05.03.2021

Územní Rozhodnutí Výstavba optické sítě.pdf

Soubor PDF 740.97 KB

16.02.2021

04.03.2021

66420 159 USNESENÍ ZRUŠENÍ DRAŽBY signed.pdf

Soubor PDF 133.07 KB

17.02.2021

04.03.2021

Územní Rozhodnutí Výstavba optické sítě

Soubor PDF 740.97 KB

16.02.2021

04.03.2021

VZ „Změna č. 10 územního plánu Roudnice nad Labem“

Složka souborů

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 3 ZD Seznam lokalit a požadavky Z10

Soubor PDF 394.15 KB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo

Soubor DOC 75.50 KB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 5 ZD Z10 1

Soubor PDF 2.32 MB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 5 ZD Z10 12

Soubor PDF 2.49 MB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 5 ZD Z10 2

Soubor PDF 2.47 MB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 5 ZD Z10 5

Soubor PDF 2.50 MB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 5 ZD Z10 6

Soubor PDF 2.19 MB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 5 ZD Z10 8

Soubor PDF 2.58 MB

15.02.2021

03.03.2021

Příloha č 5 ZD Z10 přehled

Soubor PDF 6.05 MB

15.02.2021

03.03.2021

Přílohy č 1 a č 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Soubor DOC 75.50 KB

15.02.2021

03.03.2021

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 217.20 KB

15.02.2021

03.03.2021

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 317.29 KB

15.02.2021

03.03.2021

Výměna klimatizační jednotky v kuchyni základní školy

Složka souborů

30.11.-0001

02.03.2021

Příloha č 1 Výzvy Technická specifikace

Soubor PDF 68.64 KB

30.11.-0001

02.03.2021

Příloha č 2 Výzvy Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Soubor DOC 26.63 KB

30.11.-0001

02.03.2021

Příloha č 3 Výzvy Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

Soubor XLS 12.76 KB

30.11.-0001

02.03.2021

Příloha č 4 Výzvy Závazný návrh smlouvy o dílo

Soubor DOC 34.99 KB

30.11.-0001

02.03.2021

Příloha č 5 Výzvy Fotodokumentace

Soubor ZIP 14.76 MB

30.11.-0001

02.03.2021

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 269.61 KB

30.11.-0001

02.03.2021

Příloha č 5 Výzvy Fotodokumentace

Soubor ZIP 14.76 MB

30.11.-0001

02.03.2021

Dražební vyhláška č. j. 034Ex 476-08-115.pdf

Soubor PDF 141.05 KB

01.02.2021

02.03.2021

Usnesení s vyhláškou určení data úmrtí Mičán č j 26 Nc 1411-2019-10.pdf

Soubor PDF 144.02 KB

01.02.2021

01.03.2021

Policie ČR pátrání po majiteli zveřejněných věcí.pdf

Soubor PDF 3.06 MB

24.08.2020

01.03.2021

Nařízené dražební jednání EX Mgr Zdeněk Pánek Děčín č j 112 EX 2019-16-269.pdf

Soubor PDF 164.13 KB

14.12.2020

26.02.2021

Stanovení přechodné úpravy provozu-Straškov-Vodochody

Složka souborů

10.02.2021

26.02.2021

Potvrzené DIO Straškov Vodochody

Soubor PDF 1.66 MB

10.02.2021

26.02.2021

Straškov Vodochody

Soubor DOC 107.00 KB

10.02.2021

26.02.2021

Dražební vyhláška č. j. 167 EX 3631-17-220.pdf

Soubor PDF 700.41 KB

25.01.2021

25.02.2021

Vyhláška Sedloň OS Litoměřice č.j. 26NC 1405-2020-24

Složka souborů

25.01.2021

25.02.2021

Sadloňusn čl 23 OS Litoměrice

Soubor PDF 151.59 KB

25.01.2021

25.02.2021

Sedlon vyhlaska OD Litoměrice

Soubor PDF 145.44 KB

25.01.2021

25.02.2021

Vyhláška Sedloň OS Litoměřice č.j. 26NC 1405-2020-24

Složka souborů

25.01.2021

25.02.2021

Sadloňusn čl 23 OS Litoměrice

Soubor PDF 151.59 KB

25.01.2021

25.02.2021

Sedlon vyhlaska OD Litoměrice

Soubor PDF 145.44 KB

25.01.2021

25.02.2021

Oznámení nálezu - mobilní telefon.docx

Soubor DOC 14.01 KB

09.02.2021

25.02.2021

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo náměstí

Složka souborů

09.02.2021

24.02.2021

Husovo náměstí trhy.doc

Soubor DOC 110.00 KB

09.02.2021

24.02.2021

Husovo nám trhy DIO.pdf

Soubor PDF 4.27 MB

09.02.2021

24.02.2021

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo náměstí, trhy

Složka souborů

09.02.2021

24.02.2021

Husovo nám trhy DIO

Soubor PDF 4.27 MB

09.02.2021

24.02.2021

Husovo náměstí trhy

Soubor DOC 110.00 KB

09.02.2021

24.02.2021

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Roudnický košt

Složka souborů

09.02.2021

24.02.2021

09.02.2021

24.02.2021

Roudnický košt

Soubor DOC 110.50 KB

09.02.2021

24.02.2021

Výběrové řízení odborný referent stavebního úřadu.pdf

Soubor PDF 104.29 KB

02.02.2021

22.02.2021

Výběrové řízení odborný referent stavebního úřadu

Soubor PDF 104.29 KB

02.02.2021

22.02.2021

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Švermova

Složka souborů

04.02.2021

19.02.2021

Švermova povrchy.doc

Soubor DOC 112.50 KB

04.02.2021

19.02.2021

Švermova DIO povrchy.pdf

Soubor PDF 2.49 MB

04.02.2021

19.02.2021

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941

Složka souborů

30.11.-0001

19.02.2021

23b VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ-dveře

Soubor PDF 760.33 KB

30.11.-0001

19.02.2021

D 1 1 2 Zateplení podlah půdních prostor

Soubor RAR 2.47 MB

30.11.-0001

19.02.2021

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci I

Soubor PDF 196.69 KB

30.11.-0001

19.02.2021

OPZP 11109 ZS Karla Jerábka NN Z18-11109

Soubor PDF 1.62 MB

30.11.-0001

19.02.2021

Příloha č 4 Identifikace uchazeče

Soubor DOC 14.82 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Příloha č 5 Závazný vzor smlouvy

Soubor DOC 87.02 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Příloha č 6 Soupis prací s výkazem výměr Výměna výplní otvorů

Soubor XLS 180.93 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Příloha č 7 Soupis prací s výkazem výměr Zateplení podlahy půdních prostor

Soubor XLS 105.54 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Příloha č 8 Soupis prací s výkazem výměr Stavební část vzduchotechnika a elektroinstalace

Soubor XLS 194.72 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Přílohy č 2-3 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů

Soubor DOC 75.50 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Soubor PDF 324.24 KB

30.11.-0001

19.02.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Soubor PDF 216.51 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Výzva k podání nabídky

Soubor PDF 248.41 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Zadávací dokumentace

Soubor PDF 505.51 KB

30.11.-0001

19.02.2021

Příloha č 1 Projektová dokumentace 1

Soubor RAR 66.60 MB

30.11.-0001

19.02.2021

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu-Náměstí 28.října, Švermova rekonstrukce povrchů

Složka souborů

04.02.2021

19.02.2021

Švermova DIO povrchy

Soubor PDF 2.49 MB

04.02.2021

19.02.2021

Švermova povrchy

Soubor DOC 112.50 KB

04.02.2021

19.02.2021

Opatření obecné povahy - Zrušení přejezdu P2485 Břežany n.O..doc

Soubor DOC 104.50 KB

03.02.2021

18.02.2021

Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice n-L.pdf

Soubor PDF 483.93 KB

08.02.2021

18.02.2021

Dražební vyhláška 134 EX 05440-12-459.pdf

Soubor PDF 805.53 KB

13.01.2021

18.02.2021

ELEKTRONICKÉ DRAŽEBNÍ JEDNÁNÍ Mgr Jan Peroutka č j 135EX 664-20-145.pdf

Soubor PDF 180.35 KB

11.01.2021

18.02.2021

Dražební vyhláška spis. zn. 134 EX 5440-12 - 459 dražba nemovitosti.pdf

Soubor PDF 380.47 KB

20.01.2021

18.02.2021

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sladkovského

Složka souborů

03.02.2021

17.02.2021

Sladkovského uzávěra.doc

Soubor DOC 111.00 KB

03.02.2021

17.02.2021

Sladkovského DIO.pdf

Soubor PDF 455.82 KB

03.02.2021

17.02.2021

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu-Sladkovského rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Složka souborů

03.02.2021

17.02.2021

Sladkovského DIO

Soubor PDF 455.82 KB

03.02.2021

17.02.2021

Sladkovského uzávěra

Soubor DOC 111.00 KB

03.02.2021

17.02.2021

Výběrová řízení personální

Složka souborů

19.01.2021

11.02.2021

Výběrové řízení referent sociálních věcí ochrana dětí

Soubor PDF 106.49 KB

19.01.2021

11.02.2021

Nařízení města č. 1-2021 o placeném stání.pdf

Soubor PDF 414.55 KB

27.01.2021

11.02.2021

dražební vyhláška č. j. 139020.pdf

Soubor PDF 489.37 KB

19.01.2021

11.02.2021

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2614-1 k.ú. Rce

Složka souborů

26.01.2021

11.02.2021

Záměr výpůjčky části pozemku parc č 2614-1.pdf

Soubor PDF 305.23 KB

26.01.2021

11.02.2021

Záměr výpůjčky části pozemku parc č 2614-1.docx

Soubor DOC 32.73 KB

26.01.2021

11.02.2021

Výběrové řízení referent sociálních věcí ochrana dětí.pdf

Soubor PDF 106.49 KB

19.01.2021

11.02.2021

Odročení dražba movitých věcí JUDr Mareš 124 EX 2382-20-79 Gujdová.pdf

Soubor PDF 126.88 KB

19.11.2020

04.02.2021

Návrh opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu pozemních komunikací Husovo náměstí

