menu

CZ

EN DE FR

Městský úřad

Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna

Registrační číslo projektu: CZ. 1.09/1.2.00/63.01060

Projekt řešil komplexní revitalizaci a zatraktivnění ulice Alej 17. listopadu v Roudnici nad Labem. Byla provedena rekonstrukce povrchu komunikace, osazení nových vpustí a výměna sloupů veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení. 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227 

Projekt byl realizován v období 1.7.2014 - 14.1.2015 Celkové náklady projektu činily 31.339.950.62 Kč, z toho 15.237.352.55 Kč z dotace. 

Fotogalerie