Složka souborů

20.01.2021

04.02.2021

Husovo náměstí místní úprava DIO.pdf

Soubor PDF 3.52 MB

20.01.2021

04.02.2021

Husovo náměstí místní úprava.doc

Soubor DOC 99.00 KB

20.01.2021

04.02.2021

Dražební vyhláška odročení 3.2.2021 JUDr Mareš 124 EX 1134-11-1027 .pdf

Soubor PDF 114.40 KB

03.11.2020

03.02.2021

Usnesení Ustanovení opatrovníka.pdf

Soubor PDF 69.29 KB

18.01.2021

03.02.2021

Usnesení s vyhláškou Jiří Janák 1957 č j 26NC 1408-2019-9 Okresní soud Litoměřice.pdf

Soubor PDF 149.07 KB

05.01.2021

03.02.2021

Návrh Změny č.1 ÚP Martiněves - veřejné projednání

Složka souborů

22.12.2020

02.02.2021

Změna č 1 UP Martiněves N52.pdf

Soubor PDF 5.30 MB

22.12.2020

02.02.2021

vyhláška.pdf

Soubor PDF 1.31 MB

22.12.2020

02.02.2021

S01 Schema zmen.pdf

Soubor PDF 1.21 MB

22.12.2020

02.02.2021

OOP Z1 návrh.pdf

Soubor PDF 561.60 KB

22.12.2020

02.02.2021

06 Sirsi vztahy.pdf

Soubor PDF 1.48 MB

22.12.2020

02.02.2021

22.12.2020

02.02.2021

04 Koordinacni vykres.pdf

Soubor PDF 2.31 MB

22.12.2020

02.02.2021

22.12.2020

02.02.2021

02 Hlavni vykres.pdf

Soubor PDF 1.75 MB

22.12.2020

02.02.2021

01 Výkres základního členění území.pdf

Soubor PDF 731.77 KB

22.12.2020

02.02.2021

Informace O Návrhu Veřejnoprávní Smlouvy-Novostavba RD oplocení a přípojky vodovodu a prodloužení vodovodu Chodouny Lounky.pdf

Soubor PDF 120.32 KB

25.01.2021

02.02.2021

Odročení elektronické dražby 148 EX 159-18-64 Nam Ta Quang na neurčito.pdf

Soubor PDF 120.80 KB

29.10.2020

31.01.2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - Husovo náměstí trhy

Složka souborů

14.01.2021

29.01.2021

Husovo náměstí trhy přechodná úprava.doc

Soubor DOC 110.00 KB

14.01.2021

29.01.2021

Husovo náměstí místní úprava DIO.pdf

Soubor PDF 3.52 MB

14.01.2021

29.01.2021

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Rvačov

Složka souborů

13.01.2021

28.01.2021

Rvačov1 stan.doc

Soubor DOC 109.00 KB

13.01.2021

28.01.2021

13.01.2021

28.01.2021

Oznámení o zahájení územního řízení – Výstavba optické sítě Radešín u Martiněvsi.pdf

Soubor PDF 391.00 KB

11.01.2021

27.01.2021

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021.pdf

Soubor PDF 424.30 KB

11.01.2021

26.01.2021

Dražební vyhláška č. 032-26Z-2020.pdf

Soubor PDF 494.90 KB

31.12.2020

26.01.2021

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Kyškovice

Složka souborů

10.01.2019

25.01.2021

Změna_č_2_UP_Kyškovice_text.pdf

Soubor PDF 8.56 MB

10.01.2019

25.01.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.pdf

Soubor PDF 540.76 KB

10.01.2019

25.01.2021

P_Kyškovice_text_UZ_po_ZM2.pdf

Soubor PDF 302.75 KB

10.01.2019

25.01.2021

protokol_15012019-091132.pdf

Soubor PDF 38.05 KB

10.01.2019

25.01.2021

protokol_15012019-090838.pdf

Soubor PDF 38.04 KB

10.01.2019

25.01.2021

10.01.2019

25.01.2021

Oznámení o provádění stavby dvou NN kabelů .pdf

Soubor PDF 1.21 MB

10.01.2019

25.01.2021

04_Koordinacni_vykres_UZ_po_ZM2 .pdf

Soubor PDF 1.06 MB

10.01.2019

25.01.2021

05_Sirsi_vztahy.pdf

Soubor PDF 1.29 MB

10.01.2019

25.01.2021

04_Koordinacni_vykres.pdf

Soubor PDF 922.35 KB

10.01.2019

25.01.2021

10.01.2019

25.01.2021

03_VPS_UZ_po_ZM2.pdf

Soubor PDF 625.78 KB

10.01.2019

25.01.2021

02_Hlavni_vykres_UZ_po_ZM 2.pdf

Soubor PDF 820.37 KB

10.01.2019

25.01.2021

01_Zakladni_cleneni_uzemi_UZ_po_ZM2.pdf

Soubor PDF 655.06 KB

10.01.2019

25.01.2021

02_Hlavni_vykres.pdf

Soubor PDF 677.06 KB

10.01.2019

25.01.2021

01_Zakladni_cleneni_uzemi.pdf

Soubor PDF 637.39 KB

10.01.2019

25.01.2021

Oznámení OŽP - č. j. 422-2021.pdf

Soubor PDF 622.57 KB

07.01.2021

24.01.2021

Omezený provoz na finančních úřadech.pdf

Soubor PDF 923.58 KB

04.01.2021

23.01.2021

Oznámení nálezu - bankovka.docx

Soubor DOC 16.33 KB

06.01.2021

22.01.2021

Nařízení města č. 4-2020 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích platné od 1.2.2021.pdf

Soubor PDF 3.15 MB

05.01.2021

21.01.2021

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků.pdf

Soubor PDF 126.73 KB

20.10.2020

20.01.2021

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 2131-08-402.pdf

Soubor PDF 699.22 KB

25.11.2020

12.01.2021

VZ - Arboristické ošetření dřevin na Karlově náměstí a Městském hřbitově v Roudnici nad Labem

Složka souborů

21.12.2020

07.01.2021

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 346.92 KB

21.12.2020

07.01.2021

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 220.93 KB

21.12.2020

07.01.2021

Příloha č 4 Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 49.97 KB

21.12.2020

07.01.2021

Přílohy č 1 a č 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.00 KB

21.12.2020

07.01.2021

Příloha č 7 ZD Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření – Městský hřbitov.pdf

Soubor PDF 321.61 KB

21.12.2020

07.01.2021

Příloha č 6 ZD – Dendrologický průzkum a návrh pěstebních opatření Karlovo náměstí.pdf

Soubor PDF 169.06 KB

21.12.2020

07.01.2021

Příloha č 5 ZD – Výkaz výměr k ocenění.xls

Soubor XLS 135.00 KB

21.12.2020

07.01.2021

Příloha č 3 ZD – Technická zpráva.pdf

Soubor PDF 2.70 MB

21.12.2020

07.01.2021

Oznámení o změně způsobu otevírání obálek s nabídkami.pdf

Soubor PDF 196.15 KB

21.12.2020

07.01.2021

Usnesení z 12. veřejného zasedání ZM Roudnice n.L..pdf

Soubor PDF 436.15 KB

28.12.2020

07.01.2021

Oznámení č.j. OŽP-47428-2020-G-149 Rezidence Říp.pdf

Soubor PDF 1.40 MB

21.12.2020

06.01.2021

Oznámení č.j. OŽP-47428-2020-G-149 Rezidence Říp.pdf

Soubor PDF 1.40 MB

21.12.2020

06.01.2021

Dražební vyhláška č. j. 55 EX 3-20-367 Mgr. Němec Luděk.pdf

Soubor PDF 187.81 KB

27.11.2020

04.01.2021

Dražební vyhláška č. j. 55 EX 3-20-368 Mgr. Němec Luděk.pdf

Soubor PDF 187.71 KB

27.11.2020

04.01.2021

Obecně závazná vyhláška o omezení hlučných činností - OŽP.pdf

Soubor PDF 838.23 KB

18.12.2020

03.01.2021

SONO - žádost o zveřejnění č. 2-2019.pdf

Soubor PDF 185.80 KB

25.04.2019

31.12.2020

Mezinárodní výzkum Česká rodina.pdf

Soubor PDF 96.85 KB

24.11.2020

31.12.2020

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4228-59 a části pozemku 2865 4

Složka souborů

10.12.2020

28.12.2020

Záměr prodeje části poz 4228 59 a části poz 2865 4.pdf

Soubor PDF 327.83 KB

10.12.2020

28.12.2020

Záměr prodeje části poz 4228 59 a části poz 2865 4 (1).pdf

Soubor PDF 201.47 KB

10.12.2020

28.12.2020

Závěr zjišťovacího řízení PZKO 2020.pdf

Soubor PDF 277.84 KB

10.12.2020

26.12.2020

Výzva k podání nabídky - Dodávka masa do školní jídelny v roce 2021

Složka souborů

15.12.2020

25.12.2020

Příloha č 1 Výzvy Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx

Soubor XLS 12.12 KB

15.12.2020

25.12.2020

Příloha č 2 Výzvy Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx

Soubor DOC 25.29 KB

15.12.2020

25.12.2020

Příloha č 3 Výzvy Technické požadavky.pdf

Soubor PDF 181.01 KB

15.12.2020

25.12.2020

Příloha č 4 Výzvy Čestné prohlášení o splnění všech technických požadavků.docx

Soubor DOC 24.00 KB

15.12.2020

25.12.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 2.72 MB

15.12.2020

25.12.2020

Záměr pachtu části pozemku p.č. 3830

Složka souborů

07.12.2020

23.12.2020

Záměr pachtu části p č 3830.pdf

Soubor PDF 299.27 KB

07.12.2020

23.12.2020

Záměr pachtu části p č 3830- .pdf

Soubor PDF 112.60 KB

07.12.2020

23.12.2020

Výsledky voleb - Vražkov.pdf

Soubor PDF 257.31 KB

13.12.2020

23.12.2020

Oznámení nálezu - věci z nalezeného odcizeného vozidla.pdf

Soubor PDF 155.25 KB

07.12.2020

23.12.2020

XIII RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 244.72 KB

10.12.2019

20.12.2020

XIV RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 187.41 KB

10.12.2019

20.12.2020

záměr pachtu p.č. 3776-3

Složka souborů

03.12.2020

19.12.2020

záměr pachtu p č 3776-3.pdf

Soubor PDF 328.69 KB

03.12.2020

19.12.2020

záměr pachtu p č 3776-3-.pdf

Soubor PDF 125.18 KB

03.12.2020

19.12.2020

Rozhodnutí - nakládání s povrchovými vodami - Libotenice.pdf

Soubor PDF 1.85 MB

02.12.2020

18.12.2020

Dražební vyhláška Prokonzulta č j 20200207.pdf

Soubor PDF 312.26 KB

16.11.2020

16.12.2020

Dražební vyhláška č.j. 067 EX 17783-15-416.pdf

Soubor PDF 138.11 KB

16.11.2020

16.12.2020

Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko - 15.12.2020

Složka souborů

26.11.2020

16.12.2020

Podřipsko FIN 10-2020.pdf

Soubor PDF 3.83 MB

26.11.2020

16.12.2020

Podřipsko návrh rozpočtu 2021.xls

Soubor XLS 33.00 KB

26.11.2020

16.12.2020

Pozvánka na VH 15 12 2020 doc.pdf

Soubor PDF 35.17 KB

26.11.2020

16.12.2020

Dražební vyhláška č.j. 067 EX 17783-15-414.pdf

Soubor PDF 182.87 KB

15.11.2020

15.12.2020

Dražební vyhláška č. j. 067 EX 17783-15-415.pdf

Soubor PDF 158.88 KB

15.11.2020

15.12.2020

Dražební vyhláška č j 180EX 7226-10-83 Jiří Michalec EX Zuzana Sobíšková.pdf

Soubor PDF 178.53 KB

29.10.2020

11.12.2020

SONO - Pozvánka na členskou schůzi 10.12.2020, Návrh rozpočtu na rok 2022 - 2023

Složka souborů

24.11.2020

11.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021.pdf

Soubor PDF 508.73 KB

24.11.2020

11.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 2023.pdf

Soubor PDF 684.02 KB

24.11.2020

11.12.2020

FIN 1 9 2020.docx

Soubor DOC 288.94 KB

24.11.2020

11.12.2020

Pozvánka .pdf

Soubor PDF 593.74 KB

24.11.2020

11.12.2020

12 veřejné zasedání Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 506.78 KB

30.11.2020

10.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026.pdf

Soubor PDF 301.87 KB

20.11.2020

10.12.2020

Návrh rozpočtu města na rok 2021.pdf

Soubor PDF 445.33 KB

20.11.2020

10.12.2020

Oznámení nálezu - peněženka 2.docx

Soubor DOC 16.31 KB

24.11.2020

10.12.2020

Změna návrhu opatření obecné povahy - návrh místní úpravy Rvačov

Složka souborů

20.11.2020

05.12.2020

20.11.2020

05.12.2020

20.11.2020

05.12.2020

Záměr rozšíření počtu nájemců díl p č 3831-1.pdf

Soubor PDF 327.90 KB

18.11.2020

04.12.2020

Usnesení ustanovení opatrovníka.pdf

Soubor PDF 202.24 KB

13.11.2020

30.11.2020

Dražební vyhláška ex. úřad Šumperk.pdf

Soubor PDF 357.31 KB

14.10.2020

30.11.2020

XII RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 260.97 KB

18.11.2019

28.11.2020

Záměr pachtu pozemku p č 4057-16.pdf

Soubor PDF 319.19 KB

11.11.2020

27.11.2020

Zahájení OOP na zrušení želwezničního přejezdu P2485 v Břežanech nad Ohří.doc

Soubor DOC 100.50 KB

12.11.2020

27.11.2020

VZ - Dodávka switchů, UPS a příslušenství pro MěÚ Roudnice nad Labem

Složka souborů

26.10.2020

26.11.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.50 KB

26.10.2020

26.11.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 63.50 KB

26.10.2020

26.11.2020

Příloha č 4 ZD Podrobná specifikace dodávky.xlsx

Soubor XLS 54.51 KB

26.10.2020

26.11.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 206.97 KB

26.10.2020

26.11.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 323.20 KB

26.10.2020

26.11.2020

Dražební vyhláška č. j. 124 EX 2382-20-61.pdf

Soubor PDF 75.15 KB

26.10.2020

26.11.2020

3-2020 Nařízení o placeném stání motor. vozidel na vymezených místních komunikacích.pdf

Soubor PDF 610.73 KB

11.11.2020

25.11.2020

Dražební vyhláška Č. j. 110 Ex 2003-18-661.pdf

Soubor PDF 217.36 KB

15.10.2020

24.11.2020

OOP veřejná vyhláška obec Hrobce.pdf

Soubor PDF 277.72 KB

15.10.2020

18.11.2020

XII.Rozpočtové opatření RM.pdf

Soubor PDF 70.80 KB

15.11.2018

15.11.2020

Oznámení o zahájení společného řízení č.j. 41774-2020 - Libotenice.pdf

Soubor PDF 757.77 KB

29.10.2020

14.11.2020

Oznámení koncepce Zlepšování kvality ovzduší SZ.pdf

Soubor PDF 897.37 KB

29.10.2020

14.11.2020

Referent odbor dopravy zkušební komisař .pdf

Soubor PDF 101.81 KB

26.10.2020

13.11.2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Přístavba ke stavající budově mateřské školky Pampeliška Roudnice nad Labem Na Vyhlídce č.p. 2275.pdf

Soubor PDF 109.75 KB

27.10.2020

12.11.2020

Výzva zjednání nápravy Bříza čp. 114.pdf

Soubor PDF 179.49 KB

22.10.2020

09.11.2020

Územní rozhodnutí - rekonstrukce a rozšíření VO ul. Neklanova-Okružní.pdf

Soubor PDF 485.37 KB

22.10.2020

09.11.2020

záměr pachtu části pozemku p č 3687-2 .pdf

Soubor PDF 303.73 KB

23.10.2020

08.11.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III-26115 Vetlá Mastířovice

Složka souborů

23.10.2020

07.11.2020

Vetlá Mastířovice.pdf

Soubor PDF 313.76 KB

23.10.2020

07.11.2020

Vetlá Mastířovice.doc

Soubor DOC 113.00 KB

23.10.2020

07.11.2020

VZ - Nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD

Složka souborů

12.10.2020

05.11.2020

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE VZ „Nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD“ .pdf

Soubor PDF 242.68 KB

12.10.2020

05.11.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

12.10.2020

05.11.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 72.00 KB

12.10.2020

05.11.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I .pdf

Soubor PDF 256.75 KB

12.10.2020

05.11.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 202.95 KB

12.10.2020

05.11.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 336.05 KB

12.10.2020

05.11.2020

Dražební vyhláška- č. j. 124 EX1134-11-945.pdf

Soubor PDF 129.46 KB

11.09.2020

04.11.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava vozovky Kyškovice Vetlá

Složka souborů

19.10.2020

03.11.2020

Kyškovice Vetlá.doc

Soubor DOC 114.00 KB

19.10.2020

03.11.2020

Kyškovice Vetlá DIO.pdf

Soubor PDF 2.29 MB

19.10.2020

03.11.2020

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN.pdf

Soubor PDF 103.91 KB

13.10.2020

03.11.2020

Rozhodnutí o registraci nové Volby ZO Vražkov 2020.pdf

Soubor PDF 336.09 KB

22.10.2020

30.10.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf

Soubor PDF 107.92 KB

13.10.2020

29.10.2020

VZ - Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na stavební

Složka souborů

25.09.2020

28.10.2020

Oznámení o změně způsobu otevírání obálek.pdf

Soubor PDF 190.52 KB

25.09.2020

28.10.2020

Přílohy č. 1 a 2 ZD - Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.00 KB

25.09.2020

28.10.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 57.50 KB

25.09.2020

28.10.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 210.75 KB

25.09.2020

28.10.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 328.66 KB

25.09.2020

28.10.2020

Zrušení MVE Mnetěš.pdf

Soubor PDF 1.07 MB

13.10.2020

28.10.2020

Nové volby do ZO Vražkov oznámení o losování čísel volebních stran na hlas. lístku.docx

Soubor DOC 21.48 KB

19.10.2020

27.10.2020

Oznámení nálezu N-25-2020.docx

Soubor DOC 16.24 KB

09.10.2020

24.10.2020

Územní Rozhodnutí LT-Roudnice nad Labem ppč. 3754-23 smyčka.pdf

Soubor PDF 199.83 KB

08.10.2020

24.10.2020

XI.Rozpočtové opatření RM (1).pdf

Soubor PDF 296.49 KB

23.10.2018

23.10.2020

Upozorneni k odstraneni a oklesteni stromovi.pdf

Soubor PDF 73.77 KB

22.09.2020

22.10.2020

Změna č.9 ÚP Roudnice n.L. - oznámení o vydání

Složka souborů

06.10.2020

22.10.2020

06.10.2020

22.10.2020

P ROUDNICE N L PO ZM 9 01 VÝKRES ZČÚ.pdf

Soubor PDF 1.71 MB

06.10.2020

22.10.2020

P ROUDNICE N L PO ZM 9 02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf

Soubor PDF 2.85 MB

06.10.2020

22.10.2020

P ROUDNICE N L PO ZM 9 03 VÝKRES VPS VPO.pdf

Soubor PDF 1.62 MB

06.10.2020

22.10.2020

P ROUDNICE N L PO ZM 9 04 KOORD VÝKRES.pdf

Soubor PDF 6.68 MB

06.10.2020

22.10.2020

P ROUDNICE N L PO ZMč 9 ZPRÁVA.pdf

Soubor PDF 612.55 KB

06.10.2020

22.10.2020

veřejná vyhláška.pdf

Soubor PDF 626.99 KB

06.10.2020

22.10.2020

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 01 VÝKRES ZČÚ.pdf

Soubor PDF 1.77 MB

06.10.2020

22.10.2020

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf

Soubor PDF 2.70 MB

06.10.2020

22.10.2020

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 03 VÝKRES VPS VPO.pdf

Soubor PDF 1.56 MB

06.10.2020

22.10.2020

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L 04 KOORD VÝKRES.pdf

Soubor PDF 6.01 MB

06.10.2020

22.10.2020

ZMĚNA č 9 ÚP ROUDNICE N L ZPRÁVA.pdf

Soubor PDF 1.95 MB

06.10.2020

22.10.2020

Oznámení nálezu – mobilní telefon IPHONE s pouzdrem YENKEE.docx

Soubor DOC 16.23 KB

06.10.2020

21.10.2020

IV RO ZM 2019.pdf

Soubor PDF 265.47 KB

09.10.2019

19.10.2020

X RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 259.33 KB

09.10.2019

19.10.2020

Oznámení o zrušení výběrového řízení.pdf

Soubor PDF 179.29 KB

09.10.2020

19.10.2020

Dražební vyhláška Dobrovolná opakovaná dražba Ústecký kraj.pdf

Soubor PDF 475.38 KB

08.09.2020

16.10.2020

VZ - Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii Roudnice nad Labem

Složka souborů

29.09.2020

16.10.2020

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE VZ „Pořízení vozidla na alternativní pohon pro Městskou policii v Roudnici nad Labem“.pdf

Soubor PDF 205.66 KB

29.09.2020

16.10.2020

Oznámení o změně způsobu otevírání obálek.pdf

Soubor PDF 171.47 KB

29.09.2020

16.10.2020

Přílohy č 1 a 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.00 KB

29.09.2020

16.10.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 68.50 KB

29.09.2020

16.10.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 221.66 KB

29.09.2020

16.10.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 323.16 KB

29.09.2020

16.10.2020

Usnesení z 6. veřejného zasedání ZM Roudnice n. L. .pdf

Soubor PDF 582.91 KB

26.09.2019

15.10.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Hálkova rekonstrukce

Složka souborů

30.09.2020

15.10.2020

30.09.2020

15.10.2020

Hálkova SMP.doc

Soubor DOC 112.50 KB

30.09.2020

15.10.2020

VOLBY kraje 2020 - výsledky.xls

Soubor XLS 66.50 KB

03.10.2020

13.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3-2020.pdf

Soubor PDF 477.19 KB

01.10.2020

11.10.2020

Výzva Vyjádření k podanému odvolání.pdf

Soubor PDF 199.09 KB

24.09.2020

10.10.2020

Oznámení o správním řízení OT-17-2020 Irena Neffeová.doc

Soubor DOC 27.00 KB

24.09.2020

10.10.2020

Dražební jednání č j 124 EX 1134-11-861 ze dne 15 7 2020 JUDr. Ondřej Mareš.pdf

Soubor PDF 116.21 KB

15.07.2020

09.10.2020

Zahájení Územního ŘízeníRekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Neklanova-Okružní Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 142.85 KB

23.09.2020

09.10.2020

Nákup techniky pro distanční výuku pro Základní školu Roudnice nad Labem

Složka souborů

01.10.2020

09.10.2020

Příloha č 1 Výzvy.pdf

Soubor PDF 128.33 KB

01.10.2020

09.10.2020

Příloha č 2 Výzvy.docx

Soubor DOC 26.69 KB

01.10.2020

09.10.2020

Příloha č 3 Výzvy.xlsx

Soubor XLS 12.44 KB

01.10.2020

09.10.2020

Příloha č 4 Výzvy.docx

Soubor DOC 43.89 KB

01.10.2020

09.10.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 1.95 MB

01.10.2020

09.10.2020

VŘ Referent OSV sociální pracovník.pdf

Soubor PDF 110.11 KB

14.09.2020

09.10.2020

Informace O Návrhu Veřejnoprávní Smlouvy Přístavba ke stávající budově mateřské školky Pampeliška Roudnice nad Labem č.p. 2275.pdf

Soubor PDF 104.72 KB

30.09.2020

08.10.2020

N-22-2020 Oznámení nálezu dětský batoh.docx

Soubor DOC 13.40 KB

22.09.2020

08.10.2020

Usnesení z 11. veřejného zasedání ZM Roudnice n.L..pdf

Soubor PDF 582.14 KB

22.09.2020

08.10.2020

Podávání kandidátních listin pro nové volby do Zastupitelstva obce Vražkov.pdf

Soubor PDF 477.85 KB

02.09.2020

07.10.2020

Nové volby do Zastupitelstva obve Vražkov 12 12 2020.pdf

Soubor PDF 351.68 KB

02.09.2020

07.10.2020

Výběrové řízení na prodej pozemku pč 3950 4.pdf

Soubor PDF 547.56 KB

21.09.2020

07.10.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Dobříň

Složka souborů

21.09.2020

06.10.2020

Dobříň Neu.pdf

Soubor PDF 92.44 KB

21.09.2020

06.10.2020

Dobříň Neu.doc

Soubor DOC 113.00 KB

21.09.2020

06.10.2020

Elektronická dražba č.j. 137 Ex 26177-10-114JUDr Petr Kocián Ex. úřad Brno.pdf

Soubor PDF 171.24 KB

03.08.2020

06.10.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Hornická protlak

Složka souborů

21.09.2020

06.10.2020

21.09.2020

06.10.2020

21.09.2020

06.10.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje.pdf

Soubor PDF 282.18 KB

14.09.2020

04.10.2020

Telefony do volebních místností - volby do krajů 2020 správní obvod Roudnice nad Labem.xlsx

Soubor XLS 12.28 KB

23.09.2020

03.10.2020

Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvlášní volební schránky.pdf

Soubor PDF 111.07 KB

22.09.2020

01.10.2020

Dražební vyhláška 191 EX 1490-19-120 Mgr Jan Beneš.pdf

Soubor PDF 177.56 KB

26.08.2020

01.10.2020

Nařízení SVS - tularemie - Mnetes.pdf

Soubor PDF 365.58 KB

16.06.2020

30.09.2020

POZVÁNKA na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipsko 29. 9. 2020.pdf

Soubor PDF 37.55 KB

07.09.2020

30.09.2020

Změna č.1 ÚP Žabovřesky n.O. - oznámení o vydání

Složka souborů

15.09.2020

30.09.2020

01 Výkres základního členění území.pdf

Soubor PDF 325.84 KB

15.09.2020

30.09.2020

02 Hlavni vykres.pdf

Soubor PDF 797.84 KB

15.09.2020

30.09.2020

15.09.2020

30.09.2020

04 Koordinacni vykres.pdf

Soubor PDF 1.18 MB

15.09.2020

30.09.2020

15.09.2020

30.09.2020

15.09.2020

30.09.2020

06 Sirsi vztahy.pdf

Soubor PDF 1.49 MB

15.09.2020

30.09.2020

S1 Schema vodniho hospodarstvi.pdf

Soubor PDF 340.75 KB

15.09.2020

30.09.2020

S2 Schema energetiky a spoju.pdf

Soubor PDF 383.39 KB

15.09.2020

30.09.2020

S3 Schema povodnovych rizik.pdf

Soubor PDF 427.82 KB

15.09.2020

30.09.2020

S4 Schema zmen.pdf

Soubor PDF 537.21 KB

15.09.2020

30.09.2020

Vyhláška.pdf

Soubor PDF 309.47 KB

15.09.2020

30.09.2020

Změna č 1 UP Žabovřesky.pdf

Soubor PDF 2.45 MB

15.09.2020

30.09.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2026.pdf

Soubor PDF 226.20 KB

24.08.2020

30.09.2020

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Ctiněves včetně Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Ctiněves

Složka souborů

31.08.2020

29.09.2020

veřejná vyhláška.pdf

Soubor PDF 616.90 KB

31.08.2020

29.09.2020

zpráva o uplatnovanínávrh zadání změny č 1.pdf

Soubor PDF 552.21 KB

31.08.2020

29.09.2020

VZ - Nový webový portál města Roudnice nad Labem

Složka souborů

08.09.2020

24.09.2020

1 příloha č 1 kryci list.docx

Soubor DOC 191.21 KB

08.09.2020

24.09.2020

2 příloha č 2 Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.docx

Soubor DOC 191.04 KB

08.09.2020

24.09.2020

3 příloha č 3 Čestné prohlášení seznam významných služeb.docx

Soubor DOC 192.23 KB

08.09.2020

24.09.2020

4 Příloha č 4 Seznam zpracovatelského týmu.docx

Soubor DOC 194.50 KB

08.09.2020

24.09.2020

5 Příloha č 5 Čestné prohlášení člena zpracovatelského týmu-zpracovatele.doc

Soubor DOC 229.50 KB

08.09.2020

24.09.2020

6 Příloha č 6 Závazný návrh Smlouvy.docx

Soubor DOC 224.41 KB

08.09.2020

24.09.2020

Příloha ke smlouvě č 2 Povinné sekce webu 2020.pdf

Soubor PDF 160.54 KB

08.09.2020

24.09.2020

Příloha ke smlouve č 1 Technicka specifikace.pdf

Soubor PDF 158.15 KB

08.09.2020

24.09.2020

Vysvětlení ZD I..pdf

Soubor PDF 195.17 KB

08.09.2020

24.09.2020

Vysvětlení ZD II .pdf

Soubor PDF 172.23 KB

08.09.2020

24.09.2020

Vysvětlení ZD III.pdf

Soubor PDF 174.51 KB

08.09.2020

24.09.2020

Vysvětlení ZD IV .pdf

Soubor PDF 211.89 KB

08.09.2020

24.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 232.57 KB

08.09.2020

24.09.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 465.24 KB

08.09.2020

24.09.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Cyklistické závody

Složka souborů

09.09.2020

24.09.2020

Cyklistické závody.pdf

Soubor PDF 98.08 KB

09.09.2020

24.09.2020

Cyklistické závody.doc

Soubor DOC 115.00 KB

09.09.2020

24.09.2020

VZ - Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Neklanova a Okružní v Roudnici nad

Složka souborů

08.09.2020

24.09.2020

Příloha č 5 ZD Výkaz výměr k ocenění.xlsx

Soubor XLS 17.07 KB

08.09.2020

24.09.2020

Přílohy č 1 a 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

08.09.2020

24.09.2020

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 56.59 KB

08.09.2020

24.09.2020

Příloha č 3 ZD Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 11.60 MB

08.09.2020

24.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 184.43 KB

08.09.2020

24.09.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 280.70 KB

08.09.2020

24.09.2020

Dražební vyhláška - č.j .70701.pdf

Soubor PDF 593.12 KB

17.08.2020

24.09.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Metrostav úprava

Složka souborů

09.09.2020

24.09.2020

Metrostav Stadická.pdf

Soubor PDF 313.29 KB

09.09.2020

24.09.2020

Metrostav Stadická.doc

Soubor DOC 110.50 KB

09.09.2020

24.09.2020

VZ - Rozšíření veřejného osvětlení mezi ulicemi Sluneční a 1. máje v Roudnici nad Labem

Složka souborů

08.09.2020

24.09.2020

Příloha č 5 ZD Výkaz výměr o ocenění.xlsx

Soubor XLS 17.78 KB

08.09.2020

24.09.2020

Přílohy č 1 a 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 74.50 KB

08.09.2020

24.09.2020

Příloha č 3 ZD Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 8.51 MB

08.09.2020

24.09.2020

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo rev.docx

Soubor DOC 58.70 KB

08.09.2020

24.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 181.20 KB

08.09.2020

24.09.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 289.09 KB

08.09.2020

24.09.2020

Rozhodnutí Vodovod a tlaková kanalizace Budyně nad Ohří .pdf

Soubor PDF 2.07 MB

08.09.2020

23.09.2020

Výzva k účasti na kontrolní prohlídce kú Bříza.pdf

Soubor PDF 86.53 KB

07.09.2020

23.09.2020

záměr pachtu pozemků 3549-1 a 4212-2.pdf

Soubor PDF 474.91 KB

07.09.2020

23.09.2020

VZ - Nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD - září

Složka souborů

07.09.2020

23.09.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.00 KB

07.09.2020

23.09.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh kupní smlouvy rev J&V.doc

Soubor DOC 69.00 KB

07.09.2020

23.09.2020

Vysvětlení ZD I..pdf

Soubor PDF 189.78 KB

07.09.2020

23.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 164.33 KB

07.09.2020

23.09.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 270.43 KB

07.09.2020

23.09.2020

N-20-2020 Oznámení nálezu dětský kočárek.docx

Soubor DOC 13.38 KB

07.09.2020

22.09.2020

VZ - Obnova válečného hrobu pruských vojáků v parku Josefa Hory v Roudnici

Složka souborů

04.09.2020

21.09.2020

Příloha č 4 ZD – Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 11.51 KB

04.09.2020

21.09.2020

Příloha č 5 ZD Investiční záměr.pdf

Soubor PDF 516.67 KB

04.09.2020

21.09.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

04.09.2020

21.09.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh Smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 55.43 KB

04.09.2020

21.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 171.30 KB

04.09.2020

21.09.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 272.93 KB

04.09.2020

21.09.2020

Návrh Opratření obecné povahy MURCE 32045-2020 Obec Hrobce .pdf

Soubor PDF 1.11 MB

18.08.2020

18.09.2020

Pozvánka na 11 veřejné zasedání Zastupitelstva města.pdf

Soubor PDF 621.12 KB

08.09.2020

17.09.2020

Návrh Změny č.5 ÚP Dušníky - veřejné projednání

Složka souborů

03.08.2020

17.09.2020

01 Zakladni cleneni uzemi.pdf

Soubor PDF 332.73 KB

03.08.2020

17.09.2020

02 Hlavni vykres.pdf

Soubor PDF 360.17 KB

03.08.2020

17.09.2020

03 Hlavni vykres VPS.pdf

Soubor PDF 339.09 KB

03.08.2020

17.09.2020

04 Hlavni vykres koncepce usporadani krajiny.pdf

Soubor PDF 338.14 KB

03.08.2020

17.09.2020

05 Koncepce veřejné infrastruktury doprava.pdf

Soubor PDF 316.76 KB

03.08.2020

17.09.2020

03.08.2020

17.09.2020

10 Koordinacni vykres.pdf

Soubor PDF 908.85 KB

03.08.2020

17.09.2020

03.08.2020

17.09.2020

12 Sirsi vztahy.pdf

Soubor PDF 1.69 MB

03.08.2020

17.09.2020

OOP Z5 návrh.pdf

Soubor PDF 307.00 KB

03.08.2020

17.09.2020

03.08.2020

17.09.2020

Změna č 5 UP Dušníky N52.pdf

Soubor PDF 1.14 MB

03.08.2020

17.09.2020

záměr pronájmu části pozemku p č 3687-2.pdf

Soubor PDF 311.15 KB

01.09.2020

17.09.2020

N 19 2020 Oznámení nálezu Černý dron.docx

Soubor DOC 13.36 KB

02.09.2020

17.09.2020

Změna místa konání 11. veřejného zasedání ZM Roudnice n L .pdf

Soubor PDF 355.86 KB

15.09.2020

17.09.2020

Dražební vyhláška- č. j. 124 EX 13827-15-157.pdf

Soubor PDF 183.41 KB

27.07.2020

16.09.2020

N-18-2020 mobilní telefon Motorola Oznámení nálezu.docx

Soubor DOC 13.35 KB

01.09.2020

16.09.2020

VZ - Nákup elektrických polohovacích lůžek

Složka souborů

31.08.2020

15.09.2020

Parametry el polohovací lůžka .pdf

Soubor PDF 153.23 KB

31.08.2020

15.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 438.79 KB

31.08.2020

15.09.2020

VZ - Myčka provozního nádobí

Složka souborů

31.08.2020

15.09.2020

Parametry myčky .pdf

Soubor PDF 151.81 KB

31.08.2020

15.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 438.64 KB

31.08.2020

15.09.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - kulturní akce Říp o.p.s

Složka souborů

31.08.2020

15.09.2020

31.08.2020

15.09.2020

kulturní akce DIO.pdf

Soubor PDF 1.12 MB

31.08.2020

15.09.2020

otevírání KD DIO.pdf

Soubor PDF 1.09 MB

31.08.2020

15.09.2020

Oznámení nálezu - peněženka.docx

Soubor DOC 16.01 KB

31.08.2020

14.09.2020

Oznámení o svolání 1 zasedání okrskových volebních komisí.pdf

Soubor PDF 494.95 KB

02.09.2020

14.09.2020

Oznámení nálezu Klíče od OA Toyota.docx

Soubor DOC 13.43 KB

25.08.2020

10.09.2020

VŘ Referent sociálních věcí sociální pracovník oddělení soc právní ochrany dětí.pdf

Soubor PDF 109.82 KB

24.08.2020

09.09.2020

Oznámení nálezu - sluneční brýle v pouzdře.docx

Soubor DOC 13.39 KB

24.08.2020

09.09.2020

Dražební vyhláška- č. j.130 EX 791-17-162- E 1.pdf

Soubor PDF 437.38 KB

28.07.2020

08.09.2020

VZ - Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě

Složka souborů

19.08.2020

07.09.2020

Priloha c. 1 Kryci list nabidky.docx

Soubor DOC 190.26 KB

19.08.2020

07.09.2020

Priloha c. 2 Cestne prohlaseni o splneni kvalifikacnich predpokladů.docx

Soubor DOC 191.11 KB

19.08.2020

07.09.2020

Priloha c. 3 Seznam významných sluzeb.docx

Soubor DOC 190.41 KB

19.08.2020

07.09.2020

Priloha c. 4 Seznam realizacniho týmu.docx

Soubor DOC 192.25 KB

19.08.2020

07.09.2020

Priloha c. 5 Cestne prohlaseni clena realizacniho tymu.doc

Soubor DOC 229.00 KB

19.08.2020

07.09.2020

Priloha c. 6 Zavazny navrh smlouvy o dilo koncepce dopravy.docx

Soubor DOC 215.98 KB

19.08.2020

07.09.2020

Priloha ke Smlouve c. 1 specifikace.docx

Soubor DOC 31.75 KB

19.08.2020

07.09.2020

Vysvetlení zadávacích podmínek.pdf

Soubor PDF 213.50 KB

19.08.2020

07.09.2020

Výzva k podání nabídek.pdf

Soubor PDF 389.31 KB

19.08.2020

07.09.2020

Oznámení o volných bytech k pronájmu.pdf

Soubor PDF 357.51 KB

19.08.2020

06.09.2020

Zastřešení bytového domu v Roudnici nad Labem Stavbařů 1789 1790.pdf

Soubor PDF 443.90 KB

19.08.2020

04.09.2020

Informace o počtu a sídle voleb okrsků volby do KZ.pdf

Soubor PDF 283.66 KB

13.08.2020

04.09.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Zažít Roudnici jinak 2020

Složka souborů

18.08.2020

03.09.2020

Zažít Roudnici jinak.pdf

Soubor PDF 452.01 KB

18.08.2020

03.09.2020

Zažít Roudnici jinak.doc

Soubor DOC 113.00 KB

18.08.2020

03.09.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - reko mostů na silnici III-24049

Složka souborů

18.08.2020

03.09.2020

Reko mostů.doc

Soubor DOC 114.50 KB

18.08.2020

03.09.2020

Roudnice n L DIO.pdf

Soubor PDF 2.14 MB

18.08.2020

03.09.2020

VZ - Obnova válečného hrobu pruských vojáků v parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Složka souborů

17.08.2020

02.09.2020

Příloha č 4 ZD – Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 11.51 KB

17.08.2020

02.09.2020

Příloha č 5 ZD Investiční záměr.pdf

Soubor PDF 516.67 KB

17.08.2020

02.09.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

17.08.2020

02.09.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh Smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 55.39 KB

17.08.2020

02.09.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 173.42 KB

17.08.2020

02.09.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 286.59 KB

17.08.2020

02.09.2020

Změna č.5 ÚP Vrbice - oznámení o vydání

Složka souborů

17.08.2020

01.09.2020

01 Zakladni cleneni uzemi ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 823.02 KB

17.08.2020

01.09.2020

01 Zakladni cleneni uzemi Z5.pdf

Soubor PDF 669.02 KB

17.08.2020

01.09.2020

02 Hlavni vykres ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 1.24 MB

17.08.2020

01.09.2020

02 Hlavni vykres Z5.pdf

Soubor PDF 674.20 KB

17.08.2020

01.09.2020

03 Hlavni vykres VPS ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 945.48 KB

17.08.2020

01.09.2020

03 Hlavni vykres VPS Z5.pdf

Soubor PDF 717.64 KB

17.08.2020

01.09.2020

04 Hlavni vykres koncepce usporadani krajiny ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 903.95 KB

17.08.2020

01.09.2020

05 Hlavni vykres koncepce verejne infrastruktury ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 957.45 KB

17.08.2020

01.09.2020

05 Hlavni vykres koncepce verejne infrastruktury Z5.pdf

Soubor PDF 664.97 KB

17.08.2020

01.09.2020

06 VPS ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 944.83 KB

17.08.2020

01.09.2020

17.08.2020

01.09.2020

07 Koordinacni vykres ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 2.68 MB

17.08.2020

01.09.2020

07 Koordinacni vykres Z5.pdf

Soubor PDF 933.60 KB

17.08.2020

01.09.2020

08 Sirsi vztahy.pdf

Soubor PDF 781.50 KB

17.08.2020

01.09.2020

17.08.2020

01.09.2020

OOP Vrbice Z5.pdf

Soubor PDF 251.41 KB

17.08.2020

01.09.2020

UP Vrbice text ÚZ Z5.pdf

Soubor PDF 302.39 KB

17.08.2020

01.09.2020

Vyhláška ÚP Vrbice.pdf

Soubor PDF 258.26 KB

17.08.2020

01.09.2020

Změna č 5 UP Vrbice text.pdf

Soubor PDF 6.17 MB

17.08.2020

01.09.2020

VŘ - Referent-ka odboru dopravy.pdf

Soubor PDF 96.32 KB

29.07.2020

31.08.2020

VZ - Veřejné osvětlení v ulici Hochmannova v Roudnici nad Labem

Složka souborů

07.07.2020

31.08.2020

Příloha č 1 k Vysvětlení ZD I Upravený výkaz výměr.xlsx

Soubor XLS 19.27 KB

07.07.2020

31.08.2020

Příloha č 5 ZD Výkaz výměr k ocenění.xlsx

Soubor XLS 19.39 KB

07.07.2020

31.08.2020

Příloha č 3 ZD Projektová dokumentace.rar

Soubor RAR 2.42 MB

07.07.2020

31.08.2020

Přílohy č 1-2 ZD.doc

Soubor DOC 76.50 KB

07.07.2020

31.08.2020

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 46.75 KB

07.07.2020

31.08.2020

Vysvětlení ZD I .pdf

Soubor PDF 191.11 KB

07.07.2020

31.08.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 181.72 KB

07.07.2020

31.08.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 301.58 KB

07.07.2020

31.08.2020

VZ - Oprava chodníku v ulici Žižkova v Roudnici nad Labem

Složka souborů

14.08.2020

31.08.2020

Příloha č 3 ZD Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 782.85 KB

14.08.2020

31.08.2020

Příloha č 5 ZD položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 14.29 KB

14.08.2020

31.08.2020

Přílohy č 1 a 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.00 KB

14.08.2020

31.08.2020

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo .docx

Soubor DOC 59.44 KB

14.08.2020

31.08.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 166.53 KB

14.08.2020

31.08.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 294.01 KB

14.08.2020

31.08.2020

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Kleneč včetně Návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Kleneč

Složka souborů

29.07.2020

31.08.2020

vyhláška.pdf

Soubor PDF 672.19 KB

29.07.2020

31.08.2020

zpráva o uplatnovanínávrh zadání změny č 2.pdf

Soubor PDF 615.84 KB

29.07.2020

31.08.2020

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Složka souborů

28.07.2020

30.08.2020

D 33784 2020 MZE 16212.pdf

Soubor PDF 253.20 KB

28.07.2020

30.08.2020

D OOP cj 33784 2020 Priloha c 1 27 7 2020.pdf

Soubor PDF 1.59 MB

28.07.2020

30.08.2020

Mimořádné opatření č 1 2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s .pdf

Soubor PDF 73.41 KB

23.07.2020

28.08.2020

Záměr prodeje pozemků v ochranném pásmu.pdf

Soubor PDF 339.42 KB

06.08.2020

22.08.2020

VZ - Revitalizace vegetačních prvků ulice Vrchlického Roudnice nad Labem

Složka souborů

04.08.2020

20.08.2020

Příloha č 3 ZD Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 2.69 MB

04.08.2020

20.08.2020

Příloha č 5 ZD Výkaz výměr k ocenění.xls

Soubor XLS 271.00 KB

04.08.2020

20.08.2020

Přílohy č 1 a 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.00 KB

04.08.2020

20.08.2020

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo .docx

Soubor DOC 53.58 KB

04.08.2020

20.08.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 190.23 KB

04.08.2020

20.08.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 271.63 KB

04.08.2020

20.08.2020

VIII RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 256.41 KB

09.08.2019

19.08.2020

VZ - Nákup referentského vozidla pro potřeby OSPOD srpen

Složka souborů

03.08.2020

19.08.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

03.08.2020

19.08.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh kupní smlouvy.doc

Soubor DOC 72.00 KB

03.08.2020

19.08.2020

Vysvětlení ZD I..pdf

Soubor PDF 185.14 KB

03.08.2020

19.08.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 171.33 KB

03.08.2020

19.08.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 295.29 KB

03.08.2020

19.08.2020

Závěr zjiš. řízení - Servisni centrum Rodunice nad Labem.pdf

Soubor PDF 422.18 KB

29.07.2020

17.08.2020

KUUK závěr zjištovaciho řizeni ULK025K.pdf

Soubor PDF 376.31 KB

29.07.2020

17.08.2020

Dražebni vyhláška sp. zn. 095 Ex 1283-14-130.pdf

Soubor PDF 388.82 KB

03.07.2020

12.08.2020

Oznámení nálezu - šedý batoh.docx

Soubor DOC 16.22 KB

27.07.2020

11.08.2020

Stanovení přechodné úprtavy provozu - Chodouny Anenská pouť

Složka souborů

23.07.2020

07.08.2020

Chodouny Anenská pouť.doc

Soubor DOC 113.50 KB

23.07.2020

07.08.2020

Chodouny Anenská pouť DIO.pdf

Soubor PDF 1.09 MB

23.07.2020

07.08.2020

Oznameni OOP - 2. aktualizace zásad územního rozvoje UK.pdf

Soubor PDF 442.68 KB

24.07.2020

07.08.2020

Záměr směny pozemků v k ú Podlusky.pdf

Soubor PDF 293.58 KB

22.07.2020

07.08.2020

VZ - Parkovací stání v ulici Neklanova v Roudnici nad Labem

Složka souborů

20.07.2020

05.08.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

20.07.2020

05.08.2020

Příloha č 5 ZD – Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 169.13 KB

20.07.2020

05.08.2020

Příloha č 4 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 60.28 KB

20.07.2020

05.08.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 150.07 KB

20.07.2020

05.08.2020

Příloha č 3 ZD Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 21.25 MB

20.07.2020

05.08.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 260.64 KB

20.07.2020

05.08.2020

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Komunikace pro 16RD Vědomice.doc

Soubor DOC 92.00 KB

20.07.2020

04.08.2020

VZ - Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad

Složka souborů

07.07.2020

31.07.2020

Oznámení o výběru dodavatele.pdf

Soubor PDF 202.28 KB

07.07.2020

31.07.2020

Příloha č 5 ZD Harmonogram postupu prací SVS a s .pdf

Soubor PDF 80.70 KB

07.07.2020

31.07.2020

Příloha č 4 ZD Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 504.50 KB

07.07.2020

31.07.2020

Příloha č 1 k Vysvětlení ZD I Položkový rozpočet k ocenění po opravě I .xlsx

Soubor XLS 504.49 KB

07.07.2020

31.07.2020

Příloha č 1 k Vysvětlení ZD III Položkový rozpočet k ocenění po opravě II .xlsx

Soubor XLS 512.62 KB

07.07.2020

31.07.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 55.62 KB

07.07.2020

31.07.2020

Přílohy č 2 ZD Krycí list nabídky.doc

Soubor DOC 66.50 KB

07.07.2020

31.07.2020

Příloha č 1 ZD Projektová dokumentace.rar

Soubor RAR 35.43 MB

07.07.2020

31.07.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace I .pdf

Soubor PDF 230.83 KB

07.07.2020

31.07.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace II .pdf

Soubor PDF 189.98 KB

07.07.2020

31.07.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace III .pdf

Soubor PDF 189.30 KB

07.07.2020

31.07.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace IV .pdf

Soubor PDF 188.57 KB

07.07.2020

31.07.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 195.12 KB

07.07.2020

31.07.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 375.13 KB

07.07.2020

31.07.2020

záměr pronájmu nebyt prostor v čp 301 k ú Vědomice.pdf

Soubor PDF 231.45 KB

14.07.2020

30.07.2020

Dražební vyhláška č. j. 112 EX 7337-12-102.pdf

Soubor PDF 254.79 KB

02.06.2020

30.07.2020

Stavebnípovolení - Rekonstrukce Hálkovy ulice.doc

Soubor DOC 199.00 KB

14.07.2020

29.07.2020

VII RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 183.06 KB

18.07.2019

28.07.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - Roudnické vinobraní 2020

Složka souborů

13.07.2020

28.07.2020

Roudnické vinobraní 2020.doc

Soubor DOC 112.50 KB

13.07.2020

28.07.2020

Roudnické vinobraní DIO.pdf

Soubor PDF 1.39 MB

13.07.2020

28.07.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu - historici Roudnice

Složka souborů

13.07.2020

28.07.2020

13.07.2020

28.07.2020

historici DIO.pdf

Soubor PDF 4.07 MB

13.07.2020

28.07.2020

Řád veřejného pohřebiště v Roudnici n L .pdf

Soubor PDF 9.42 MB

09.07.2020

26.07.2020

VZ - Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na přestavbu

Složka souborů

07.07.2020

23.07.2020

Příloha č. 3 ZD - Pomocná dokumentace.zip

Soubor ZIP 2.58 MB

07.07.2020

23.07.2020

Přílohy č. 1 2 ZD - Krycí list nabídky Čestné prohlášení.doc

Soubor DOC 75.00 KB

07.07.2020

23.07.2020

Příloha č. 4 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 62.54 KB

07.07.2020

23.07.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 444.07 KB

07.07.2020

23.07.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 829.61 KB

07.07.2020

23.07.2020

Stavební povolení Stavební úpravy autoservisu č.ev. 1117 Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 191.47 KB

30.06.2020

16.07.2020

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

Složka souborů

29.06.2020

15.07.2020

OZNAMENI KONCEPCE AKTUALIZACE PRVKUK final.pdf

Soubor PDF 1.18 MB

29.06.2020

15.07.2020

Oznameni koncepce PRVK UK aktualizace 2020.pdf

Soubor PDF 165.42 KB

29.06.2020

15.07.2020

Usnesení z 10. veřejného zasedání ZM Roudnice n.L. .pdf

Soubor PDF 349.67 KB

29.06.2020

15.07.2020

Uzavření veřejnoprávní smlouvy Novostavba RD včetně přípojek IS a oplocení Vědomice.pdf

Soubor PDF 113.78 KB

26.06.2020

12.07.2020

Odročení elektronické dražby 124 EX 1134-11-772 JUDr Mareš exekutor.pdf

Soubor PDF 97.70 KB

13.05.2020

10.07.2020

Výzva k podání nabídky na VZ „VÁLCOVÝ ŽEHLIČ“

Složka souborů

09.06.2020

10.07.2020

Parametry žehliče.pdf

Soubor PDF 74.46 KB

09.06.2020

10.07.2020

výzva ŽEHLIČ-2020.pdf

Soubor PDF 235.46 KB

09.06.2020

10.07.2020

Dražební vyhláška - č. j. 021 EX 13764-19-63.pdf

Soubor PDF 186.34 KB

08.04.2020

09.07.2020

Dražební vyhláška - č. j. 021 EX 13764-19-65.pdf

Soubor PDF 219.01 KB

08.04.2020

09.07.2020

Obecně závazná vyhláška č.2-2020- doba nočního klidu.pdf

Soubor PDF 381.48 KB

23.06.2020

08.07.2020

III RO ZM 2019.pdf

Soubor PDF 197.02 KB

26.06.2019

06.07.2020

Vybavení základní školy interaktivní technikou

Složka souborů

25.06.2020

05.07.2020

Příloha č 1 Výzvy Technická specifikace.pdf

Soubor PDF 137.88 KB

25.06.2020

05.07.2020

Příloha č 2 Výzvy Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx

Soubor DOC 26.65 KB

25.06.2020

05.07.2020

Příloha č 3 Výzvy Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx

Soubor XLS 12.93 KB

25.06.2020

05.07.2020

Příloha č 4 Výzvy Závazný návrh smlouvy.docx

Soubor DOC 46.96 KB

25.06.2020

05.07.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 273.62 KB

25.06.2020

05.07.2020

Dražební vyhláška č. j. 139 EX 04676-10-072.pdf

Soubor PDF 305.32 KB

15.05.2020

02.07.2020

Servisní centrum - Roudnice nad Labem

Složka souborů

15.06.2020

01.07.2020

Oznameni zjistovaciho rizeni SC Roudnice nL.pdf

Soubor PDF 895.61 KB

15.06.2020

01.07.2020

Dokumentace oznameni SC Roudnice nL.pdf

Soubor PDF 12.85 MB

15.06.2020

01.07.2020

VZ - Oprava omítek a výmalba kanceláří na budovách MěÚ a na Úřadu práce v Roudnici nad Labem

Složka souborů

15.06.2020

01.07.2020

Příloha č 4 ZD – Neoceněný výkaz výměr.xls

Soubor XLS 41.50 KB

15.06.2020

01.07.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.00 KB

15.06.2020

01.07.2020

Příloha č 3 Závazný návrh smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 54.66 KB

15.06.2020

01.07.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 173.63 KB

15.06.2020

01.07.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 270.08 KB

15.06.2020

01.07.2020

Dražební vyhláška 4EX 466-04-159 JUDr Jana Bémová ODROČENÍ .pdf

Soubor PDF 123.79 KB

30.04.2020

01.07.2020

VI RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 186.29 KB

20.06.2019

30.06.2020

Oprava plechové střešní krytiny na části přístavby v objektu základní školy

Složka souborů

18.05.2020

30.06.2020

Příloha č 1 Výzvy.xlsx

Soubor XLS 12.11 KB

18.05.2020

30.06.2020

Příloha č 2 Výzvy.docx

Soubor DOC 26.08 KB

18.05.2020

30.06.2020

Příloha č 3 Výzvy.zip

Soubor ZIP 997.01 KB

18.05.2020

30.06.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 9.74 MB

18.05.2020

30.06.2020

Návrh závěrečného účtu 2019

Složka souborů

28.05.2020

30.06.2020

Lhůta pro připomínky k návrhu závěrečného účtu.docx

Soubor DOC 52.93 KB

28.05.2020

30.06.2020

Závěrečný účet 2019 část A.pdf

Soubor PDF 3.42 MB

28.05.2020

30.06.2020

Závěrečný účet 2019 část B.pdf

Soubor PDF 4.76 MB

28.05.2020

30.06.2020

Seznam zajištěnýh věcí.pdf

Soubor PDF 105.84 KB

31.01.2020

30.06.2020

VZ - Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem

Složka souborů

03.06.2020

29.06.2020

Příloha č 2- Výkaz výměr.xlsx

Soubor XLS 32.35 KB

03.06.2020

29.06.2020

Příloha č 3 Orientační harmonogram údržby zeleně.pdf

Soubor PDF 192.04 KB

03.06.2020

29.06.2020

Příloha č 4 Plán území.pdf

Soubor PDF 6.73 MB

03.06.2020

29.06.2020

Přílohy č 5 Krycí list nabídky.doc

Soubor DOC 66.50 KB

03.06.2020

29.06.2020

Příloha č 1 Závazný návrh rámcové smlouvy .docx

Soubor DOC 35.65 KB

03.06.2020

29.06.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 432.68 KB

03.06.2020

29.06.2020

Oznámení nálezu peněženka.docx

Soubor DOC 16.24 KB

10.06.2020

25.06.2020

záměr pronájmu části pozemku p č 3687-2.pdf

Soubor PDF 309.44 KB

09.06.2020

25.06.2020

Dražební vyhláška č. j.4 EX 23746-11-101.pdf

Soubor PDF 294.89 KB

12.05.2020

25.06.2020

Záměr pronájmu 1-2 garáže.pdf

Soubor PDF 287.66 KB

08.06.2020

24.06.2020

Společné územní a stavební povolení - Rekonstrukce uličního prostoru Švermova Rce.doc

Soubor DOC 220.00 KB

09.06.2020

24.06.2020

POZVÁNKA na členskou schůzi SONO, 23. 6. 2020, Návrh závěrečného oúčtu

Složka souborů

04.06.2020

24.06.2020

Návrh závěrečného účtu SONO.pdf

Soubor PDF 1.06 MB

04.06.2020

24.06.2020

Návrh závěrečného účtu užší rozsah.pdf

Soubor PDF 585.55 KB

04.06.2020

24.06.2020

POZVÁNKA na členskou schůzi SONO 23 6 2020.pdf

Soubor PDF 660.71 KB

04.06.2020

24.06.2020

Příloha ÚZDP.pdf

Soubor PDF 820.57 KB

04.06.2020

24.06.2020

04.06.2020

24.06.2020

Textová zpráva.pdf

Soubor PDF 11.85 KB

04.06.2020

24.06.2020

Výkaz zisku a ztrát.pdf

Soubor PDF 764.86 KB

04.06.2020

24.06.2020

Zpráva auditora.pdf

Soubor PDF 197.35 KB

04.06.2020

24.06.2020

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Složka souborů

08.06.2020

23.06.2020

2 Zóna 30.pdf

Soubor PDF 4.97 MB

08.06.2020

23.06.2020

5 Libušina etapa I 001.pdf

Soubor PDF 1.18 MB

08.06.2020

23.06.2020

6 Barákova etapa I 001.pdf

Soubor PDF 2.70 MB

08.06.2020

23.06.2020

Libušina Barákovy Zóna30.doc

Soubor DOC 100.00 KB

08.06.2020

23.06.2020

Stavební povolení - Bříza chodník podél silnice II-240 a III-23931.doc

Soubor DOC 203.00 KB

08.06.2020

23.06.2020

Pozvánka na ZM 22.6.2020.pdf

Soubor PDF 493.45 KB

10.06.2020

23.06.2020

Návrh Změny č.3 ÚP Nové Dvory - veřejné projednání

Složka souborů

12.05.2020

22.06.2020

OOP Z3 NÁVRH.pdf

Soubor PDF 359.98 KB

12.05.2020

22.06.2020

veřejná vyhláška.pdf

Soubor PDF 498.91 KB

12.05.2020

22.06.2020

ZMĚNA č 3 ÚP NOVÉ DVORY 2020-04-21F.pdf

Soubor PDF 3.17 MB

12.05.2020

22.06.2020

Informace O Návrhu Veřejnoprávní Smlouvy-Novostavba RD oplocení a přípojek IS Vědomice.pdf

Soubor PDF 104.03 KB

12.06.2020

22.06.2020

zverejneni Zaverecneho uctu Usteckeho kraje za rok 2019.pdf

Soubor PDF 1.02 MB

09.06.2020

22.06.2020

Výzva k podání nabídky - Pokládka palubové podlahy v tělocvičně základní školy

Složka souborů

11.06.2020

21.06.2020

Příloha č 1 Výzvy Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx

Soubor XLS 12.88 KB

11.06.2020

21.06.2020

Příloha č 2 Výzvy Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx

Soubor DOC 26.63 KB

11.06.2020

21.06.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 226.77 KB

11.06.2020

21.06.2020

Stanoviska ochrany ovzduší.xlsx

Soubor XLS 16.04 KB

20.05.2020

20.06.2020

VŘ Referent sociálních věcí sociální pracovník právní ochrana dětí.pdf

Soubor PDF 101.31 KB

27.05.2020

19.06.2020

VZ - Audiotechnika pro KD Říp Roudnice nad Labem

Složka souborů

02.06.2020

18.06.2020

Příloha č 4 ZD Položková rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 13.39 KB

02.06.2020

18.06.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 76.50 KB

02.06.2020

18.06.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh Smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 43.91 KB

02.06.2020

18.06.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 168.00 KB

02.06.2020

18.06.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 301.92 KB

02.06.2020

18.06.2020

Příloha č 5 ZD- Projektová dokumentace.rar

Soubor RAR 26.76 MB

02.06.2020

18.06.2020

Dražební vyhláška č.j. 167 EX 5114-16-159.pdf

Soubor PDF 563.45 KB

29.04.2020

18.06.2020

VZ - Dodávka a montáž kinotechnologií v Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem

Složka souborů

01.06.2020

17.06.2020

Příloha č 4 ZD – Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 19.58 KB

01.06.2020

17.06.2020

Přílohy č 2 ZD Krycí list nabídky Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

01.06.2020

17.06.2020

Příloha č 3 ZD Závazný návrh Smlouvy o dílo.docx

Soubor DOC 54.33 KB

01.06.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD I. .pdf

Soubor PDF 220.50 KB

01.06.2020

17.06.2020

Příloha č 1 ZD – Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 27.45 MB

01.06.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD II..pdf

Soubor PDF 203.56 KB

01.06.2020

17.06.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 173.17 KB

01.06.2020

17.06.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 947.71 KB

01.06.2020

17.06.2020

VZ - Kompletní výměna elektroinstalací - stará budova ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Složka souborů

04.05.2020

17.06.2020

Zadávací dokumentace.pdf

Soubor PDF 271.49 KB

04.05.2020

17.06.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 169.96 KB

04.05.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD VI..pdf

Soubor PDF 375.50 KB

04.05.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD V.pdf

Soubor PDF 447.79 KB

04.05.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD IV..pdf

Soubor PDF 529.13 KB

04.05.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD III..pdf

Soubor PDF 478.22 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č 5 ZD – Projektová dokumentace.zip

Soubor ZIP 37.65 MB

04.05.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD II..pdf

Soubor PDF 743.44 KB

04.05.2020

17.06.2020

Vysvětlení ZD I..pdf

Soubor PDF 318.99 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č 3 Závazný návrh smlouvy o dílo rev.docx

Soubor DOC 58.97 KB

04.05.2020

17.06.2020

Přílohy č 1-2 ZD Krycí list a čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.doc

Soubor DOC 75.50 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD IV. - Opravený výkaz výměr.xlsx

Soubor XLS 147.36 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD III. - Opravený výkaz výměr.xlsx

Soubor XLS 147.34 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD II. - Opravený výkaz výměr.xlsx

Soubor XLS 146.16 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD I. - Opravený výkaz výměr.xlsx

Soubor XLS 144.98 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č 6 ZD – Rozhodnutí památkové péče.pdf

Soubor PDF 609.04 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č 4 ZD – Položkový rozpočet k ocenění.xlsx

Soubor XLS 142.01 KB

04.05.2020

17.06.2020

Příloha č 1 Vysvětlení ZD V Opravený výkaz výměr.xlsx

Soubor XLS 141.57 KB

04.05.2020

17.06.2020

Oznámení nálezu dřevěný skateboard.docx

Soubor DOC 16.05 KB

02.06.2020

17.06.2020

Usnesení o odročení dražebního jednání č. j.112 EX 2019-16-229.pdf

Soubor PDF 246.51 KB

02.06.2020

17.06.2020

Záměr pachtu části pozemku p č 1337-100 díl č 15.pdf

Soubor PDF 320.05 KB

01.06.2020

17.06.2020

záměr pachtu části pozemku p č 1337-100.pdf

Soubor PDF 322.19 KB

01.06.2020

17.06.2020

záměr pachtu části pozemku p č 1401-1.pdf

Soubor PDF 309.16 KB

01.06.2020

17.06.2020

Dražební vyhláška č. j. 137 Ex 32010-16-89.pdf

Soubor PDF 197.43 KB

13.05.2020

16.06.2020

Informace O Návrhu Veřejnoprávní Smlouvy-Novostavba RD oplocení a přípojek IS Chodouny Lounky.pdf

Soubor PDF 95.87 KB

08.06.2020

16.06.2020

Výměna oken v tělocvičnách

Složka souborů

05.06.2020

15.06.2020

Příloha č 1 Výzvy Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx

Soubor XLS 12.43 KB

05.06.2020

15.06.2020

Příloha č 2 Výzvy Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx

Soubor DOC 25.44 KB

05.06.2020

15.06.2020

Příloha č 3 Výzvy Technické požadavky.pdf

Soubor PDF 294.02 KB

05.06.2020

15.06.2020

Příloha č 4 Výzvy Závazný návrh smlouvy.docx

Soubor DOC 32.03 KB

05.06.2020

15.06.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 3.66 MB

05.06.2020

15.06.2020

V RO RM 2019.pdf

Soubor PDF 470.20 KB

05.06.2019

15.06.2020

Záměr rozšíření počtu nájemců.pdf

Soubor PDF 299.90 KB

29.05.2020

14.06.2020

VZ - Vybavení učeben základní školy interaktivní technikou

Složka souborů

03.06.2020

13.06.2020

Příloha č 1.xlsx

Soubor XLS 12.33 KB

03.06.2020

13.06.2020

Příloha č 2.docx

Soubor DOC 26.07 KB

03.06.2020

13.06.2020

Příloha č 3.pdf

Soubor PDF 375.13 KB

03.06.2020

13.06.2020

Příloha č 4.docx

Soubor DOC 43.71 KB

03.06.2020

13.06.2020

Výzva k podání nabídky.pdf

Soubor PDF 3.25 MB

03.06.2020

13.06.2020

Územní Rozhodnutí Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Sladkovského Roudnice nad Labem.pdf

Soubor PDF 269.28 KB

28.05.2020

13.06.2020

Zahájení st. řízení Stavební úpravy auto servisu č.ev. 1117 kú Roudnice n-L.pdf

Soubor PDF 114.36 KB

27.05.2020

12.06.2020

Oznámení o správním řízení.doc

Soubor DOC 27.00 KB

26.05.2020

10.06.2020

Oznámení o volných bytech.pdf

Soubor PDF 317.45 KB

19.05.2020

10.06.2020

POZVÁNKA na Valnou hromadu Svazku obcí Podřipska 9. 6. 2020

Složka souborů

19.05.2020

10.06.2020

Podřipsko FIN 2019.pdf

Soubor PDF 3.83 MB

19.05.2020

10.06.2020

Podřipsko Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019.pdf

Soubor PDF 340.82 KB

19.05.2020

10.06.2020

Podřipsko příloha 2019.pdf

Soubor PDF 3.81 MB